Vihreä vaikutusraportti 2023

Vihreän rahoituksen kysyntä kasvoi vuonna 2023 merkittävästi. Ympäristöön liittyvien tavoitteiden lisäksi kestäviin ratkaisuihin kannustavat koko ajan voimakkaammin taloudelliset tekijät. Vihreän rahoituksemme kysyntä nousi vuonna 2023 ennätyslukemiin. Myönsimme vihreää rahoitusta yhteensä noin 170 hankkeelle, joista lähes sata oli asuntosektorin asiakkaidemme investointeja.

Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle. Vihreä vaikutusraportti kokoaa yhteen rahoittamiemme vihreiden hankkeiden vaikutukset sekä laskentaperiaatteet.

4,8

mrd €

Vihreän rahoituksen määrä taseessa

81 366

tCO₂

Vältetyt/vähennetyt päästöt vuodessa

411

kpl

Vihreiden hankkeiden lukumäärä

51 736

MWh

Energiansäästö vuodessa

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Olen seurannut ilolla asuntotuotannon asiakkaidemme kunnianhimon kasvua. Asiakkaamme rakentavat yhä useammin A-energialuokan asuintaloja. He vaativat kumppaneiltaan energiatehokkaita ratkaisuja ja monipuolista kestävää rakentamista ja tekevät ennakkoluulottomia kokeiluja niin materiaali-, energia- kuin kierrätysratkaisuissa. (…) Ratkaisut on toteutettu kustannustehokkaasti ja rakennuksen koko elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset huomioiden.”

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Olen seurannut ilolla asuntotuotannon asiakkaidemme kunnianhimon kasvua. Asiakkaamme rakentavat yhä useammin A-energialuokan asuintaloja. He vaativat kumppaneiltaan energiatehokkaita ratkaisuja ja monipuolista kestävää rakentamista ja tekevät ennakkoluulottomia kokeiluja niin materiaali-, energia- kuin kierrätysratkaisuissa. (…) Ratkaisut on toteutettu kustannustehokkaasti ja rakennuksen koko elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset huomioiden.”

Vihreän rahoituksen jakauma, hankemäärät (kpl)

"Vuonna 2023 onnistuimme tehostamaan arviointiprosessia ja tekemään kriteereistä aiempaa selkeämpiä asiakkaille – tämä on näkynyt myös ennätyksellisenä vuotena. Suurin syy kaiken taustalla on kuitenkin asiakkaidemme oma työ ja kunnianhimo sekä pikkuhiljaa lisääntyvät yhteiset pelisäännöt markkinoilla."
Mikko Noronen, vastuullisuuspäällikkö.

Mikko Noronen

Vastuullisuuspäällikkö

Vihreän rahoituksen jakauma euroina (%)

Ota yhteyttä

Lisätietoja vihreästä vaikutusraportista

Yhteiskunnallinen vaikutusraportti 2023

Yhteiskunnallisten hankkeiden määrä kasvoi yli 40 prosentilla vuonna 2023 edellisvuoteen verrattuna. Ymmärryksen kertyminen sekä sidosryhmien odotukset lisäävät kestävän rahoituksemme kysyntää.

Hyväksyimme rahoituksen piiriin 34 hanketta, joista suurin osa on hyvinvointihankkeita ja erityisryhmille suunnattuja asuntoja. Olemme siis hyvällä tiellä kohti tavoitettamme.

Kuntarahoituksen yhteiskunnallisella rahoituksella voidaan rahoittaa investointeja, joilla on laaja-alaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tämä vaikutusraportti kokoaa yhteen rahoittamiemme yhteiskunnallisten hankkeiden vaikutukset.

2,2

mrd €

Yhteiskunnallisen rahoituksen määrä taseessa

3,1

mrd

Käyttäjien ja potilaskäyntien lukumäärä rahoitetuissa hyvinvointialan hankkeissa

123

kpl

Yhteiskunnallisten hankkeiden lukumäärä

4 488

Rahoitettujen erityisryhmäasuntojen määrä

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Yhteiskunnallisen rahoituksen painottamat kestävän kehityksen periaatteet eivät ainoastaan ohjaa investointien ja rahoituksen suuntaa, vaan muovaavat maailmaa kohti tasapainoista ja kestävää tulevaisuutta, joka ei jätä ketään yksin.”

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Yhteiskunnallisen rahoituksen painottamat kestävän kehityksen periaatteet eivät ainoastaan ohjaa investointien ja rahoituksen suuntaa, vaan muovaavat maailmaa kohti tasapainoista ja kestävää tulevaisuutta, joka ei jätä ketään yksin.”

Yhteiskunnallisen rahoituksen jakauma, hankemäärät (kpl)

"Yhteiskunnallisella rahoituksella parannetaan tai ylläpidetään hyvinvointivaltion palveluiden saatavuutta."
Mikko Noronen, vastuullisuuspäällikkö.

Mikko Noronen

Vastuullisuuspäällikkö

Yhteiskunnallisen rahoituksen jakauma euroina (%)

Ota yhteyttä

Lisätietoja yhteiskunnallisesta vaikutusraportista

Yhteiskunnallinen vaikutusraportti 2022

Vuoden 2022 loppuun mennessä yhteiskunnallisella rahoituksella oli rahoitettu 86 asumisen, hyvinvoinnin ja koulutuksen hanketta. Hankkeiden joukossa on esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin merkittäviä investointeja, jotka vaikuttavat satojen tuhansien suomalaisten elämään vuoden jokaisena päivänä. Mukana on myös euromäärältään pienempiä hankkeita, joilla on kuitenkin suuri vaikutus asukkaiden, potilaiden, koululaisten sekä monien muiden ihmisten elämään.

