Lomakepankki

Lomakepankista löydät asioinnissa tarvittavat lomakkeet. Allekirjoitettavat sopimusasiakirjat toimitetaan Kuntarahoitukseen postitse tai skannattuina sähköpostitse.

KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN ASIOINTILOMAKKEET

Tarjouspyynnöt

Kiinteistövakuudellisissa ja asuinrakennuskohteissa tarjouspyynnön liitteeksi tarvitaan täytetty kiinteistöarviolomake.

Lainasta sopimisen jälkeen täytettävät lomakkeet

Rahoituslimiitin lomakkeet

Kuntatodistusohjelman lomakkeet

Johdannaissopimusten asiakirjat

KUNTIEN MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVIEN YHTIÖIDEN ASIOINTILOMAKKEET

Tarjouspyynnöt

Kiinteistövakuudellisissa ja asuinrakennuskohteissa tarjouspyynnön liitteeksi tarvitaan täytetty kiinteistöarviolomake.

Lainasta sopimisen jälkeen täytettävät lomakkeet – korkotukilaina

Lainasta sopimisen jälkeen täytettävät lomakkeet – muut kuin korkotukilaina

Kuntayritystodistusohjelman lomakkeet

Johdannaissopimusten mallit ja lomakkeet

YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN ASIOINTILOMAKKEET

Tarjouspyynnöt

Kiinteistövakuudellisissa ja asuinrakennuskohteissa tarjouspyynnön liitteeksi tarvitaan täytetty kiinteistöarviolomake.

Lainasta sopimisen jälkeen täytettävät lomakkeet – korkotukilaina

Lainasta sopimisen jälkeen täytettävät lomakkeet - muut kuin korkotukilainat

Viimeksi muutettu: 
06/06/2019