Investoinnin vaikutukset kuntatalouteen

Selvityksen painopisteet:

Taloudellinen mallinnus

Laadimme selvityksessä painelaskelman kunnan talouden tilasta seuraavaksi 10 vuodeksi. Investointisuunnitelman vertailun avulla havainnollistamme suunnitellun investoinnin vaikutukset kunnan talouteen ja seurattaviin tunnuslukuihin.

Talousvaikutukset ja talouteen kohdistuvat riskit

Asiakas saa selvityksen avulla tiedon investointivaihtoehtojen talousvaikutuksista sekä mahdollisista talouteen kohdistuvista riskeistä.

Talouden kantokyky

Investoinnin kokoa voidaan suhteuttaa kunnan taloudelliseen kantokykyyn.

Selvityksessä tarkastellaan myös mahdollisia sopeuttamistarpeita, jotta suunniteltu investointi voidaan suorittaa vastuullisesti.

Johtopäätökset

Raportin lopputuloksena tilaaja saa selvityksen kunnan talouden kantokyvystä ja investoinnin vaikutuksesta talouteen.

Annamme suositutuksen investoinnin toteutustavasta ja kokoluokasta.

Selvityksen hyödyt asiakkaalle

Viisaasti ja ajoissa reagoiva kunta turvaa parhaiten terveen talouden ja elinvoiman myös pitkällä aikavälillä.

Tulosten avulla kunta pystyy arvioimaan taloutensa tulevaa kehitystä investoinnin yhteydessä.

Selvitystä voidaan käyttää apuna oikean kokoisen hankkeen koon määrittämisessä taloudellisten mittarien näkökulmasta.

Selvityksen avulla voidaan arvioida investoinnin tuomien säästöjen määrä sekä mahdollisten toiminnan tasapainottamistoimenpiteiden tarve euromääräisesti, jotta investointi on mahdollista suorittaa.

10 vuoden talousennuste osoittaa talouden vahvuudet ja heikkoudet pitkällä aikavälillä.

Lisätietoja:

Lauri Pekkilä, senior konsultti, Inspira

Lauri Pekkilä
senior konsultti

lauri.pekkila(at)inspira.fi
puh. 040 734 6213

inspira

Tutta Pentinmikko, Inspira

Tutta Pentinmikko
senior konsultti

tutta.pentinmikko
(at)inspira.fi
puh. 050 323 5370

Inspira