Uimahalli Saukko, Iisalmen kaupunki

Uusi uimahalli tukee iisalmelaisten uimataitoja, terveyttä ja yhteisöllisyyttä.

 • Asiakkaan nimi: Iisalmen kaupunki
 • Kohteen sijaintikunta: Iisalmi
 • Alue: Itä-Suomi
 • Investointikohde: Muu investointikohde
 • Investointityyppi: Uudiskohde
 • Hankkeen lähtötilanne ja tarve: Iisalmen kaupunki oli pitkään suunnitellut vanhan, vuonna 1974 rakennetun uimahallinsa uudistusta. Alkuperäisenä suunnitelmana oli vanhan uimahallin kunnostus, mutta tästä luovuttiin, kun kuntokartoituksessa selvisi, että korjausaste olisi ollut korkeat 89 prosenttia.

  Iisalmen kaupunginvaltuusto teki vuonna 2017 päätöksen uuden uimahallin rakentamisesta. Uusi uimahalli nähtiin alusta asti vahvasti ei vain iisalmelaisena, vaan alueellisena palveluna: Iisalmi on alueellinen keskus 51 500 asukkaan Ylä-Savossa, joten uimahalliin odotetaan kävijöitä myös lähikunnista.

  Vuonna 2019 tehdyllä asiakastarvekyselyllä kartoitettiin iisalmelaisten odotuksia uuden hallin osalta. Kyselyyn saatiin runsaasti vastaajia ja heidän toiveissaan korostuivat erityisesti uimahallin terveyttä ja hyvinvointia edistävät mahdollisuudet. Samana vuonna valmistuneen kaavan myötä hankesuunnitelmaa päivitettiin ja uusi halli päätettiin rakentaa vanhan uimahallin parkkipaikan kohdalle.
 • Hankkeen koko: 15,0 M Eur
 • Toteutustapa: Oma toteutus
 • Toteutustavan valintaperusteet: Uimahalli toteutettiin jaettuna urakkana. Tärkein tätä toteutustapaa tukenut tekijä oli Iisalmen kaupungin halu tukea alueellista elinvoimaa ja antaa paikallisille aliurakoitsijoille mahdollisuus olla mukana.
 • Rahoitusmalli: Yhteiskunnallinen rahoitus
 • Rahoitusmallin valintaperusteet: Yhteiskunnallisen rahoituksen valintaperusteet tukivat parhaiten Iisalmen kaupungin arvoja sekä kaupunkistrategiaa.
 • Yhteiskunnallisen rahoituksen myöntämisen kriteerit: Arviointiryhmä piti hallia teknisesti state-of-the-art-hankkeena. Lisäksi arvioinnissa arvostettiin kolmansien tahojen mahdollisuutta tuottaa uimahallissa palveluja; tämä kehittää kohteesta monipuolista liikuntakeskusta.

  Esteetön uimahalli tukee kaikenikäisten ihmisten liikkumista ja sosiaalisia kohtaamisia, edistää terveellisiä elämäntapoja ja lisää sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Uimahallin sijainti kaupungin keskustassa noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja hanke parantaa entisestään Iisalmeen asemaa alueensa palvelukeskuksena.
 • Toteutunut hanke: Uimahalli Saukko avautui huhtikuussa 2023 Kankaan liikuntapuiston alueella. Kankaan liikuntapuisto on useiden iisalmelaisten liikuntapalvelujen keskittymä ja uimahalli haluttiin alueella, jotta eri palvelut hyötyvät jatkossakin toistensa synergiasta.

  Saukossa on kuusi allasta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 740 neliömetriä. Vesipinta-ala kasvoi vanhaan halliin verrattuna noin 300 neliömetriä. Bruttoneliöiden määrä on Saukossa entistä uimahallia pienempi, mutta kokonaisuus on suunniteltu tehokkaammin ja paremmin käytettäväksi, joten hukkatilaa on entistä vähemmän. Saukossa hyödynnetään myös uutta teknologiaa, joiden avulla voidaan järjestää esimerkiksi virtuaalisesti ohjattuja vesijumppia.

  Saukossa on pystytty parantamaan myös uimahallin ekologisuutta vanhaan verrattuna. Uusien tilojen rakennusmateriaalit, vedenpuhdistus sekä lämmön talteenottojärjestelmät on modernisoitu ja suunnittelussa asennettiin myös aurinkokennot kiinteistön katolle.

  Uuden uimahallin allas-, sauna- ja pukutilat korostavat esteettömyyttä ja sujuvaa asiointia kaikille asiakasryhmille. Uimahalli vastaa monenlaisiin tarpeisiin: se edistää uimataitoa eritoten lasten ja nuorten parissa, mahdollistaa kuntoutuksen senioreille, ja toimii yhteisöllisenä kohtauspaikkana kaikille iisalmelaisille ja lähiseudun asukkaille. Toiseen kerrokseen rakennettu kuntosali toimii omalla sisäänkäynnillään ja mahdollistaa näin paremmin palvelevat aukioloajat.
 • Hankkeen hyödyt ja opit: Hankkeen rahoituskysymykset onnistuivat sujuvasti: Iisalmen johdossa oltiin tyytyväisiä yhteistyöhön Kuntarahoituksen kanssa.

  Oppina uuden uimahallin toteutuksesta huomioitiin, että tämän kokoluokan hankkeissa toteutukseen on varattava riittävästi aikaa, koska etenkin odottamattomat olosuhteet voivat aiheuttaa viivästyksiä. Saukon rakennuksen aikana maailma ehti muuttua merkittävästi ensin koronapandemian ja sen jälkeen Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan myötä. Näistä syistä hankkeen valmistuminen viivästyi alkuperäisestä tavoiteaikataulusta, joka oli syksyllä 2022.
 • Käyttöönoton ajankohta tai valmistuminen: 4/2023

Kysy meiltä lisää

Karl Lintukangas
Asiakkuuspäällikkö, kunta-asiakkaat

karl.lintukangas
(at)kuntarahoitus.fi
050 5771 263

Kuntarahoitus

Pekka Partanen
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

pekka.partanen(at)iisalmi.fi
040 545 4567

Iisalmen kaupunki