Kuntarahoituksen trendiraportti 2016

Viisi väitettä kuntataloudesta: talouspäättäjien näkemykset julkisen sektorin mahdollisuuksista ja uhkista.


Kuntarahoituksen kysely kunta- ja yleishyödyllisen sektorin talouspäättäjille tehtiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Verkkokysely toteutettiin tammi-maaliskuussa 2016 ja siihen vastasi 371 kuntien, kuntayhtymien, kuntien omistamien yhtiöiden ja yleishyödyllisten asuntotoimijoiden johtoon kuuluvaa vastaajaa.
 

Kuntarahoituksen toteuttaman selvityksen tavoitteena on lisätä julkista keskustelua kunta- ja yleishyödyllisen sektorin uudistussuunnasta ja edistää alan toimijoiden keskinäistä yhteistyötä.

Monet julkisen sektorin uudistustarpeista ovat samankaltaisia läpi Suomen, ja paikallisesti kehitetyt ratkaisut auttavat muita vastaavassa tilanteessa olevia kuntia, kuntayhtymiä tai kunnan omistamia yhtiöitä.

Viimeksi muutettu: 
04/18/2016