Kuntarahoituksen puolivuosikatsaus 2023

Puolivuosikatsauksen mukaan talouden epävarmuus jatkui vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Venäjän hyökkäyssotaa seurannut energiakriisi sekä elinkustannusten nousu vaikeuttivat taloustilannetta. Kuntarahoituksen toiminta jatkui vakaana ja yhtiö toteutti onnistuneesti tehtäväänsä asiakkaiden edullisen rahoituksen turvaajana.

Konsernin tammi–kesäkuun liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia oli 81 miljoonaa euroa. Se kasvoi vertailuvuodesta, ja oli 9,3 % suurempi kuin vuotta aiemmin.  Liikevoiton kasvuun vaikuttivat vertailukauden kuluihin sisältynyt merkittävä kertaluonteinen kulu sekä korkokatteen runsaan 2 %:n kasvu.

Ota yhteyttä

Lisätietoja puolivuosikatsauksestamme

Kuntarahoituksen puolivuosikatsaus 2022

Vuoden 2022 ensimmäisellä puolikkaalla Kuntarahoituksen liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia oli 74 miljoonaa euroa ja se pieneni vertailukauden ennätystuloksesta 31 %.

Tuloksen supistumiseen vaikuttivat vuoden 2021 loppupuolella toteutettu asiakasluottojen hinnoittelu-uudistus asiakkaiden eduksi sekä keskeytettyyn tietojärjestelmähankkeeseen liittyvä kertaluonteinen kulu.

Ota yhteyttä

Lisätietoja puolivuosikatsauksestamme

Kuntarahoituksen puolivuosikatsaus 2021

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla konsernin tulos kasvoi selvästi vuoden takaisesta, ja markkina-asema säilyi vahvana.

Luottokannan kasvu hidastui, kun asiakkaiden luottokysyntä normalisoitui koronapandemian aiheuttamista edellisvuoden huippulukemista. Varainhankinta kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta onnistui jälleen erittäin hyvin.

Ota yhteyttä

Lisätietoja puolivuosikatsauksestamme

Kuntarahoituksen puolivuosikatsaus 2020

Koronapandemia lisäsi rahoituksen kysyntää kunnissa vuoden 2020 alkupuoliskolla, mihin vaikuttivat sekä koronapandemian aiheuttama konsernin asiakkaiden luottokysynnän kasvu että muiden luottolaitosten rahoituksen tarjonnan pienentyminen.

Pitkäaikainen asiakasrahoitus kasvoi katsauskaudella 7,8 %. Lainakanta oli kesäkuun lopussa 26,7 miljardia euroa ja uusi luotonanto oli tammi–kesäkuussa 2,5 miljardia euroa.

Ota yhteyttä

Lisätietoja puolivuosikatsauksestamme

Kuntarahoituksen puolivuosikatsaus 2019

Liiketoiminta jatkui vahvana vuoden 2019 alussa: pitkäaikainen asiakasrahoitus kasvoi 3,3 % ja oli katsauskauden lopussa 23,7 miljardia euroa.

Koko rahoitusportfoliossa ympäristöystävällisten investointien rahoitukseen tarkoitettua vihreää rahoitusta on 1 194 miljoonaa euroa (1 081 miljoonaa euroa).

Ota yhteyttä

Lisätietoja puolivuosikatsauksestamme

Kuntarahoituksen puolivuosikatsaus 2018

Vakaa tuloskehitys jatkui vuoden 2018 ensimmäisellä puolikkaalla. Uusia lainoja nostettiin tammi-kesäkuussa 1,2 miljardia euroa. Luotonannon kokonaismäärä oli 21,5 miljardia euroa.

Kesäkuun 2018 lopussa jo maksetun vihreän rahoituksen kanta oli 917 miljoonaa euroa.

Ota yhteyttä

Lisätietoja puolivuosikatsauksestamme

Kuntarahoituksen puolivuosikatsaus 2017

Kuntarahoituksen vuoden 2017 alkupuoliskon tulos oli vahva rahoituksen kiristyneestä kilpailusta huolimatta.

Konsernin korkokate kasvoi 13,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 110,6 miljoonaa euroa.

Ympäristöystävällisten investointien rahoitukseen tarkoitettua vihreää rahoitusta oli kesäkuun 2017 loppuun mennessä myönnetty 903 miljoonaa euroa.

Ota yhteyttä

Lisätietoja puolivuosikatsauksestamme

Kuntarahoituksen puolivuosikatsaus 2016

Alkuvuotta 2016 leimasi Kuntarahoituksen toimintaympäristössä jatkuva muutos. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä sumuisuus heijastui koko kuntakenttään. Euroopassa Ison-Britannian päätös erota Euroopan unionista heikensi olennaisesti koko maanosan talouden näkymiä ja lisäsi epävakautta.

Kuntarahoituksen vakavaraisuus pysyi edelleen vahvana ja luotonannon kokonaismäärä kasvoi 20,5 miljardiin euroon.

Ota yhteyttä

Lisätietoja puolivuosikatsauksestamme

Kuntarahoituksen osavuosikatsaus 2015

Kuntarahoituksen osavuosikatsaus summaa yhtiön keskeiset tapahtumat ja taloudellisen tuloksen tammi–kesäkuussa 2015.

Ota yhteyttä

Lisätietoja osavuosikatsauksestamme

Kuntarahoituksen osavuosikatsaus 2014

Kuntarahoituksen osavuosikatsaus summaa yhtiön keskeiset tapahtumat ja taloudellisen tuloksen tammi–kesäkuussa 2014.

Ota yhteyttä

Lisätietoja osavuosikatsauksestamme