Investointihankkeen esiselvitys

Investointihankkeen esiselvitys on valmisteluvaiheessa tehtävä tarkastelu päätöksenteon tueksi. Muokkaamme esiselvityksen sisältöäaina asiakkaan tarpeiden mukaan. Tyypillisiä selvityksen osa-alueita ovat:

Rahoitusvaihtoehtojen vertailu

Rahoitusvaihtoehtojen vertailussa arvioimme mitkä rahoitusvaihtoehdot soveltuvat suunnitteilla olevaan hankkeeseen ja miten hyvin eri rahoitusvaihtoehdot vastaavat asiakkaan hankkeelle ja sen rahoitukselle asettamia tavoitteita.

Tarkasteltavat rahoitusvaihtoehdot:

 • Taselaina
 • Leasing
 • Vuokramalli

Kuvaamme selvityksessä eri rahoitusvaihtoehtojen ominaisuudet ja keskeiset erot ja mallinnamme niiden vaikutukset asiakkaan talouteen.

Selvityksen jälkeen asiakkaalla on selkeä käsitys hankkeeseen soveltuvista rahoitusmuodoista ja niiden ominaisuuksista ja kustannusvaikutuksista.

Toteutusvaihtoehtojen vertailu

Toteutusvaihtoehtojen vertailussa arvioimme, mitkä toteutusvaihtoehdot soveltuvat suunnitteilla olevaan hankkeeseen ja miten hyvin eri toteutusvaihtoehdot vastaavat asiakkaan hankkeelle ja sen toteutustavalle asettamia tavoitteita.

Tarkasteltavat toteutusvaihtoehdot:

 • Perinteiset toteutusmallit (esim. kokonaisurakka, SR/KVR-urakka jne.)
 • Elinkaarimalli
 • Allianssi
 • PPP
 • Vuokramalli

Avaamma selvityksessä eoteutusvaihtoehtojen ominaisuudet, riskit ja keskeiset erot sekä niiden vaikutukset asiakkaan talouteen.

Kuntatalouden vaikutukset

Tarkastelemme esiselvityksissä usein myös suunniteltavan investoinnin vaikutuksia kuntatalouteen. Havainnollistamme investointisuunnitelman vertailun avulla suunnitellun investoinnin vaikutukset kunnan talouteen ja seurattaviin tunnuslukuihin. Laadimme painelaskelman kunnan talouden tilasta seuraavaksi 10 vuodeksi.

Asiakas saa selvityksen avulla tiedon investointivaihtoehtojen talousvaikutuksista sekä mahdollisista talouteen kohdistuvista riskeistä.

Tarkastelemme selvityksessä myös mahdollisia sopeuttamistarpeita, jotta suunniteltu investointi voidaan suorittaa vastuullisesti.

Lue lisää kuntatalouden palveluistamme >>

Kestävän kehityksen tarkastelu

Kestävän kehityksen tarkastelun tarkoituksena on tukea suunnitteilla olevan hankkeen kestävän kehityksen mukaisuutta.

Kestävän kehityksen tarkastelussa:

 • arvioimme miten hyvin hankkeen ominaisuudet ja hankkeelle asetetut tavoitteet tukevat ekologisista, sosiaalista ja kulttuurista sekä taloudellista kestävyyttä
 • tunnistamme millä toimilla hankeen kestävyyttä voitaisiin parantaa
 • nostamme esille mahdolliset kestävän kehityksen kanssa ristiriidassa olevat tavoitteet
 • kuvaamme hankkeen kestävyyteen liittyvät vahvuudet ja kehityskohteet helposti viestittäväksi kokonaisuudeksi.

Markkinavuoropuhelu

Markkinavuoropuhelun tavoitteena on selvittää markkinatoimijoiden näkemyksiä suunnitteilla olevasta hankkeesta ja sen kilpailuttamisesta.

Markkinavuoropuhelu voidaan järjestää julkisesti esimerkiksi Hilma-palvelun kautta tai kontaktoimalla suoraan yhdessä tilaajan kanssa valittuja toimijoita.

Meillä on Inspirassa kokemusta lukuisten onnistuneiden markkinavuoropuhelujen läpiviennistä.

Esiselvityksellä saavutettavat hyödyt asiakkaalle

Esiselvityksen avulla kunta saa päätöksenteon tueksi tiedon:

 • Kunnan tavoitteet huomioiden soveltuvin rahoitusvaihtoehto investointiin
 • Kunnan tavoitteisiin soveltuvin investoinnin toteutusmalli (esim. kokonaisurakka, elinkaarimalli)
 • Suunnitellun investoinnin vaikutukset kuntatalouteen tulevina vuosina (esim. tuloslaskelma-, kassa- ja tasevaikutukset)
 • Kuinka hyvin hanke toteuttaa kunnan kestävän kehityksen tavoitteita ja millä keinoin soveltuvuutta voidaan parantaa
 • Markkinavuoropuhelulla varmistetaan hankkeen toteuttamiskelpoisuus rakennusyhtiöiden näkökulmasta

Lisätietoja:

Ville Riihinen, Inspira

Ville Riihinen
johtava konsultti

ville.riihinen(at)inspira.fi
puh. 0500 677 299

Inspira

Lassi Vuorela, Inspira

Lassi Vuorela
konsultti

lassi.vuorela(at)inspira.fi
puh. 050 498 9829

inspira