Nummikeskus

Nummikeskus Hämeenlinnassa on edelläkävijähanke, jossa rakennetaan uudenlaista elämänkaarisuusajatteluun pohjautuvaa lähipalvelujen mallia. Käyttäjien tarpeista lähtevä keskus rahoitetaan kiinteistöleasingilla.

Lähtötilanne

Hämeenlinnassa on johdonmukaisesti pyritty eroon palvelujen hajanaisuudesta. Palvelujen käyttäjien - asukkaiden ja henkilökunnan - tarpeet on haluttu nostaa kaupungissa uusien rakennusratkaisujen keskiöön.  

Useissa kaupungin kouluissa on ollut sisäilma- ja laatuongelmia. Uutta rakennusta suunniteltaessa haluttiin välttää yllättäviä kustannuksia ja työläitä väistötilaratkaisuja.

Ratkaisu

Nummikeskukseen yhdistetään esiopetuksen ja opetuksen lisäksi myös muita alueen asukkaiden tarvitsemia lähipalveluja.

Rakennus toteutetaan elinkaarihankkeena, mikä pienentää kaupungin riskiä ja tekee ylläpitokustannuksista ennakoitavia. Rakennus rahoitetaan kiinteistöleasingilla.

Hyöty

Kiinteistöön liittyvät riskit ovat elinkaaritoimijalla ja leasing jakaa rahoituksen riskejä.

Eri käyttäjäryhmien ja siinä työskentelevien ammattiryhmien toiveisiin vastaavasta keskuksesta tulee eri-ikäisten kaupunkilaisten uuden ajan kyläkeskus.

Uudenlainen lähipalvelujen malli
Sanottua: 

Kuntarahoituksen roolista prosessissa on vain hyvää sanottavaa. Kuntarahoituksen osallistuminen rakennuttajan kanssa käytyihin kolmikantaneuvotteluihin asiantuntijuudellaan ja omistajan roolissa parantaa Hämeenlinnan kaupungin sopimuksellista asemaa.

Jussi Oksa, talous- ja hallintojohtaja, Hämeenlinnan kaupunki

Lisää asiakkaiden hankkeita: 
Asiakkaiden hankkeita
Yhteyshenkilö: 
Case numeroina

1000

Koululaisia ja esiopetuksessa olevia

23

Rakennuskustannukset (M€)

9800

Rakennuksen pinta-ala (m2)