Limiittituotteet

Kuntarahoituksen rahoituslimiitti on pääasiassa sairaanhoitopiirien isoihin investointeihin tarkoitettu rahoitustuote. Limiittisopimus solmitaan 2–5 vuodeksi kerrallaan. Limiittisopimuksen minimikoko on 100 miljoonaa euroa, ja yksittäisen noston minimimäärä on 10 miljoonaa euroa.

Sitova rahoituslimiitti

Sitovassa rahoituslimiitissä marginaalit eripituisille velkakirjoille sovitaan ennakkoon viideksi vuodeksi kerrallaan. Asiakas maksaa limiittiprovisiota hinnoittelun sitovuudesta. Provisio veloitetaan kvartaaleittain takautuvasti käyttämättömästä osasta limiittiä.

Jokainen nosto muodostaa erillisen velkakirjan, ja kukin vaihtuvakorkoinen laina voi olla kestoltaan 1–30 vuotta. Sopimuksiin kuuluu hinnoittelukatko kymmenen vuoden välein. Kiinteän koron vaihtoehdoissa maksimi laina-aika 20 vuotta.

Sitovan limiittisopimuksen ennenaikaisesta irtisanomisesta peritään purkukustannus, joka on puolet sovitun limiittiprovision määrästä ja se maksetaan käyttämättömän limiitin määrästä limiittisopimuksessa sovittuun päättymispäivään asti.

Sitomaton rahoituslimiitti

Sitomaton limiittituote varmistaa rahoituksen saatavuuden koko hankkeen ajaksi, mutta rahoituksen hinta ei ole etukäteen tiedossa.

Jokaisesta nostosta tehdään erillinen tarjous ja nostot hinnoitellaan lainakohtaisesti eli marginaalit määräytyvät markkinatilanteen mukaan.

Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sitomattoman limiittisopimuksen välittömästi.

Rahoituslimiitin hakemiseen liittyvät lomakkeet löydät Lomakepankista