Sote-uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen

Sote-uudistus muuttaa kuntien toimintaa ja taloutta olennaisesti. Uudistus on poistamassa kunnilta sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien palveluiden menorakenteen, joka on kasvanut ainakin kuntien rahoituskykyyn nähden huomattavasti. Varsinkin pienillä kunnilla on ollut rajoitetut mahdollisuudet vaikuttaa näiden kustannusten nousuun. Samaan aikaan, menojen poistumisen myötä, kuntien tuloista ollaan leikkaamassa menoja vastaava osuus.

Kuntien johtamista ja taloutta tulee pystyä suunnittelemaan sote-uudistuksesta huolimatta. Miltä kuntasi talous näyttää ennen ja jälkeen sote-uudistuksen? Mihin on varaa ja mihin ei? Mitä toimenpiteitä tulevaisuudessa tarvitsee tehdäa, jotta kunnan talous on tasapainossa ja tarvittavat investoinnit voidaan toteuttaa kestävästi?

Palvelumme avulla saat vastauksen siihen, miltä kuntasi talous näyttää Sote-uudistuksen jälkeen.

Selvityksen painopisteet:

 • Taloudellinen mallinnus
  • Selvityksessä mallinnetaan kunnan talouden tasapainotila Sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen aina vuoteen 2031 saakka.
 • Talousvaikutukset ja talouteen kohdistuvat riskit
  • Asiakas saa selvityksen sote-uudistuksen talousvaikutuksista sekä mahdollisista talouteen kohdistuvista riskeistä.
 • Talouden kantokyky
  • Laskelmassa tarkastelemme mahdollisia sopeuttamistoimenpiteitä, joiden avulla kunnan talous on tasapainossa sote-uudistuksen jälkeen sekä havainnollistamme toimenpiteiden vaikutukset talouteen.
 • Johtopäätökset
  • Raportin lopputuloksena tilaaja saa selvityksen kunnan talouden kantokyvystä sote-uudistuksen jälkeen ja sen vaikutuksesta talouteen.

Selvityksen hyödyt asiakkaalle

Selvityksen avulla kunta pystyy arvioimaan talouden tulevaa kehitystä sote-uudistuksen yhteydessä.

Tulosten avulla voidaan arvioida mahdollisten tasapainottamistoimenpiteiden tarvetta euromääräisesti.

10 vuoden talousennuste osoittaa kunnan talouden vahvuudet ja heikkoudet pitkällä aikavälillä.

Lue lisää:


Sote vaikuttaa kuntien tukipalveluihin – uudelleenjärjestelyt on tehtävä ensi vuoden aikana

Miten käy kuntien sote-kiinteistöille?

Lisätietoja:

Tutta Pentinmikko, Inspira

Tutta Pentinmikko
senior konsultti

tutta.pentinmikko
(at)inspira.fi
puh. 050 323 5370

Lauri Pekkilä, senior konsultti, Inspira

Lauri Pekkilä
senior konsultti

lauri.pekkila(at)inspira.fi
puh. 040 734 6213