Kuntatodistusohjelma

Kuntatodistus sopii lyhytaikaisiin, alle 12 kuukauden rahoitustarpeisiin. Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahamarkkinoilla liikkeeseenlaskema lyhytaikainen velkasitoumus.

Kuntatodistus on

  • nopea ja helppo tapa hankkia lyhytaikaista rahoitusta
  • tehokas keino kilpailuttaa rahoitus
  • joustava väline maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan

Liikkeeseenlasku tulisi kilpailuttaa kaksi pankkipäivää ennen haluttua rahoitustarvetta. Rahoituskustannus määräytyy kuntatodistuksen liikkeeseenlaskuhetken markkinakoron mukaan.

Kaupankäynti kuntatodistusohjelmassa

Ohjelman käyttöönotto edellyttää kuntatodistusohjelman solmimista Kuntarahoituksen kanssa. Ohjelma on maksuton.

Kuntatodistusohjelman luottolimiitin määrä eli samanaikaisesti liikkeessä olevien kuntatodistusten yhteenlaskettu maksiminimellisarvo voidaan sopia asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Kaupasta sovitaan puhelimitse numerossa 09 6803 5667. Kauppa sovitaan mielellään kaksi päivää ennen liikkeeseenlaskupäivää, mutta tarvittaessa jopa samana päivänä. Yksittäisen kuntatodistuksen pienin nimellismäärä on 100 000 euroa.

Laina-aika on vähintään yksi päivä ja alle yksi vuosi.

Emissiohinta = n/[1+(p/100) x (t/360)], jossa
n = kuntatodistuksen nimellisarvo
p = korkoprosentti
t = kuntatodistuksen juoksuaika todellisina kalenteripäivinä.

Kuntatodistusohjelman perustaminen ja muutokset limiitteihin

Kuntatodistusohjelman perustamista ja muutosten tekemistä olemassaolevan ohjelman limiitteihin haetaan oheisilla lomakkeilla.

Kuntarahoitus pidättää itsellään oikeuden hylätä perustamishakemuksen ja limiitin muutoshakemuksen. Jos hakemus hyväksytään, kunta tai kuntayhtymä solmii Kuntarahoituksen kanssa kuntatodistusohjelman, joka on puitesopimus kuntatodistusten liikkeeseenlaskusta.

Muutokset kuntatodistusohjelman käyttäjiin tai maksuyhteystietoihin ilmoitetaan allekirjoitetulla lomakkeella. 

Kuntatodistusohjelman perustamiseen ja limiitin korottamiseen tarvittavat asiakirjat

  • Päätös kuntatodistusohjelman perustamisesta/korottamisesta ja vahvistus päätöksen lainvoimaisuudesta.
  • Jos päätöksenteko on delegoitu hallitukselle tai viranomaiselle, on toimitettava hallintosäännön ote delegoinnista tai delegointia koskeva lainvoimainen valtuuston päätös. Muussa tapauksessa toimitetaan valtuuston päätös.
  • Hallinto- tai johtosäännön ote allekirjoitusoikeudesta. Jos allekirjoitusoikeus perustuu sijaisuuteen, tarvitaan vastaava ote myös sijaistamisesta.
Viimeksi muutettu: 
06/10/2015