Korkotukilaina kunnille ja kuntayhtymille

Myönnämme korkotukilainoja kunnille ja kuntayhtymille, kuntien vuokrataloyhtiöille sekä ARAn yleishyödyllisiksi nimeämille yhteisöille vuokra-asunnon tai asumisoikeustalon rakentamista, hankintaa tai perusparantamista varten. Korkotukilaina on laina, jonka korosta valtio maksaa osan jos lainansaajan perusomavastuukorko ylittyy. Jokaiselle korkotukilainamuodolle on oma perusomavastuukorko. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) hyväksyy lainan korkotukilainaksi. Korkotukilainoissa on noudatettava korkotukiasetuksen mukaisia ehtoja.

Lainan nostaminen

Hyväksyessäsi Kuntarahoituksen korkotukilainatarjouksen, täytä ARAn lainasitoumuslomake ja lähetä se meille osoitteeseen antolainaus@kuntarahoitus.fi. Sitoumuksessa yksilöidään korkotukilainan ehdot, muun muassa korkosidonnaisuus ja lainan vakuus.

Korkotukilainan vakuudet

Korkotukilainoilla on valtion täytetakaus, joka tulee voimaan suoraan korkotukilain nojalla ARAn hyväksyessä lainan korkotukilainaksi.

Täytetakauksen lisäksi tarvitsemme vakuudeksi kiinnityksen korkotuettavaan kohteeseen (1,2 x lainan määrä) tai kunnan/kuntayhtymän omavelkaisen takauksen.

Korkotukilainaa nostetaan etukäteen toimitettavan nostosuunnitelman ja hankkeen työvaiheen mukaisesti. Keskitämme Kuntarahoituksessa lainojen nostot tiettyihin nostopäiviin.

Viimeksi muutettu: 
05/17/2017