Palvelut

Kuntarahoitus on Suomen kolmanneksi suurin luottolaitos ja ainoa kuntakonsernien ja yleishyödyllisten asuntoyhtiöiden rahoitukseen ja rahoitusriskinhallintaan erikoistunut yritys.

Kuntarahoituksen omistavat sen asiakkaat. Siksi haluamme etsiä jokaiseen tilanteeseen parhaiten sopivan ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa.

Lähtökohtanamme on rakentaa yksilöllisiä ratkaisuja joustavasti asiakkaiden erilaisiin rahoitustarpeisiin. Ratkaisu voi koostua monesta erilaisesta rahoitustuotteesta sekä korkosuojauksiin liittyvistä lisäpalveluista.

Tarjoamamme palvelut eri asiakasryhmille

Kunnat ja kuntayhtymät

Kunnat ovat Kuntarahoituksen omistajia, ja erikoisalaamme on vahva kuntatalouden ja kuntien toimintaympäristön tuntemus. Räätälöimme palvelut kuntien tarpeiden mukaan.

Kunnille tarjotut palvelut:

 • Talousarviolainat
 • Korkotukilainat
 • Leasing
 • Kuntatodistukset
 • Korkoriskin hallinta
 • Digitaaliset palvelut

Kuntien määräysvallassa olevat yritykset

Kuntarahoitus rahoittaa yrityksiä, joissa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta eli yli 50 prosentin omistusosuus.

Kuntien omistamille yrityksille tarjotut palvelut:

 • Investointilainat
 • Korkotukilainat asuntoyhtiöille
 • Vapaarahoitteiset asuntolainat
 • Leasing
 • Kuntayritystodistukset
 • Korkoriskin hallinta
 • Digitaaliset palvelut

Yleishyödylliset asuntotuotannon toimijat

Tarjoamme asuntotuotannon rahoitusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn yleishyödyllisiksi nimeämille asuntoyhteisöille. Yleishyödyllisille asuntotuotannon yhteisöille tarjotut palvelut:

 • Korkotukilainat
 • Vapaarahoitteiset asuntolainat
 • Digitaaliset palvelu

Yleishyödyllisten toimijoiden lisäksi rahoitamme myös kuntien asuntoyhtiöiden investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös julkisen sektorin rahoitusjärjestelyihin erikoistunut asiantuntijayritys Inspira, joka tarjoaa asiantuntevaa ja riippumatonta neuvonantoa investointihankkeissa ja omaisuusjärjestelyissä.