Kuntarahoituksen yhteiskunnallisella rahoituksella voidaan rahoittaa investointeja, joilla on laaja-alaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tämä vaikutusraportti kokoaa yhteen rahoittamiemme yhteiskunnallisten hankkeiden vaikutukset.

1,7

mrd €

Yhteiskunnallisen rahoituksen määrä taseessa

2,9

mrd

Käyttäjien ja potilaskäyntien lukumäärä rahoitetuissa hyvinvointialan hankkeissa

86

kpl

Yhteiskunnallisten hankkeiden lukumäärä

3 070

Rahoitettujen erityisryhmäasuntojen määrä

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Rahoitettuja hankkeita määrittää usein jo tarveselvitysvaiheessa monipuolinen eri sidosryhmien huomiointi sekä kattava ja avoin kommunikointi tulevien käyttäjätahojen kanssa. Muuntojoustavuus, yhteisöllisyyden mahdollistaminen ja tasa-arvoiset mahdollisuudet ovat tärkeitä lähtökohtia. ”

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Rahoitettuja hankkeita määrittää usein jo tarveselvitysvaiheessa monipuolinen eri sidosryhmien huomiointi sekä kattava ja avoin kommunikointi tulevien käyttäjätahojen kanssa. Muuntojoustavuus, yhteisöllisyyden mahdollistaminen ja tasa-arvoiset mahdollisuudet ovat tärkeitä lähtökohtia. ”

Yhteiskunnallisen rahoituksen jakauma, hankemäärät (kpl)

Ota yhteyttä

Lisätietoja yhteiskunnallisesta vaikutusraportista

Vihreä vaikutusraportti 2022

Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle. Vihreä vaikutusraportti 2022 kokoaa yhteen rahoittamiemme vihreiden hankkeiden vaikutukset sekä laskentaperiaatteet.

Kuntarahoitus päivitti vuonna 2022 vihreän rahoituksen viitekehyksensä, minkä yhteydessä päätimme arvioida hankkeet omien asiantuntijoiden voimin sekä liittää hankekriteereihin myös EU-taksonomian vaatimuksia. Uskomme tämän lisäävän asiakkaidemme ymmärrystä niistä tavoitteista, joihin EU pyrkii rahoitusmarkkinoiden avulla osana ilmastopolitiikkaansa.

3,3

mrd €

Vihreän rahoituksen määrä taseessa

104 739

tCO₂

Vältetyt/vähennetyt päästöt vuodessa

263

kpl

Vihreiden hankkeiden lukumäärä

39 215

MWh

Energiansäästö vuodessa

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Vuoden loppuun mennessä olemme sitoutuneet rahoittamaan vihreitä hankkeita 3,9 miljardilla eurolla ja olemme edelleen tavoittelemallamme kasvu-uralla. Siitä kuuluu kiitos ennen kaikkea sitoutuneille asiakkaillemme, jotka ovat rohkeina edelläkävijöinä valinneet ennakkoluulottomuuden vanhojen keinojen sijaan.”

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Vuoden loppuun mennessä olemme sitoutuneet rahoittamaan vihreitä hankkeita 3,9 miljardilla eurolla ja olemme edelleen tavoittelemallamme kasvu-uralla. Siitä kuuluu kiitos ennen kaikkea sitoutuneille asiakkaillemme, jotka ovat rohkeina edelläkävijöinä valinneet ennakkoluulottomuuden vanhojen keinojen sijaan.”

Vihreän rahoituksen jakauma, hankemäärät (kpl)

Ota yhteyttä

Lisätietoja vihreästä vaikutusraportista

Yhteiskunnallinen vaikutusraportti 2021

Kuntarahoituksen yhteiskunnallisella rahoituksella voidaan rahoittaa investointeja, jotka tuottavat laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä. Tämä vaikutusraportti kokoaa yhteen rahoittamiemme yhteiskunnallisten hankkeiden vaikutukset.

Ota yhteyttä

Lisätietoja yhteiskunnallisesta vaikutusraportista

Vihreä vaikutusraportti 2021

Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle. Vihreä vaikutusraportti 2021 kokoaa yhteen rahoittamiemme vihreiden hankkeiden vaikutukset sekä laskentaperiaatteet.

Ota yhteyttä

Lisätietoja vihreästä vaikutusraportista

Vastuullisen rahoituksen vaikutusraportti 2020

Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle, yhteiskunnallista rahoitusta puolestaan yhteiskunnallisesti vaikuttaviin hankkeisiin.

Vastuullisen rahoituksen vaikutusraportti 2020 kokoaa yhteen rahoittamiemme vihreiden ja yhteiskunnallisten hankkeiden vaikutukset sekä laskentaperiaatteet.

Ota yhteyttä

Lisätietoja vaikutusraportista

Vihreän rahoituksen raportti 2019

Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle. Vihreän rahoituksen raportti 2019 kokoaa yhteen rahoittamiemme vihreiden hankkeiden vaikutukset sekä laskentaperiaatteet.

Ota yhteyttä

Lisätietoja vihreästä vaikutusraportista

Vihreän rahoituksen raportti 2018

Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle. Vihreän rahoituksen raportti 2018 kokoaa yhteen rahoittamiemme vihreiden hankkeiden vaikutukset sekä laskentaperiaatteet.

Ota yhteyttä

Lisätietoja vihreästä vaikutusraportista

Vihreän rahoituksen raportti 2017

Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle. Vihreän rahoituksen raportti 2017 kokoaa yhteen rahoittamiemme vihreiden hankkeiden vaikutukset sekä laskentaperiaatteet.

Ota yhteyttä

Lisätietoja vihreästä vaikutusraportista