04.03.2019 - 09.46

Nuoret haastoivat kuntien päättäjät ja virkamiehet nopeisiin ilmastoratkaisuihin

Kuntarahoitus auttaa nuoria kertomaan mielipiteensä kunnilta odotetuista ilmastotoimista.

Kuntarahoitus oli mukana Nuorten Agenda2030 -ryhmän järjestämässä ilmastokokouksessa Helsingin Finlandia-talolla 2.3.2019. Kuntarahoitus tarjosi tilaisuudessa nuorille mahdollisuuden kertoa odotuksensa omalle kotikunnalle tai haastaa kuntien vaikuttajia laajemminkin siinä, mihin ilmastotaistelussa pitää keskittyä. 

Kuntarahoitus koostaa nuorten odotuksista yhteenvedon sekä etsii keskeisiin esiin nouseviin teemoihin kuntapäätöksentekoon soveltuvia ratkaisuja yhdessä asiantuntijoiden ja kuntien vaikuttajien kanssa. Tietyille kunnille kohdennetut haasteet toimitetaan myös suoraan kyseisten kuntien johdolle.

Kuntarahoitus on vuodesta 2016 lähtien tarjonnut asiakkailleen vihreää rahoitusta ympäristöhankkeisiin. Vihreille hankkeille myönnetään marginaalialennus, ja niiden rahoitus hankitaan kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta vihreillä bondeilla eli vihreillä joukkovelkakirjalainoilla. Kuntarahoitus oli Suomen ensimmäinen vihreiden bondien liikkeeseenlaskija.

Finlandia-taloon kokoontui viisisataa ilmastokysymyksistä kiinnostunutta nuorta. Nuorten Agenda 2030 on vuonna 2017 perustettu vapaaehtoisten nuorten ryhmä, joka toimii pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa.

Nuorten Agenda 2030 -ryhmän julkilausuma Meidän ilmasto 2030 >