Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron ja 100 miljoonan Englannin punnan lisäykset joukkovelkakirjalainoihin osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
11.10.2021 klo 10.00

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron ja 100 miljoonan Englannin punnan lisäykset joukkovelkakirjalainoihin osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj laskee 12.10.2021 liikkeeseen lisäykset yhteiskunnalliseen joukkovelkakirjalainaan sekä viitelainaan. Lainojen liikkeeseenlaskut tapahtuvat yhtiön 40 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Ohjelmaa koskeva esite ja sen täydennys ovat saatavilla englanninkielisinä yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.munifin.fi/investor-relations.

Kuntarahoitus on hakenut joukkovelkakirjalainojen lisäysten ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin odotetaan alkavan 12.10.2021. Alkuperäiset lainat ja niiden kanssa vaihtokelpoiset joukkovelkakirjat on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

500 miljoonan euron lisäys yhteiskunnalliseen joukkovelkakirjalainaan

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron lisäyksen 10.9.2020 liikkeeseen laskettuun yhteiskunnalliseen joukkovelkakirjalainaan. Lisäyksen jälkeen yhteiskunnallisen joukkovelkakirjalainan koko on 1,1 miljardia euroa. Lainan eräpäivä on 10.9.2035 ja sille maksetaan vuosittaista korkoa 0,05 %.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat DZ Bank AG, NatWest Markets N.V., Skandinaviska Enskilda Banken AB ja Société Générale.

100 miljoonan Englannin punnan lisäys viitelainaan

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 100 miljoonan Englannin punnan lisäyksen 17.3.2021 liikkeeseen laskettuun viitelainaan. Lisäyksen jälkeen viitelainan koko on 690 miljoonaa Englannin puntaa. Viitelainan eräpäivä on 17.12.2025. Viitelainalle maksetaan vuosittaista korkoa 0,375 %.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Scotiabank.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:                              

Joakim Holmström
Johtaja, Pääomamarkkinat ja vastuullisuus
puh. 050 444 3638

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: konsernin tase on lähes 46 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti missään sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.