Tosiasiallisten edunsaajien ilmoitus Kuntarahoitukselle

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettu laki edellyttää Kuntarahoitusta tunnistamaan asiakkaansa. Osana asiakkaan tuntemista Kuntarahoituksen on myös selvitettävä ja ylläpidettävä tietoja asiakkaidensa tosiasiallisista edunsaajista. Tällä lomakkeella voitte päivittää Kuntarahoituksen asiakasrekisteriin tietoja organisaationne tosiasiallisista edunsaajista. Lomake täytetään erikseen jokaisen edunsaajan kohdalla. Lomakkeella ei kerätä tietoja kuntien ja kuntayhtymien tosiasiallisista edunsaajista.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Kuntarahoitukselle viipymättä, jos tosiasialliset edunsaajat muuttuvat.

Lomakkeella kerättyjä henkilötietoja käsitellään Asiakas- ja yhteistyökumppanitietojen tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:

Osakeyhtiö (myös asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö):

  • Henkilöt, jotka omistavat enemmän kuin 25 prosenttia Kuntarahoituksen asiakkaan osakkeista
  • Henkilöt, jotka omistavat enemmän kuin 25 prosenttia osakkeista sellaisessa yhtiössä, joka omistaa enemmän kuin 25 prosenttia Kuntarahoituksen asiakkaan osakkeista
  • Henkilöt, joilla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö Kuntarahoituksen asiakkaan hallituksesta
  • Kuntarahoitus käsittelee asuntosektorin asiakaskonsernien tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisen kuten osakeyhtiöiden kohdalla eli lomakkeella tulee ilmoittaa emoyhtiön tosiasialliset edunsaajat.

Yhdistys:

  • Yhdistyksen hallituksen jäsenet

Säätiö:

  • Säätiön hallituksen jäsenet

Tosiasiallisten edustajien ilmoitus Kuntarahoitukselle

Rooli suhteessa yritykseen/organisaatioon
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.