26.05.2016 - 10.05

Kuntarahoitukselle vastuullisuuden laatusinetti DZ Bankilta

Saksalainen DZ Bank on määritellyt Kuntarahoituksen vastuulliseksi sijoituskohteeksi ja myöntänyt yhtiölle kestävän kehityksen tunnustuksen, DZ Bank Seal of Quality for Sustainabilityn.

Pankin tekemä vastuullisuusarvio on tehty kansainvälisten sijoittajien päätöksenteon tueksi. Kuntarahoitus on Suomen aktiivisin joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla.

DZ Bankin arviossa Kuntarahoitusta verrataan muihin julkisen sektorin niin kutsuttuihin SSA-liikkeeseenlaskijoihin (Sovereign, Supranational and Agency).

Arvion mukaan Kuntarahoituksen kestävän kehityksen kerroin on 1.1, mikä tarkoittaa että yhtiö tuottaa kestävän kehityksen kannalta taloudellista lisäarvoa ympäröivälle yhteiskunnalle.

DZ Bankin arviossa ei myöskään tullut ilmi mitään toimintoja, jotka olisivat pankin määrittelemien kestävän kehityksen kriteerien vastaisia.

Parhaan viidenneksen joukossa

Omassa viiteryhmässään eli valtioon rinnastettavien SSA-liikkeeseenlaskijoiden joukossa Kuntarahoitus kuuluu DZ Bankin mielestä kansainvälisesti parhaaseen 20 prosenttiin. Suomessa se on paras laatuaan.

Kuntarahoituksen vahvuuksiksi pankki arvioi vahvan, läpinäkyvän liiketoimintaetiikan, hyvän sosiaalisen yhteiskuntavastuun, keskiarvoa paremman vastuullisuusraportoinnin ja hyvän kokonaistaloudellisen tuloksen.

Kuntarahoituksen liiketoiminta, joka keskittyy kuntasektorin ja sosiaalisen asuntotuotannon rahoittamiseen on lähtökohtaisesti vastuullista ja suomalaisten hyvinvointia lisäävää. Vuonna 2016 Kuntarahoitus lanseerasi asiakkaidensa ympäristöhankkeiden rahoittamiseen vihreän lainan ja leasingin. Vuonna 2016 Kuntarahoitus laskee ensimmäisenä suomalaisena rahoituslaitoksena liikkeeseen vihreän joukkovelkakirjalainan eli vihreän bondin.

DZ Bank on yksi Kuntarahoituksen pääomamarkkinaosaston varainhankinnan välittäjäpankeista. Sen tekemä analyysi on itsenäinen ja riippumaton arvio Kuntarahoituksesta sijoituskohteena.