Vihreän rahoituksen arviointiryhmä

Riippumaton, Kuntarahoituksen ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä arvioi, sopiiko investointihanke vihreän rahoituksen viitekehykseen. Arviointi perustuu hakemuksessa annettuihin tietoihin. Tarvittaessa arviointiryhmä voi pyytää hakijalta lisätietoja hankkeen ympäristövaikutuksista.

Vesa Peltola
energia-asiantuntija, Kuntaliitto
 

 

 

Jyri Seppälä
professori, Kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja, Suomen ympäristökeskus
syntynyt 1959
tekniikan tohtori

”Suomi tarvitsee investointeja, ja investointien pitäisi kohdentua ennen kaikkea vihreän rahoituksen kriteerit täyttäviin kohteisiin. Vihreillä investoinneilla rakennetaan resurssitehokasta ja vähähiilistä tulevaisuutta.

Pärjäämme maana paremmin, kun teemme ajoissa ratkaisuja, joita joka tapauksessa tullaan jatkossa vaatimaan. Vihreässä teknologiassa on maailmanlaajuisesti valtavat tulevaisuudennäkymät.

Uskon rakentamisen olevan se alue, joka kerää suurimman osan Kuntarahoituksen vihreästä rahoituksesta. Myös liikkumisen puolella on paljon mahdollisuuksia, varsinkin kun liikkumisessa ei ole vielä juuri tapahtunut vihertymistä.

Kunnilla on kaksoisrooli. Kunta on esimerkin näyttäjä kuntalaisille ja elinkeinoelämälle, ja toisaalta kunta tekee ratkaisuja, jotka määrittelevät eri tahojen toimintaedellytykset kunnassa.”

 

Saara Vauramo
ympäristöjohtaja, Lahden kaupunki
syntynyt 1979
filosofian tohtori, ympäristöekologia

“Seuraavan 5–10 vuoden aikana kunnissa tullaan tekemään paljon energiatehokkuuden suhteen. Energiatehokkuushankkeita niputetaan, jolloin kunta kilpailuttaa esimerkiksi kymmenen kiinteistönsä energia-asiat. Isoissa hankkeissa rahoitusratkaisut nousevat tärkeiksi, ja uusille rahoitusvaihtoehdoille on kysyntää.

Aurinkoenergia kiinnostaa kuntia erittäin paljon tällä hetkellä, ja useita selvityksiä on parhaillaan menossa. Saattaa olla, että näemme useita toteutuvia hankkeita lähivuosina.

Toivon, että vihreän rahoituksen kautta saamme uuden sysäyksen suomalaisen uusiutuvan energian tuotantoon. Kunnat ovat paikallisten energiayhtiöidensä kautta keskeisessä roolissa energiaratkaisuissa.”

Viimeksi muutettu: 
05/09/2019