Räätälöityä rahoitusta kunnille ja niiden yhtiöille

Kuntien omistamana yhtiönä tunnemme ja ymmärrämme hyvin kuntien, kuntayhtymien ja niiden omistamien yhtiöiden rahoitukseen liittyvät erityistarpeet ja toimintaympäristön.
kuvituskuva, jossa on koulurakennuksen värikäs julkisivu.

Tutustu tuotteisiimme

Lähtökohtanamme on rakentaa yksilöllisiä ratkaisuja joustavasti kuntien erilaisiin rahoitustarpeisiin. Ratkaisu voi koostua monesta erilaisesta rahoitustuotteesta sekä korkosuojauksiin liittyvistä lisäpalveluista.

Talousarviolainallamme voit rahoittaa kuntien ja kuntayhtymien tilapäisiä rahoitustarpeita tai investointeja.

Laina-ajat ja lainojen lyhennysohjelmat sovitaan joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan. Talousarviolainamme voi olla kertalyhenteinen, tasalyhenteinen tai porrastetusti lyhennettävä. Voimme myös myöntää lyhennysvapaata tilanteen niin vaatiessa. Tasalyhenteisten lainojen laina-aika voi olla jopa 30 vuotta, kertalyhenteisten enintään 10 vuotta.

Talousarviolainoihin tarjoamme vaihtuvakorkoista 3, 6 tai 12 kuukauden pituista Euribor-korkoa tai kiinteää korkoa.

Hae lainaa digitaalisesti

Lainanhakuprosessimme on helppo ja nopea. Voit täyttää lainahakemuksen sujuvasti digitaalisessa asioinnissamme. Kun olet kerran täyttänyt hakemuksen, se tallentuu luonnokseksi palveluun seuraavaa rahoituksen kilpailutusta varten. Näin myös mahdollisen toisen henkilön on helppo hyödyntää samaa hakemusta.

Hae talousarviolainaa digitaalisessa asioinnissamme.

Huomaathan, että kaikkien päätösten tulee olla lainvoimaisia ennen luoton nostoa.

Kestävämpi ja edullisempi talousarviolaina

Talousarviolainaan voi hyödyntää kestävän rahoituksen tuotteitamme, jotka ovat tavallista lainaa edullisempia.

Vihreä rahoituksemme on tarkoitettu tavanomaisia hankkeita ympäristö- ja ilmastoystävällisempiin investointeihin. Yhteiskunnallista rahoitusta myönnämme laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä tuottavien investointien rahoittamiseen.

Kestävän rahoituksen ehdot ovat samat kuin muussakin rahoituksessamme.

 

Kuntatodistus on helppo ja nopea tapa hakea lyhytaikaista rahoitusta. Se on kunnan tai kuntayhtymän rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen velkasitoumus. Kuntatodistus sopii alle 12 kuukauden rahoitustarpeisiin ja on joustava väline maksuvalmiuden hoitoon, kassanhallintaan ja äkillisiin rahoitustarpeisiin.

Kuntatodistuksen laina-aika on vähintään yksi päivä ja alle yksi vuosi. Yksittäisen kuntatodistuksen pienin nimellismäärä on 100 000 euroa.

Kuntatodistuksen liikkeeseenlasku tulee kilpailuttaa kaksi päivää ennen haluttua rahoitustarvetta. Rahoituskustannus määräytyy kuntatodistuksen liikkeeseenlaskuhetken markkinakoron mukaan.

Hae kuntatodistusta helposti digitaalisessa palvelussamme

Kuntatodistuksen kilpailuttaminen ja hakeminen asiointisovelluksessamme on helppoa. Sovelluksen käyttö on maksutonta, mutta se edellyttää kuntatodistusohjelman solmimista Kuntarahoituksen kanssa.

Siirry asiointisovellukseen

Ota yhteyttä todistusohjelman solmimiseksi 

Haluatko muuttaa limiittiä?

Mikäli haluat muuttaa kuntatodistusohjelmasi limiittiä, olethan yhteydessä omaan asiakaspalvelutiimiisi

Rahoitus kuntien määräysvallassa oleville yrityksille

Voimme rahoittaa yrityksiä, joissa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta eli yli 50 prosentin omistusosuus tai oikeus nimittää ja erottaa hallitus. Kuntarahoituksen luotonannon, leasingrahoituksen ja johdannaisyleissopimuksen edellytyksenä on lisäksi myös kunnan täysimääräinen omavelkainen takaus.

Valtiontukisääntelyn vuoksi takausta koskevan valtuuston päätöksen kirjallisissa perusteluissa kunnan tulee ottaa kantaa takauksen ja sen kohteen kuulumiseen kunnan toimialaan ja siihen, että taattavan yhtiön toiminta tai rahoitettava investointi ei saa vääristää kilpailua.

