Vastuullinen hallintotapa

Kuntarahoituksen hallintoa ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti vastaamaan omistajien ja asiakkaiden, sijoittajien ja henkilöstön odotuksia sekä lisääntyvän sääntelyn vaatimuksia.

Kuntarahoituksen liiketoiminta edellyttää tehokasta riskienhallintaa. Riskienhallintaan kuuluvat muun muassa vastapuoli- ja markkinariskien ja operatiivisten riskien hallinta.

Yhtiön riskienhallinnan linjaukset päätetään yhtiön hallituksessa, ja ne noudattavat hyvin konservatiivisia periaatteita. Matalalla kokonaisriskiasemalla varmistetaan hyvän luottoluokituksen säilyminen.

Viimeksi muutettu: 
04/05/2018