Omistuksia ja palvelutuotantoa koskevat taloudelliset selvitykset

Avustamme kuntia palvelutuotannon ja omistusten talouden suunnittelussa sekä uudelleenjärjestelyissä.

Kunnallisen palvelutuotannon tarkoituksenmukaisen organisointimallin suunnittelu on ajankohtaista monissa kunnissa johtuen kuntien talouden tasapainottamis- ja/tai tehostamisvaatimuksista, infran tai kiinteistöomaisuuden saneeraustarpeen kasvusta, ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden vaikeutumisesta ja muuttuvasta lainsäädännöstä.

Palvelutuotannon uudistamisen taustalla olevia seikkoja

 • Kuntatalouden tasapainottamisohjelmasta tulevat vaatimukset
 • Tarve selkiyttää ja tehostaa konsernirakennetta keskittämällä samankaltaisia omistuksia
 • Tarve saada liiketoiminta osakeyhtiölain ohjaamaksi (vastuiden ja roolien selkeyttäminen)
 • Yhtiömuotoinen toiminta on enemmän liiketoimintalähtöisempää; parempi tuottojen ja kustannusten läpinäkyvyys
 • Esimerkiksi vesihuollossa verkostoon kertynyt korjausvelka ja merkittävät investointitarpeet tulevaisuudessa
 • Lainsäädännöllisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset:
  • Kuntalaki: kunnan harjoittama taloudellinen toiminta kilpailuilla markkinoilla tulee tapahtua yhtiömuodossa.
  • Hankintalain asettamat rajoitukset: Inhouse-yhtiön ulosmyynti on liian suurta jo nykyisellään tai muutoksen odotetaan tapahtuvan toimialan rakenteiden muuttuessa
   • Esimerkiksi rakenteiden muuttumisen myötä organisaation asiakaskunta muuttuu kuntakonsernin ulkopuoliseksi
   • Kilpailulainsäädännön asettamat tulevat vaatimukset
 • Huoli laadukkaiden palvelujen ja osaavan työvoiman saatavuudesta
 • Tarjoamme tukea tilanteen arviointiin ja toimintojen uudelleenorganisointiin

Toimeksianto voi sisältää esimerkiksi seuraavia vaiheita:

 • Kartoitamme selvitystyön lähtökohdat; työn taustat ja tavoitteet sekä mahdolliset reunaehdot
 • Laadimme kohteen nykytila-analyysin
 • Nykyinen toiminta
 • Toimintaympäristö
 • Tulevaisuuden haasteet / kehittämistarpeet
 • Kuvaamme eri toimintamallivaihtoehtojen vaikutukset kohteen ja kunnan näkökulmasta (hyödyt, haitat, riskit)
 • Laadimme taloudellisen mallin (tulos-, tase-, kassavirtaennusteet) kohteen toiminnasta (malli voidaan laatia taseyksikölle tai liikelaitokselle ja/tai osakeyhtiölle)
 • Määritämme kohteen arvon ja suunnittelemme mahdollisen kaupan edellyttämän rahoituksen
 • Suunnittelemme omistajatulouksen omistajan tavoitteita ja toiminnan kantokykyä vastaavaksi. (yhtiöittämisvaihtoehto)
 • Avustamme järjestelyn läpiviennissä

Hyödyt asiakkaalle:

Asiakas saa talouden suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi perusteellisen analyysin eri vaihtoehtojen vahvuuksista ja heikkouksista sekä toimenpidesuositukset.

Asiakas saa käyttöönsä asiantuntijoidemme osaamisen ja kokemuksen muista vastaavista hankkeista.

Esimerkkejä omistuksia ja palvelutuotantoa koskevista toimeksiannoista:

 • Säätiön palveluasumistoiminnan taloudellinen analyysi, 2023
 • Nurmijärven Aleksia-liikelaitoksen ateria- ja siivouspalveluiden toimintamallivaihtoehtojen arviointi ja talouden selvitys, 2022
 • Ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisvaihtoehtojen tarkastelu, Iin kunta, 2022
 • Kuituverkkoyhtiön taloudellinen mallinnus, Kairan Kuitu Oy, 2022
 • Kunnan lämpövoimalaitoksen toimintamallivaihtoehtojen selvitys, 2022
 • Kaupungin omistaman työterveysyhtiön arvonmääritys ja toimintamallivaihtoehtojen selvitys, 2022
 • Nurmijärven sähköyhtiön ja vesilaitoksen kehitysvaihtoehtojen selvitystyö, 2021

Keskustelemme mielellämme lisää, ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Tutta Pentinmikko, Inspira

Tutta Pentinmikko
senior konsultti

tutta.pentinmikko
(at)inspira.fi
puh. 050 323 5370

Inspira

Elias Hämäläinen, Inspira

Elias Hämäläinen
konsultti

elias.hamalainen
(at)inspira.fi
puh. 040 533 3413

inspira