Tarjoamme kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevien yhtiöiden investointeihin kilpailukykyistä ja ehdoiltaan joustavaa rahoitusta. Rahoitusmuoto voi olla joko taselaina tai leasing.

Laina-ajat ja lyhennysohjelmat voimme sopia joustavasti tarpeenne mukaan. Investointilainat voivat olla kerta- tai tasalyhenteisiä tai porrastetusti lyhennettäviä. Tarvittaessa myös lyhennysvapaa on mahdollinen.

Myös kuntien yhtiöiden taselainaan tai leasingiin voi hyödyntää kestävän rahoituksen tuotteitamme. Vihreä rahoituksemme on tarkoitettu tavanomaisia hankkeita ympäristö- ja ilmastoystävällisempiin hankkeisiin. Yhteiskunnallista rahoitusta myönnämme laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä tuottavien investointien rahoittamiseen.

Edellytykset kuntien määräysvallassa olevien yhtiöiden rahoitukselle

Kuntarahoitus voi rahoittaa edullisin ehdoin Euroopan yhteisöjen valtiontukisääntöjen mukaisesti kuntien määräysvallassa olevien yhtiöitä, jos nämä lain asettamat kriteerit täyttyvät:

 • Rahoitus myönnetään toimijalle, joka harjoittaa kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia palvelutehtäviä tai näitä välittömästi palvelevia toimintoja tai muita kansalaisten kannalta välttämättömiä palveluita. 
 • Viimeksi mainittujen palveluiden järjestäminen on paikallisten tai alueellisten olosuhteiden vuoksi tarpeen niiden saatavuuden tai tehokkaan tuottamisen turvaamiseksi. 

Kuntarahoituksen luotonannon, leasingrahoituksen ja johdannaisyleissopimuksen edellytyksenä on lisäksi myös kunnan täysimääräinen omavelkainen takaus.

Valtiontukisääntelyn vuoksi takausta koskevan valtuuston päätöksen kirjallisissa perusteluissa kunnan tulee ottaa kantaa takauksen ja sen kohteen kuulumiseen kunnan toimialaan ja siihen, että taattavan yhtiön toiminta tai rahoitettava investointi ei saa vääristää kilpailua.

Kuntarahoituksen toimintaan vaikuttaa luottolaitoslainsäädännön lisäksi laki Kuntien takauskeskuksesta.

Yritystodistus on helppo ja nopea tapa hankkia lyhytaikaista rahoitusta sekä tehokas keino kilpailuttaa rahoitus. Se on kunnan tai kuntayhtymän määräysvallassa olevan yrityksen rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen velkasitoumus.

Yritystodistus sopii alle 12 kuukauden rahoitustarpeisiin. Yritystodistus on joustava väline maksuvalmiuden hoitoon, kassanhallintaan ja äkillisiin rahoitustarpeisiin.

Yritystodistuksen laina-aika on vähintään yksi päivä ja enintään 364 päivää. Yksittäisen Yritystodistuksen pienin nimellismäärä on 50 000 euroa.

Yritystodistuksen liikkeeseenlasku tulee kilpailuttaa kaksi päivää ennen haluttua rahoitustarvetta. Rahoituskustannus määräytyy kuntatodistuksen liikkeeseenlaskuhetken markkinakoron mukaan.

Hae yritystodistusta helposti asiointisovelluksessamme

Yritystodistuksen kilpailuttaminen ja hakeminen digitaalisessa asiointisovelluksessamme on helppoa. Sovelluksessa näet heti todistuksen korkokustannukset sekä graafina että euroina. Ohjelmamme on maksuton, mutta se edellyttää yritystodistusohjelman solmimista.

Siirry digitaaliseen yritystodistuskaupankäyntiin

Kysy lisätietoa asiantuntijoiltamme ja hae tunnuksia

Yritystodistusohjelma vaatii omavelkaisen takauksen

Yritystodistusohjelmalle tulee olla kunnan, kuntien tai kuntayhtymän/-ien lainvoimainen 100-prosenttinen omavelkainen takaus. Takauksen tulee kattaa yritystodistusohjelman alla liikkeeseenlaskettujen yritystodistusten pääoman, korkojen ja muiden liitännäiskulujen maksamisesta aiheutuneet kulut. Asiakkaan tulee toimittaa meille lainvoimainen takauspäätös, jonka hallinto-oikeus on vahvistanut. Kaikkien päätösten tulee olla lainvoimaisia ennen sopimusten allekirjoittamista.

