Kiinteistöleasing

Kuntarahoituksen kiinteistöleasing antaa mahdollisuuden rahoittaa kiinteistöhankkeita perinteisistä rahoitusratkaisuista poiketen. Kiinteistöleasing soveltuu erinomaisesti erilaisten yhteiskunnallisten rakennuskohteiden hankintaan. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit ja monitoimitalot.

Kiinteistöleasingkohteissa Kuntarahoitus toimii samanaikaisesti kohteen rahoittajana ja omistajana. Kuntarahoitus huolehtii myös rakentamisen aikaisesta rahoituksesta. Asiakas kilpailuttaa ja valitsee vuokrakohteen rakentamisesta vastaavan urakoitsijan ja vuokraa Kuntarahoitukselta leasingsopimuksella kohteen sen valmistuttua. Asiakas, urakoitsija ja Kuntarahoitus solmivat keskenään rakennuttamissopimuksen, joka täydentää asiakkaan ja urakoitsijan välistä urakkasopimusta.

Tyypillisen kiinteistöleasingsopimuksen vuokra-aika on noin 20 vuotta. Sopimuskauden jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus joko lunastaa kohde tai osoittaa sille ostaja. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna kiinteistöleasingsopimus on rakenteeltaan joustava, ja halutessaan asiakas voi myös jatkaa sopimuskautta.

Kiinteistöleasingiä on mahdollista hyödyntää rahoitusmallina myös elinkaarihankkeissa. Elinkaarimallilla tarkoitetaan toteutustapaa, jossa urakoitsija kantaa rakennuksesta perinteistä pidemmän ja laajemman vastuun. Siinä yhteistyökumppani vastaa rakennuksen toimivuudesta, ylläpidosta, huollosta ja korjauksista sopimuskauden ajan. Kuntarahoituksen kiinteistöleasingistä onkin muodostunut varteenotettava vaihtoehto entistä useammille rakennushankkeille.

Viimeksi muutettu: 
02/20/2015