Kunnan rahoituksen suunnittelu

Kunnat ovat lainanottajina merkittäviä julkisia toimijoita. Kunnilla on sekä investointeihin liittyvää pitkäaikaista vieraan pääoman rahoitusta ja että kassanhallintaan liittyvää lyhytaikaista rahoitusta.

Kuntalain muutoksen myötä valtuustoon tehtäviin lisättiin rahoitustoiminnan periaatteista päättäminen. Valtuuston tuleekin laatia tähän liittyen varainhankintapolitiikka. Varainhankintapolitiikassa määritetään kunnan varainhankinnan ja siihen liittyvien riskienhallinnan keskeiset periaatteet. Varainhankinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä vieraan pääoman hankintaa eli lainarahoitusta investointien rahoittamiseen ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen.

Kunnan ottamat lainat muodostavat yhdessä lainasalkun. Lainasalkun kokonaiskorko voi muuttua markkinakorkojen muuttuessa ja yksi keskeinen lainasalkkuun liittyvä kunnan päätettävissä oleva asia on lainojen korkojen suojautuminen taso markkinakorkojen muutosta vastaan. Lainasalkun tulisi olla varainhankintapolitiikassa määriteltyjen periaatteiden mukainen.

Kunta toimii lainanottamisen lisäksi rahoituskentällä myös lainanantajana ja takaajana. Takauksia ja antolainauksia on syytä tarkastella kokonaisuutena ja arvioida minkälaisia vastuita kunnalla on näihin liittyen ja miten vastuut vaikuttavat kuntakonserniin.

Tarjoamme kunnille kokonaisvaltaista rahoituksen suunnittelua. Palvelu sisältää kunnan rahoitussuunnittelun seuraavat osa-alueet:

  • Varainhankintapolitiikka
  • Takaus- ja antolainauspolitiikka
  •  Lainasalkkuanalyysi

Palvelussa huomioidaan myös rahoituksen kestävän kehityksen näkökulma sekä vallitseva markkinatilanne.

Palvelun hyödyt asiakkaalle

Asiakkaan rahoitussuunnitelma käydään läpi eri näkökulmista niin, että ne muodostavat yhdenmukaisen kokonaisuuden.

Asiakas saa nykyisen lainasalkun läpikäynnin ja analyysin kustannustasosta sekä rahoitusriskin hallinnasta.

Asiakas saa päivityksen rahoituksen hankintaan liittyvään dokumentaatioon mm. varainhankinta-, takaus- ja antolainapolitiikka. Asianmukainen dokumentaatio ja ohjeistus tukee osaltaan riskienhallintaa.

Lisätietoja:

Lauri Pekkilä, senior konsultti, Inspira

Lauri Pekkilä
senior konsultti

lauri.pekkila(at)inspira.fi
puh. 040 734 6213

Inspira

Tutta Pentinmikko, Inspira

Tutta Pentinmikko
senior konsultti

tutta.pentinmikko
(at)inspira.fi
puh. 050 323 5370

inspira