Inspiran asiantuntijat

Pauliina Haro

Konsultti

KTM, DI

Tel +358 50 380 0225

Pauliinalla on yhteensä lähes 10 vuoden kokemus kiinteistötalouden asiantuntijatehtävistä. Hän työskentelee erityisesti kouluhankkeiden kilpailutusten parissa.

Elias Hämäläinen

Konsultti

KTM, MMM

Tel. +358 40 533 3413

Eliaksella on lähes 10 vuoden kokemus talouden ja rahoituksen asiantuntijatehtävistä. Hän toimii erityisesti omistusjärjestelyissä sekä investointien rahoitusjärjestelyissä.

Olli Immonen

Konsultti

DI

Tel +358 40 830 5569

Ollilla on 7 vuoden kokemus rahoituksen asiantuntijaliiketoiminnasta. Hän  työskentelee erityisesti investointihankkeiden rahoitus- järjestelyiden ja taloudellisen mallinnuksen parissa.

Henri Koskela

Analyytikko

KTM

Tel +358 400 423 127

Henrillä on useamman vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja talouden konsultoinnista. Hän työskentelee erityisesti omaisuusjärjestelyissä, työtehtävänä mm. taloudellinen mallinnus.

Juho Paananen

Senior konsultti

KTM

Tel +358 50 540 1153

Juholla on lähes 10 vuoden kokemus yritys- järjestelyiden ja  rahoituksen konsultoinnista. Hän työskentelee kuntien talouden, omaisuus-järjestelyjen ja tilahankkeiden parissa.

Tutta Pentinmikko

Senior konsultti

KTM, CEFA

Tel +358 50 323 5370

Tutalla on 20 vuoden kokemus neuvoannosta julkisen ja yksityisen sektorin omistus- ja yritysjärjestelyistä sekä talouden ja toiminta-mallivaihtoehtojen analysoinnista. Hän työskentelee monipuolisesti eri tyyppisissä asiakas-toimeksiannoissa, erityisesti kuntien palvelutuotannon ja omaisuuserien uudelleenjärjestelyissä.

Ville Riihinen

Johtava konsultti

DI, Master’s Program in Real Estate Economics

Tel +358 500 677 299

Villellä on yli 10 vuoden kokemus investointi-hankkeiden suunnittelusta, mallintamisesta ja toteuttamisesta. Hän työskentelee monipuolisesti eri tyyppisissä asiakastoimeksiannoissa, erityisesti kuntien palvelutuotannon toimitilahankkeissa.

Matias Vitie

Senior konsultti

KTM, DI

Tel +358 50 366 2727

Matiaksella on 10 vuoden kokemus rahoituksen asiantuntijaliiketoiminnasta. Hän on mukana erityisesti investointien rahoitusjärjestelyissä sekä energiatoimialan hankkeissa.

Lassi Vuorela

Analyytikko

DI

Tel +358 50 498 9829

Lassilla on yhteensä 7 vuoden kokemus kiinteistötalouden asiantuntijatehtävistä. Hänen keskeisiin tehtäviinsä kuuluu tilahankkeiden analysointi.

Anssi Wright

Yksikönjohtaja

KTM, CEFA

Tel +358 400 271 393

Anssilla on 20 vuoden kokemus omaisuus-järjestelyistä ja asiantuntijaliiketoiminnasta. Hän työskentelee monipuolisesti eri tyyppisissä asiakastoimeksiannoissa, erityisesti kuntien palvelutuotannon ja omaisuuserien uudelleenjärjestelyissä.