Neuvonantopalvelut

Inspira on Kuntarahoituksen tytäryhtiö, joka on erikoistunut julkisen sektorin rahoitus- ja omaisuusjärjestelyihin sekä neuvonta- ja analyysipalveluihin. Inspira tarjoaa asiantuntevaa ja riippumatonta neuvonantopalvelua.

Inspiran toiminta-ajatuksena on auttaa julkista sektoria toteuttamaan rahoitus- ja omaisuusjärjestelynsä edullisemmin, laadukkaammin ja nopeammin kaikilla toimialoilla. Yhteistyö Inspiran kanssa voi alkaa esiselvityksellä ja edetä laajempiin yhteistyöhankkeisiin.

Inspiran palvelut

 • Investointihankkeet
  • Infrastruktuuri- ja kiinteistöprojektit
   • Toteutus- ja rahoitusrakenteiden suunnittelu
   • Taloudellinen mallintaminen
   • Riskianalyysit
   • Projektidokumentaation valmistelu
   • Sijoittajakontaktit
   • Kilpailutus
   • Sopimusneuvottelut
   • Dokumentaatio
 • Rahoitusjärjestelyt
  • Rahoitusrakenteen suunnittelu
  • Rahoituksen kilpailuttaminen
   • Sijoitusmuistion laatiminen
   • Rahoittajien kontaktointi
   • Rahoittajien kilpailuttaminen
   • Sopimusneuvottelut
 • Omaisuusjärjestelyt
  • Yritys-, kiinteistö- ja muut omaisuus- ja rakennejärjestelyt
   • Järjestelyiden suunnittelu (yrityskauppa, yhtiöittäminen)
   • Arvonmääritykset
   • Sijoitusmuistiot ja sijoittajakontaktit
   • Rahoitussuunnittelu
   • Strateginen neuvonanto
   • Sopimusneuvottelut
 • Analyysipalvelut
  • Arvonmääritykset eri tarkoituksiin
  • Toimiala-analyysit
  • Rahoitusasema-analyysit
   • Tase-, rahoitusasema- ja lainasalkkuanalyysit
  • Strateginen suunnittelu
   • Kassavirta-analyysit/taloudellinen mallintaminen
   • Investointipäätökset ja rahoitusrakenteen suunnittelu
   • Painopistealueiden valinta ja resurssien kohdentaminen
Viimeksi muutettu: 
05/25/2015
Asiasanat: 
InspiraNeuvonanto