15.11.2016 - 08.40
Kuntarahoitus Esa Kallio

Donald Trumpin yllätysvoitto USA:n presidentinvaaleissa muistutti, että markkinoita ennalta arvaamattomiin suuntiin heilutteleva turbulenssi on tällä hetkellä enemmän sääntö kuin poikkeus.

Trumpin valintaa seurannut ensimmäinen markkinareaktio oli aivan odotettu: pörssit syöksyivät laskuun ja dollari heikkeni. Hyvin pian kuitenkin kehitys vaihtui päinvastaiseksi, ja tätä markkinoilla ei ollut osattu odottaa.

30.08.2016 - 10.04
Kuntarahoitus Esa Kallio

Kansainvälisillä markkinoilla eletään mielenkiintoisia aikoja. Nyt jännätään USA:n presidentinvaaleja, mutta alkulaukaus syksyllä odotettavissa oleviin markkinaheilahteluihin oli kesäkuinen Brexit.

Hyvin harva todella uskoi, että britit lopulta päättäisivät irtautua Euroopan unionista. Itse esimerkiksi tapasin kansanäänestysviikolla suuren joukon eri pankkien edustajia, joista kukaan ei osannut odottaa toteutunutta tulosta.

24.08.2016 - 14.00
Kuntarahoitus Antti Kontio

Tämän vuoden alussa Kuntarahoitus lanseerasi vihreän rahoituksen, joka on suunnattu ympäristöystävällisten investointien rahoitukseen. Elokuun alkuun mennessä vihreää rahoitusta on myönnetty asiakkaillemme jo yli 330 miljoonaa euron edestä. Vihreiden investointien joukossa on muun muassa kestävää rakentamista edustavia koulu- ja päiväkotirakennushankkeita, joukkoliikennehanke sekä vedenpuhdistamohanke. Jokaisen kohteen analysoi ja hyväksyy ulkopuolinen arviointiryhmä, jossa on vahvaa ympäristöalan osaamista.

09.06.2016 - 10.55
Kuntarahoitus Esa Kallio

Minua pyydetään usein ennustamaan, mihin suuntaan Euroopan talous ja finanssisektori tulevat kehittymään.

Jos tietäisin, olisin talouden nobelisti.

En ole nobelisti, mutta yritän silti vastata. Uskon, että tulevaisuuttamme muokkaa ainakin kolme keskeistä yhteiskunnallista ilmiötä.

Euroopan talouden suunnan seuraavan vuosikymmenen aikana ratkaisee se, mihin suuntaan nämä trendit kehittyvät. Osaammeko hyödyntää niihin liittyvät mahdollisuudet ja väistää niiden riskit?

Rahoitusmarkkinoiden murros

11.02.2016 - 15.14
Kuntarahoitus Jukka Helminen

Asuntojen uudistuotantotarve Suomessa keskittyy tulevina vuosikymmeninä entistä selvemmin kasvukeskuksiin. Pelkkä vapaarahoitteinen tuotanto ei riitä täyttämään kasvavaa asuntokysyntää. Siksi on tärkeää, että valtion tukema asuntotuotantojärjestelmä toimii.

12.01.2016 - 10.54
Kuntarahoitus Antti Kontio

Pariisin ilmastokokouksessa joulukuussa syntynyt sopimus on tärkeä edistysaskel maailman ilmastokysymysten ratkaisemiseksi, mutta tavoitteisiin pääseminen vaatii vielä valtavan määrän työtä. 196 valtion hyväksymän sopimuksen päätavoitteet ovat nyt ensimmäistä kertaa mitattavissa, mikä helpottaa muun muassa valtioiden ja kuntien tavoitteiden asettamista ja sitä kautta konkreettisten askelten ottamista.

14.12.2015 - 08.56
Kuntarahoitus Pekka Averio

Kulunut vuosi on jälleen kerran ollut tapahtumarikas. Jos mahdollista, talouden epävarmuustekijöitä on entistäkin enemmän. Turvapaikanhakijoiden virta koettelee yhteiskuntarauhaa ja työttömyyden kasvu julkisen talouden tasapainoa. Sote-uudistus nytkähti liikkeelle, mutta monet sen yksityiskohdat ovat edelleen epäselviä.

26.06.2015 - 17.13
Kuntarahoitus Esa Kallio

Kuntarahoitus kerää varansa maailmalta joukkovelkakirjalainoilla. Maailmalla yhä useammat pienemmän varainhankintavolyymin organisaatiot – esimerkiksi yksittäiset kaupungit – ovat alkaneet kiinnostua omien joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskemista. Syyksi mainitaan useimmiten halu hajauttaa rahoituslähteitä. Hajauttamisen taustalla puolestaan on ajatus rahoitusriskien vähenemisestä.

Kunnan näkökulmasta yksittäisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskeminen ei vähennä riskiä. Päinvastoin.

11.06.2015 - 10.37
Kuntarahoitus Pekka Averio

Epävarma lienee paras yksittäinen adjektiivi kuvaamaan suomalaisen yhteiskunnan tämänhetkistä tilannetta.

Suomen talouden kasvunäkymät näyttävät huolestuttavilta ja työttömyys on iso haaste koko maassa kasvukeskuksia myöten. Kansainvälisesti poliittista ilmapiiriä kiristää pitkittyvä Ukrainan kriisi ja Kreikan velkaongelmat kasvattavat huolta euroalueen taloudesta. Euroopassa on vähän talouden valopilkkuja ja näyttää siltä, että olemme jäämässä selvästi jälkeen Yhdysvaltojen talouskehityksestä.

Sivut