Inspiran asiantuntijat

Pauliina Haro

Konsultti

KTM, DI

Puh. 050 380 0225

Pauliinalla on yhteensä lähes 10 vuoden kokemus kiinteistötalouden asiantuntijatehtävistä. Hän työskentelee erityisesti kouluhankkeiden kilpailutusten parissa.

Elias Hämäläinen

Konsultti

KTM, MMM

Puh. 040 533 3413

Eliaksella on lähes 10 vuoden kokemus talouden ja rahoituksen asiantuntijatehtävistä. Hän toimii erityisesti omistusjärjestelyissä sekä investointien rahoitusjärjestelyissä.

Olli Immonen

Konsultti

DI

Puh. 040 830 5569

Ollilla on 7 vuoden kokemus rahoituksen asiantuntijaliiketoiminnasta. Hän  työskentelee erityisesti investointihankkeiden rahoitus- järjestelyiden ja taloudellisen mallinnuksen parissa.

Henri Koskela

Analyytikko

KTM

Puh. 0400 423 127

Henrillä on useamman vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja talouden konsultoinnista. Hän työskentelee erityisesti omaisuusjärjestelyissä, työtehtävänä mm. taloudellinen mallinnus.

Juho Paananen

Senior konsultti

KTM

Puh. 050 540 1153

Juholla on lähes 10 vuoden kokemus yritys- järjestelyiden ja  rahoituksen konsultoinnista. Hän työskentelee kuntien talouden, omaisuus-järjestelyjen ja tilahankkeiden parissa.

Lauri Pekkilä, senior konsultti, Inspira

Lauri Pekkilä

Senior konsultti

KTM

puh. 040 734 6213

Laurilla on yli 10 vuoden kokemus julkisen sektorin rahoitusjärjestelyistä, muutoshankkeista ja talouden neuvonannosta.

Lauri työskentelee erityisesti kuntatalouden ohjauksen, sote-uudistuksen toteutuksen ja pitkän aikavälin näkymiä vahvistavien järjestelyiden parissa.

Tutta Pentinmikko

Senior konsultti

KTM, CEFA

Puh. 050 323 5370

Tutalla on 20 vuoden kokemus neuvoannosta julkisen ja yksityisen sektorin omistus- ja yritysjärjestelyistä sekä talouden ja toiminta-mallivaihtoehtojen analysoinnista. Hän työskentelee monipuolisesti eri tyyppisissä asiakas-toimeksiannoissa, erityisesti kuntien palvelutuotannon ja omaisuuserien uudelleenjärjestelyissä.

Ville Riihinen

Johtava konsultti

DI, Master’s Program in Real Estate Economics

Puh. 0500 677 299

Villellä on yli 10 vuoden kokemus investointi-hankkeiden suunnittelusta, mallintamisesta ja toteuttamisesta. Hän työskentelee monipuolisesti eri tyyppisissä asiakastoimeksiannoissa, erityisesti kuntien palvelutuotannon toimitilahankkeissa.

Matias Vitie

Senior konsultti

KTM, DI

Puh. 050 366 2727

Matiaksella on 10 vuoden kokemus rahoituksen asiantuntijaliiketoiminnasta. Hän on mukana erityisesti investointien rahoitusjärjestelyissä sekä energiatoimialan hankkeissa.

Lassi Vuorela

Analyytikko

DI

Puh. 050 498 9829

Lassilla on yhteensä 7 vuoden kokemus kiinteistötalouden asiantuntijatehtävistä. Hänen keskeisiin tehtäviinsä kuuluu tilahankkeiden analysointi.

Anssi Wright

Yksikönjohtaja

KTM, CEFA

Puh. 0400 271 393

Anssilla on 20 vuoden kokemus omaisuus-järjestelyistä ja asiantuntijaliiketoiminnasta. Hän työskentelee monipuolisesti eri tyyppisissä asiakastoimeksiannoissa, erityisesti kuntien palvelutuotannon ja omaisuuserien uudelleenjärjestelyissä.