Kuntayritystodistusohjelma

Kuntayritystodistus sopii lyhytaikaisiin, alle 12 kuukauden rahoitustarpeisiin. Kuntayritystodistus on kuntien tai kuntayhtymien määräysvallassa olevien yritysten rahamarkkinoilla liikkeeseenlaskema lyhytaikainen velkasitoumus.

Kuntayritystodistus on

  • nopea ja helppo tapa hankkia lyhytaikaista rahoitusta
  • tehokas keino kilpailuttaa rahoitus
  • joustava väline maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan

Liikkeeseenlasku tulisi kilpailuttaa kaksi pankkipäivää ennen haluttua rahoitustarvetta. Rahoituskustannus määräytyy kuntatodistuksen liikkeeseenlaskuhetken markkinakoron mukaan.

Kaupankäynti kuntayritystodistusohjelmassa

Ohjelman käyttöönotto edellyttää kuntayritystodistusohjelman solmimista Kuntarahoituksen kanssa. Ohjelma on maksuton.

Kuntayritystodistusohjelman luottolimiitin määrä eli samanaikaisesti liikkeessä olevien kuntatodistusten yhteenlaskettu maksiminimellisarvo voidaan sopia asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Kaupasta sovitaan puhelimitse numerossa 09 6803 5667. Kauppa sovitaan mielellään kaksi päivää ennen liikkeeseenlaskupäivää, mutta tarvittaessa jopa samana päivänä. Yksittäisen kuntayritystodistuksen pienin nimellismäärä on 50 000 euroa.

Laina-aika on vähintään yksi päivä ja alle yksi vuosi.

Emissiohinta = n/[1+(p/100) x (t/360)], jossa
n = kuntatodistuksen nimellisarvo
p = korkoprosentti
t = kuntatodistuksen juoksuaika todellisina kalenteripäivinä.

Kuntayritysohjelman ehdot

Kuntayritystodistusohjelmalla tulee olla kunnan/kuntayhtymän omavelkainen takaus.

Valtiontukisääntelyn vuoksi takausta koskevan valtuuston päätöksen kirjallisissa perusteluissa kunnan tulee ottaa kantaa takauksen ja sen kohteen kuulumiseen kunnan toimialaan.

Kuntayritystodistusohjelman perustaminen ja muutokset limiitteihin

Kuntayritystodistusohjelman perustamista ja muutosten tekemistä olemassaolevan ohjelman limiitteihin haetaan oheisilla lomakkeilla.

Kuntarahoitus pidättää itsellään oikeuden hylätä perustamishakemuksen ja limiitin muutoshakemuksen. Jos hakemus hyväksytään, yritys solmii Kuntarahoituksen kanssa kuntayritystodistusohjelman, joka on puitesopimus kuntatodistusten liikkeeseenlaskusta.

Muutokset kuntayritystodistusohjelman käyttäjiin tai maksuyhteystietoihin ilmoitetaan allekirjoitetulla lomakkeella. 

Kuntayritystodistusohjelman perustamiseen ja limiitin korottamiseen tarvittavat asiakirjat

  • Hallituksen päätös kuntayritystodistuksen perustamisesta/korottamisesta
  • Enintään 3 kuukautta vanha kaupparekisteriote
  • Yhtiöjärjestys

Kuntayritystodistusohjelman vakuudeksi tulevan kunnan/kaupungin omavelkaisesta takauksesta tarvitaan

  • Ote takauspäätöstä koskevasta valtuuston lainvoimaisesta pöytäkirjasta, joka haetaan hallinto-oikeudesta                  
  • Hallinto- tai johtosäännönote takaajan nimenkirjoitusoikeudesta    
Viimeksi muutettu: 
03/03/2015