Rahoitusratkaisut kuntien määräysvallassa oleville yrityksille

Kuntarahoitus ratkaisee kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevien yhtiöiden rahoitustarpeita yksilöllisesti ja kustannustehokkaasti. Kuntien omistamana Kuntarahoitus ymmärtää hyvin kuntayhtiöiden erityistarpeet.

Kuntarahoitus rahoittaa yhteisöjä, joissa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta eli yli 50 prosentin omistusosuus tai oikeus nimittää ja erottaa hallitus. Rahoitamme myös kuntien asuntoyhtiöiden investointeja.

Kuntien määräysvallassa oleville yrityksille tarjotut palvelut:

Kuntarahoituksen toimintaan vaikuttaa luottolaitoslainsäädännön lisäksi laki Kuntien takauskeskuksesta, jonka mukaan Kuntarahoitus voi rahoittaa edullisin ehdoin Euroopan yhteisöjen valtiontukisääntöjen mukaisesti kuntien määräysvallassa olevien yhtiöitä, jos nämä lain asettamat kriteerit täyttyvät:

  • Rahoitus myönnetään toimijalle, joka harjoittaa kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia palvelutehtäviä tai näitä välittömästi palvelevia toimintoja tai muita kansalaisten kannalta välttämättömiä palveluita.
  • Viimeksi mainittujen palveluiden järjestäminen on paikallisten tai alueellisten olosuhteiden vuoksi tarpeen niiden saatavuuden tai tehokkaan tuottamisen turvaamiseksi.

Kuntarahoituksen luotonannon, leasingrahoituksen ja johdannaisyleissopimuksen edellytyksenä on lisäksi myös kunnan täysimääräinen omavelkainen takaus >.

Viimeksi muutettu: 
11/20/2018