Kaikki ajankohtaiset

Digitaaliset palvelut

|

Apollossa voi nyt vertailla kuntien talousennusteita keskenään

Kuvituskuva, jossa mies käyttää kannettavaa tietokonetta.

Onko sinun kunnassasi varauduttu esimerkiksi verotulojen putoamiseen? Tiedetäänkö vaikutukset kunnan talouteen pidemmällä aikavälillä? Miltä muiden saman kokoisten kuntien ennusteet näyttävät?

Elokuusta alkaen Kuntarahoituksen maksullista Apollo-palvelua käyttävät asiakkaat ovat voineet vertailla oman kuntansa lukuja toisten kuntien tai kuntayhtymien lukuihin. Oman kunnan kehitysennusteen voi rakentaa palveluun itse. Muiden kuntien tai kuntayhtymien luvut haetaan Tilastokeskuksen tilinpäätösluvuista.

– Tulevaisuuden ennusteet muille näytettäville kunnille tai kuntayhtymille perustuvat valtionvarainministeriön kuntatalousohjelmassa koko sektorille yleisesti rakennettuun ennusteeseen. Toisten kuntien itse tekemiä ennusteita palvelussa ei voi nähdä, Kuntarahoituksen apulaisjohtaja Lauri Pekkilä kertoo.

Apollon Vertailutyökalussa voi verrata esimerkiksi asukaskohtaista korollista vieraspääomaa toisten kuntien lukuihin.

Apollon Vertailutyökalussa voi verrata esimerkiksi asukaskohtaista korollista vieraspääomaa toisten kuntien lukuihin. Sovellus kertoo myös, mitä mittareita käytetään kriisikuntakriteereissä.

Ennakointi sekä investointien ja päätösten pidempiaikaisten vaikutusten ymmärtäminen on nyt erityisen ajankohtaista.

– Iso osa kuntakentän haasteista on valtio- tai maakuntatasoisia, yksittäisen kunnan vaikutuspiirin ulkopuolella. Verotuloja on kertynyt ennakoitua vähemmän ja sotekulut ovat kasvaneet voimakkaasti. Nyt, kun sekä verotulojen kasvun että talouskasvun yleisesti oletetaan hidastuvan, kannattaisi suunnitteluhorisontti pitää avoimena ja säilyttää mahdollisuus reagoida nopeisiinkin muutoksiin, Pekkilä painottaa.

Työkalussa voi valita kunnat, joihin oman kunnan lukuja halutaan vertailla.


Uusia ominaisuuksia jatkuvasti

Talousennustesovelluksen etusivuun on hiljattain lisätty myös räätälöintimahdollisuus. Käyttäjä voi nyt itse valita, mitä muuttujia etusivulla näytetään ja miten. Myös joustavuutta on lisätty: aikajänteen, jolla tietoja näytetään, voi valita haluamakseen. Ennusteita voi tarkastella jopa 40 vuoden aikajänteellä.

– Kymmenien vuosien päähän ulottuvat ennusteet eivät tietystikään ole yhtä tarkkoja kuin lyhyemmän aikavälin ennusteet. Niistä kuitenkin saa kuvan kulujen ja tuottojen kumulatiivisista vaikutuksista pitkällä aikavälillä. Meidän tavoitteenamme on nimenomaan tarjota kunnille työkaluja pidemmän aikavälin suunnittelun tukemiseksi ja elinvoiman vahvistamiseksi, Pekkilä sanoo.

Apolloon kehitetään jatkuvasti uusia ominaisuuksia. Nyt pohdinnassa on ominaisuus, jolla investoinnin toteutus- ja rahoitusmalleja voisi vertailla ja tehdä laskelman siitä, kuinka paljon investointi tietyllä rahoitusmallilla tulisi maksamaan.

–Rahoitusmuotojen vertailun työkalu tulisi yhdistämään talousennusteen ja lainasalkun toisiinsa. Talousennustesovelluksessa voi ensin miettiä talousnäkymän, vertailutyökalussa sitten suunnitella investoinnit ja niiden toteuttamisen. Näiden kahden yhdistelmällä selviäisi kunnan pidemmän aikavälin rahoitustarve.

Myös uutta työkalua on tarkoitus kehittää tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

– Asiakkaat on tarkoitus ottaa mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta sovellus saadaan palvelemaan heidän tarpeitaan.

Apollo on Kuntarahoituksen digitaalinen ratkaisu rahoitussalkun hallintaan ja talouden suunnitteluun. Palvelua käyttää tällä hetkellä noin 200 kuntaa tai kuntayhtymää.


Teksti: Hannele Borra
Kuvat: Sami Lamberg ja Kuntarahoitus Apollo