Hollolan kouluhankkeet

Koulujen tilaongelmat ratkaistiin Hollolassa rakentamalla kaksi uutta koulua elinkaarihankkeena ja rahoittamalla ne kiinteistöleasingilla. Investoinnin kokonaiskustannus on 50 miljoonaa euroa.

Lähtötilanne

Koulurakennuskannan tekninen käyttöikä oli täyttymässä eikä oppilaille ole tarpeeksi tiloja. Hollola ei halunnut korjata sisäilmaongelmaisia koulukiinteistöjä vaan rakentaa kokonaan uudet, jotta laatuongelmista päästäisiin eroon.

Kunnan velkataso rajoitti ison taselainan ottamista, vaikka investointitarve oli kova.

Ratkaisu

Inspira toimi neuvonantajana vaihtoehtojen selvitystyössä ja kilpailutuksessa. Se teki selkeät ja konkreettiset laskelmat eri toteutus- ja rahoitusvaihtoehtojen kustannuksista, mikä teki päätöksenteosta helpompaa. Selvitysten perusteella päätettiin rakentaa kaksi uutta koulua, jotka toteutetaan elinkaarimallilla.

Koulurakennukset rahoitetaan kiinteistöleasingilla.

Hyöty

Elinkaarimallin myötä kiinteistön kunnossapitoon liittyvät riskit ovat elinkaaritoimijalla. Kunta puolestaan sai suunnitella haluamansa kaltaiset kiinteistöt ja oppimista tukevat ympäristöt.

Leasing pitää vuosikustannukset kohtuullisina ja mahdollistaa panostukset opetukseen.

 

Oikeat kumppanit toivat hyviä tuloksia Hollolassa
Asiakas: 
Hollolan kunta
Sanottua: 

Inspira toi hankkeeseen laajan asiantuntemuksensa ja kokemuksensa. Ennakkoarvio hankkeen läpiviemisen aikataulusta oli todenmukainen ja sopiva, suunnitteluun oli riittävästi aikaa ja hanke eteni koko ajan hyvin.

Tuomo Vesikko, tilakeskuspäällikkö

Lisää asiakkaiden hankkeita: 
Asiakkaiden hankkeita
Yhteyshenkilö: