Korkotukilaina yleishyödyllisille asuntotuotannon toimijoille

Myönnämme korkotukilainoja kunnille ja kuntayhtymille, kuntien vuokrataloyhtiöille sekä ARAn yleishyödyllisiksi nimeämille yhteisöille vuokra-asuntojen tai asumisoikeustalojen rakentamista, hankintaa tai perusparantamista varten. Korkotukilaina on laina, joiden korosta valtio maksaa osan jos lainansaajan perusomavastuukorko ylittyy. Jokaiselle korkotukilainamuodolle on oma perusomavastuukorko.

Lainan nostaminen

Hyväksyessäsi Kuntarahoituksen korkotukilainatarjouksen, täytä ARAn lainasitoumusja lähetä se meille osoitteeseen antolainaus@kuntarahoitus.fi. Sitoumuksessa yksilöidään korkotukilainan ehdot, muun muassa korkosidonnaisuus ja lainan vakuus.

Korkotukilainan vakuudet

Korkotukilainoilla on valtion täytetakaus, joka tulee voimaan suoraan korkotukilain nojalla ARAn hyväksyessä lainan korkotukilainaksi.

Täytetakauksen lisäksi tarvitsemme vakuudeksi kiinnityksen korkotuettavaan kohteeseen (1,2 x lainan määrä) tai kunnan/kuntayhtymän omavelkaisen takauksen.

Korkotukilainaa nostetaan etukäteen toimitettavan nostosuunnitelman ja hankkeen työvaiheen mukaisesti. Keskitämme Kuntarahoituksessa lainojen nostot tiettyihin nostopäiviin.

Asiointi

Voit pyytää lainatarjouksen verkkolomakkeella.

Kun hyväksyt Kuntarahoituksen lainatarjouksen, tarvittavat laina-asiakirjat määräytyvät organisaatiomuodon ja vakuuden mukaan. Liitevaihtoehdot löydät lomakepankistamme >.

Viimeksi muutettu: 
01/17/2019