Leasing tuo joustoa hankintoihin

Kuntarahoituksen rahoitusleasing on irtaimen käyttöomaisuuden, kuten erilaisten koneiden, lääketieteen laitteiden, kalusteiden, ajoneuvojen sekä IT- ja toimistolaitteiden pitkäaikaista vuokraamista. Myös erilaisten rakennusten rahoittaminen onnistuu Kuntarahoituksen leasingratkaisuilla. Leasingasiakkaat ovat samoja kuin antolainaustoiminnassakin eli kunnat, kaupungit, kuntayhtymät ja kuntien omistamat tai määräysvallassa olevat yhtiöt.

Leasing on pitkäaikaista vuokraamista, jossa rahoituskohteet säilyvät rahoittajan omistuksessa ja vuokralleottaja maksaa vain laitteiden käytöstä. Leasing ei sido pääomia omistamiseen. Kuntarahoituksen palveluvalikoimaan kuuluu irtaimen käyttöomaisuuden rahoitusleasing sekä kiinteistöleasing.

Monissa kunnissa kysyntä vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja kohtaan on lisääntynyt tarpeiden muuttuessa. Leasing sopii erinomaisesti niin jatkuviin irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin puitesopimuslimiitin rajoissa, kuin myös ratkaisuksi suuriin kertaluontoisiin investointeihin. Kuntarahoituksen leasing on paitsi hinnaltaan kilpailukykyinen myös kustannuksiltaan läpinäkyvä ja helposti ymmärrettävä rahoitusratkaisu.

Leasingrahoitus

  • on osa tehokasta rahoitussuunnittelua
  • auttaa kohdentamaan maksut oikeille yksiköille
  • parantaa kustannusten ennakoitavuutta
  • helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua
  • saa rahoitusrakenteen vastaamaan kohteen elinkaarta eli taloudellista ja teknistä käyttöikää

Kuntarahoituksen leasingratkaisut

Rahoitusleasingin puitesopimus

Leasingrahoitusta on kuntasektorilla käytetty yleisimmin irtaimen käyttöomaisuuden hankkimiseen. Esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa ja pelastuslaitoksissa tehdään toistuvasti hankintoja, joiden rahoittamiseen leasing saattaa sopia paremmin kuin perinteinen laina. Tällaisia ovat muun muassa lääketieteen laitteet, erilaiset työkoneet sekä ajoneuvot.

LUE LISÄÄ RAHOITUSLEASINGIN PUITESOPIMUKSESTA >

Kiinteistöleasing

Kuntarahoituksen kiinteistöleasing antaa mahdollisuuden rahoittaa kiinteistöhankkeita perinteisistä rahoitusratkaisuista poiketen. Kiinteistöleasing soveltuu erinomaisesti erilaisten yhteiskunnallisten rakennuskohteiden hankintaan. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit ja monitoimitalot.

LUE LISÄÄ KIINTEISTÖLEASINGISTÄ >

Leasingpalvelu

Kuntarahoitus tarjoaa kaikkien leasingasiakkaidensa käyttöön veloituksetta verkkopalvelun, jonka avulla asiakkaat voivat seurata ja ylläpitää omiin leasinghankintoihinsa liittyviä taloudellisia ja teknisiä tietoja. Palvelu mahdollistaa rahoituskohteiden tarkan seurannan, jolloin uusimistarve, huollot ja kaluston optimointi on yksinkertaista ja kustannustehokasta.

LUE LISÄÄ LEASINGPALVELUSTA >

Tiedot päivitetty 2.3.2015

Viimeksi muutettu: 
11/14/2017