Lomakepankki

Kuntien ja kuntayhtymien asiointilomakkeet

Lainatarjouspyynnön voit tehdä suoraan digitaalisessa asiointipalveluissamme.
Mikäli sinulla ei ole sinne tunnuksia tai tarvitset pdf-muotoisen tarjouspyyntölomakkeen, olethan yhteydessä asiantuntijoihimme.

Mikäli sinulla on tunnukset, voit kirjautua digitaalisiin palveluihimme tästä.

Kuntien määräysvallassa olevien yhtiöiden asiointilomakkeet

Kiinteistövakuudellisissa ja asuinrakennuskohteissa tarjouspyynnön liitteeksi tarvitaan täytetty kiinteistöarviolomake

Tosiasiallisten edunsaajien ilmoitus Kuntarahoitukselle

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettu laki edellyttää Kuntarahoitusta tunnistamaan asiakkaansa. Osana asiakkaan tuntemista Kuntarahoituksen on myös selvitettävä ja ylläpidettävä tietoja asiakkaidensa tosiasiallisista edunsaajista. Voit päivittää lomakkeella Kuntarahoituksen asiakasrekisteriin tietoja organisaation tosiasiallisista edunsaajista.

Yleishyödyllisten yhteisöjen asiointilomakkeet

Kiinteistövakuudellisissa ja asuinrakennuskohteissa tarjouspyynnön liitteeksi tarvitaan täytetty kiinteistöarviolomake

Lainasta sopimisen jälkeen täytettävät lomakkeet – muut kuin korkotukilainat

Hyvinvointialueiden asiointilomakkeet