Digitaaliset palvelut

Kuntarahoituksen digitaaliset palvelut ovat ratkaisu rahoitussalkun hallintaan ja talouden suunnitteluun. Yhdestä palvelusta löytyvät sovellukset helpottavat arjen työtä ja auttavat kaukonäköisten vastuullisten päätösten tekemisessä – tietoon pohjautuen.

Palvelun sovellukset

 • Lainasalkku
  • Kaikki rahoitussopimukset yhdessä sovelluksessa
  • Rahoitussalkun analysointi ja vaihtoehtoisten ratkaisujen simulointi
  • Markkinainformaatio
  • Elinkaaren hallinta ja raportointi
  • Koko konsernin rahoitussopimusten hallinta ja analysointi
  • Takaukset
  • Antolainat
 • Sijoitussalkku
  • Sijoitustenhallinta yhdessä tai useammassa salkussa
  • Sijoitusinstrumentit kuten osakkeet, rahastot, ETF:t, bondit, osakeoptiot sekä transaktioiden seuranta
  • Yhtiötapahtumat ja niiden vaikutukset salkkuun
  • Raportointi positioista, transaktioista, arvonkehityksistä, tuotoista ja siirtyvistä koroista
  • Sijoituskirjanpidon tilit ja kirjauskäytännöt määritettävissä asiakaskohtaisesti
 • Talousennuste
  • Visuaaliset analyysit kunnan talouden tilasta
  • Eri skenaarioiden ja investointien vaikutus kunnan tunnuslukuihin
  • Kunnan tilanteen vertailu muihin kuntiin tai valittuihin vertailuryhmiin
 • Kassaennuste
  • Tulossa pian!