04.10.2016 - 11.04

Suomen ensimmäinen vihreä bondi vauhdittaa kuntien ympäristöinvestointeja

Lontoon pörssi juhlisti tiistaina suomalaisia ympäristöinvestointeja pörssin kaupankäynnin avaamisseremoniassa. Kuntasektorilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa: investoinnit ovat usein mittakaavaltaan isoja ja niillä on laaja yhteiskunnallinen vaikutus. Kuntarahoituksen syyskuun lopussa liikkeeseen laskema Suomen ensimmäinen vihreä bondi lisää osaltaan ympäristöystävällisiä investointeja, sillä asiakkaille vihreä raha on muuta rahoitusta edullisempaa.

Suomen ensimmäinen vihreä bondi eli kuntien ympäristöinvestointeihin korvamerkitty joukkolaina laskettiin liikkeeseen syyskuun lopussa. Laina herätti jo ennakkoon paljon kiinnostusta ja ylimerkittiin nopeasti.

Lainan arvopäivänä, tiistaina 4.10.2016 Lontoon pörssi järjesti Suomen ensimmäisen vihreän bondin kunniaksi pörssin kaupankäynnin avausseremonian, johon osallistui suomalaisten kunta-asiakkaiden, ympäristöministeriön, Suomen suurlähetystön, välittäjäpankkien ja Kuntarahoituksen edustajia. Bondi on listattu Lontoon pörssiin.

– Kuntarahoituksen lainakannasta suurin osa kohdistuu investointeihin, jotka voisi luokitella sosiaalisesti tai ympäristön kannalta vastuullisiksi. Nyt voimme kuitenkin ensimmäistä kertaa korvamerkitä sijoittajien rahoittamat kohteet ja kertoa, millaisia tuloksia heidän sijoituksillaan saadaan aikaan, kuvaa vihreän bondin merkitystä Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Pekka Averio.

– Uusi rahoitusväline kannustaa kuntia tekemään kestäviä ratkaisuja. Julkisen sektorin osuus kaikista hankinnoista on merkittävä. Kunnat voivatkin omilla päätöksillään merkittävästi edistää puhtaita ja energiatehokkaita investointeja sekä vauhdittaa kiertotaloutta, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka painottaa.

– Suomalainen kuntasektori on nopeasti havahtumassa siihen, että ympäristöinvestointeja on lisättävä ja suunnitelluissa hankkeissa huomioitava laaja-alaisemmin niiden ilmastovaikutukset. Jotta tämä muutos löisi nopeammin läpi kuntakentässä, tarjoamme edelläkävijähankkeille edullisempaa rahoitusta, Averio sanoo.

Laaja-alainen ympäristöhankkeiden kirjo: Länsimetrosta koulurakennuksiin

Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen viitekehyksessä on määritelty ne ympäristöinvestointien osa-alueet, joihin edullisempaa vihreää rahoitusta voidaan myöntää. Tällaisia ovat uusiutuva energia, julkinen liikenne, kestävä rakentaminen, vedenpuhdistus ja jätevesien käsittely, energiatehokkuus, jätteenkäsittely sekä ympäristönhallinta ja luonnonsuojelu.

Tähän mennessä rahoitetuista hankkeista eniten rahoitusta on myönnetty Länsimetrolle. Lukumääräisesti suurin osa hankkeista edustaa kestävää rakentamista ja energiatehokkuutta.

Useimmat kestävän rakentamisen hankkeet ovat koulurakennuksia. Yksi sellainen on Kuhmoon rakennettava Tuupalan puukoulu.

– Tuupalan uusi puukoulu on valtakunnallinen pilottihanke, josta odotetaan tulevan myös kansainvälinen referenssikohde. Täysin puurakenteinen koulurakennus on energiatehokas, ja sen kaukolämmitys perustuu bioenergiaan. Kuhmo on muutenkin biotalouden todellinen menestystarina: uusiutuvan primäärienergian käyttöaste on kaupungissa lähes 70 prosenttia, mikä on maailmanlaajuisesti aivan huipputasoa, kertoo Kuhmon kaupunginjohtaja Eila Valtanen.

Vihreällä rahoituksella valmistuu myös Tyrnävän uusi alakoulu.

– Rantaroustin koulu toteuttaa mainiolla tavalla strategiaamme, jonka kulmakiviä ovat bio- ja kiertotalous sekä elinkaariedullisuus. Uusi Rantaroustin koulu lämmitetään maalämmöllä ja aurinkopaneelit tuottavat osan koulun sähköntarpeesta. Pyrkimys elinkaariedullisuuteen näkyy innovatiivisissa tilaratkaisuissa ja materiaalivalinnoissa. Tyrnävän kunta on hakeutunut HINKU-kunnaksi ja tavoittelee merkittävää hiilijalanjäljen pienentämistä tulevina vuosina. Uuden koulun valinnat tukevat tätä tavoitetta, sanoo Tyrnävän kunnanjohtaja Marjukka Manninen.

Kansainvälisesti harvinaislaatuista Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen arvioinnissa on se, että hankkeiden soveltuvuuden vihreän rahoituksen viitekehykseen arvioi ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä. Tähän mennessä rahoitettujen vihreiden hankkeiden kokonaisarvo on 400 miljoonaa euroa, minkä lisäksi hakuprosessissa on useita hankkeita.

Kuntarahoituksen rahoittamat vihreät hankkeet >

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Averio, Kuntarahoitus
puh. 0500 406 856