Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo

Mikkelin vesilaitoksen vuonna 2020 valmistuva uusi puhdistamo kohentaa jäteveden puhdistustulosta nykyisestä ja parantaa Saimaan latvavesien tilaa.

Lähtötilanne

Vedenpuhdistamon uudistaminen tuli ajankohtaiseksi vanhan laitoksen elinkaaren päättyessä.

Mikkelin kaupungilla on vahva ympäristöstrategia, jonka mukaan kaupunki panostaa jätevedenpuhdistukseen, uusiutuvan energian tuotantoon, energiatehokkuuteen sekä digitaalisiin palveluihin.

Ratkaisu

Kaupunki päätti rakentaa selvästi minimivaatimukset ylittävän, valmistuessaan Euroopan moderneimpiin kuuluvan jätevedenpuhdistamon. Puhdistamo on osa EcoSairila-aluetta, jonka ympärille kaupunki haluaa rakentaa ympäristöosaamisen ja -investointien keskittymän.

Hyöty

Ympäristöteknologian ympärille kehittyy uutta liiketoimintaa. Uudenaikaisen vedenpuhdistamon saama vihreä rahoitus on muuta rahoitusta edullisempaa ja tuo kaupungille myös imagohyötyjä. 

Satsaukset ympäristöystävällisyyteen tuovat paljon etuja
Palvelut: 
Vihreä rahoitus
Sanottua: 

Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että hankkeiden ympäristöystävällisyys nykyään huomioidaan rahoitusta hakiessa.

Heikki Siira, Mikkelin kaupungin talousjohtaja

Lisää asiakkaiden hankkeita: 
Asiakkaiden hankkeita
Yhteyshenkilö: