Vastuullisuus

Kuntarahoituksen ydintehtävä on edistää yhteiskuntavastuun toteutumista: varmistamme työllämme kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoituksen saannin kilpailukykyiseen hintaan kaikissa markkinatilanteissa. Vastuullisuus näkyy myös toimintatavoissamme läpi organisaation.

Yhteiskuntavastuu

Kuntarahoituksen myöntämä rahoitus suuntautuu erilaisiin sosiaalisiin ja yhteiskunnallisesti tärkeisiin kohteisiin, jotka tähtäävät hyvinvointipalvelujen lisäämiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Kuntarahoituksen työn vaikutukset näkyvät jokaisen suomalaisen arjessa.

Kuntarahoitus panostaa vastuullisten toimintatapojen varmistamiseen ja kehittämiseen ja on FIBS-yritysvastuuverkoston jäsen.

Haluamme erityisesti tukea lapsia ja nuoria. Kuntarahoitus tukee työntekijöidensä lasten urheiluseuraharrastuksia. Lisäksi jaamme joka vuonna lahjakkaalle suomalaisnuorelle Kuntarahoitus-apurahan. Apuraha voidaan myöntää tavoitteiden saavuttamiseen urheilun tai kulttuurin alueella.

Ympäristövastuu

Kuntarahoitus edistää omalla toiminnallaan ympäristöystävällisten investointien syntymistä. Ympäristöystävällisille hankkeille myönnettävä vihreä laina ja leasing on asiakkaalle muuta rahoitusta edullisempaa.

Kuntarahoitus panostaa omassa toiminnassaan ympäristöystävällisiin valintoihin. Osoituksena ympäristöjalanjäljen pienentämisestä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä Kuntarahoituksella on Green Office -sertifikaatti, jonka kriteerien täyttymistä WWF auditoi.

Panostamme erityisesti paperin ja biojätteen vähentämiseen, matkustamisen korvaamiseen videoneuvottelulla sekä henkilökunnan koulutukseen. Myös hankinnoissa painotetaan ekotehokkuutta.

Vastuullisuus markkinoilla

Edistämme toiminnallamme eettisiä sijoituksia, jotka kohdistuvat ympäristöystävällisiin tai sosiaalisesti vastuullisiin sijoituskohteisiin. Sijoitustemme ESG-indeksi on alan keskiarvoa parempi.

Kuntarahoitus on vastuullista sijoittamista edistävän Finsifin jäsen.  

Työnantajavastuu

Henkilöstön hyvinvointiin ja ongelmien ennaltaehkäisyys kiinnitetään Kuntarahoituksessa paljon huomiota. Henkilöstöä motivoivat erityisesti työn yhteiskunnallinen merkitys sekä laaja-alaiset ja vastuulliset työnkuvat.

Corporate Spirit -tutkimuksen mukaan olemme yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Kuntarahoitus kuuluu henkilöstön monimuotoisuuden johtamista ja hyödyntämistä edistävään Monimuotoisuusverkostoon.

Vastuullisuus hankintaketjussa

Teemme hankinnat mahdollisimman kestävällä tavalla. Minimoimme hankintojen ympäristövaikutukset ja -kuormitukset  ja suosimme hankintoja, joissa käytetään kierrätettyjä ja uudelleen kierrätettäviä materiaaleja.

Viimeksi muutettu: 
09/27/2017