Tutustu yritystodistusohjelmaan liittyviin asiakirjoihin lomakepankissamme

Kiinteistöleasing on joustava ja kustannustehokas rahoitusmuoto erilaisten yhteiskunnallisten rakennuskohteiden hankintaan/rahoitukseen. Leasingimme on hinnaltaan kilpailukykyinen, kustannuksiltaan läpinäkyvä ja helposti ymmärrettävä rahoitusratkaisu.

Tyypillisiä kiinteistöleasingillä rahoitettavia kohteita ovat uudishankkeet, esimerkiksi koulut, päiväkodit ja monitoimitalot. Tapauskohtaisesti leasingilla voi rahoittaa myös peruskorjaushankkeita.

Kiinteistöleasingissä Kuntarahoitus toimii samanaikaisesti kohteen rahoittajana ja omistajana. Huolehdimme myös rakentamisen aikaisesta rahoituksesta.

Asiakas kilpailuttaa ja valitsee kohteen rakentamisesta vastaavan urakoitsijan. Asiakas, urakoitsija ja Kuntarahoitus solmivat keskenään rakennuttamissopimuksen, joka täydentää asiakkaan ja urakoitsijan välistä urakkasopimusta. Kohteen valmistuttua asiakas vuokraa kohteen Kuntarahoitukselta leasingsopimuksella.

Tyypillisen kiinteistöleasingsopimuksen vuokra-aika on noin 20 vuotta. Sopimuskauden jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus joko lunastaa kohde tai osoittaa sille ostaja. Halutessaan asiakas voi myös jatkaa sopimuskautta.

Kiinteistöleasingiä on mahdollista hyödyntää rahoitusmallina myös elinkaarihankkeissa. Elinkaarimallilla tarkoitetaan toteutustapaa, jossa urakoitsija kantaa rakennuksesta perinteistä pidemmän ja laajemman vastuun. Siinä yhteistyökumppani vastaa rakennuksen toimivuudesta, ylläpidosta, huollosta ja korjauksista sopimuskauden ajan. Kiinteistöleasingistämme onkin muodostunut varteenotettava vaihtoehto entistä useammille rakennushankkeille.

Kiinteistöleasing sopii rahoitusmuodoksi niin kunnille, kuntayhtymille kuin niiden määräysvallassa oleville yhtiöillekin. Yhtiöiden leasingrahoituksen edellytyksenä on kunnan tai kuntayhtymän 100-prosenttinen omavelkainen takaus.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Katso kiinteistöleasing-video

Kestävämpi ja edullisempi kiinteistöleasing

Kiinteistöleasingiin voi hyödyntää kestävän rahoituksen tuotteitamme, jotka ovat tavallista leasingia edullisempia.

Vihreä rahoituksemme on tarkoitettu tavanomaisia hankkeita ympäristö- ja ilmastoystävällisempiin hankkeisiin. Yhteiskunnallista rahoitusta myönnämme laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä tuottavien investointien rahoittamiseen.

Kestävän rahoituksen ehdot ovat samat kuin muussakin rahoituksessamme.

Leasingrahoitus on joustava ja kustannustehokas vaihtoehto kuntien, kuntayhtymien ja niiden määräysvallassa olevien yhtiöiden irtaimen käyttöomaisuuden hankkimiseen. Esimerkiksi kouluissa tehdään toistuvasti hankintoja kuten kalusteita ja av-laitteita, joiden rahoittamiseen leasing saattaa sopia paremmin kuin perinteinen laina. Leasingilla voidaan rahoittaa muun muassa siirrettäviä tilaelementtejä, ajoneuvoja, työkoneita tai lääketieteen laitteita.

Leasing on pitkäaikaista vuokraamista, jossa rahoituskohteet säilyvät rahoittajan omistuksessa ja vuokralle ottaja maksaa vain laitteiden käytöstä. Leasing ei sido pääomia omistamiseen. Leasingrahoituksemme on hinnaltaan kilpailukykyinen sekä kustannuksiltaan läpinäkyvä ja helposti ymmärrettävä rahoitusratkaisu.

Sähköautojen, tilaelementtien ja energiansäästöhankkeiden rahoitukseen voimme myöntää myös vihreää rahoitusta, joka on tavallista leasingia edullisempaa.

Irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoituksessa asiakkaan ja Kuntarahoituksen välille solmitaan määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva puitesopimus. Puitesopimuksessa sovitaan esimerkiksi limiitin määrä ja voimassaolo, sopimuskausi, marginaali, viitekorko, maksujen eräväli ja jäännösarvo. Leasinghankkeita voidaan toteuttaa limiitin puitteissa. Puitesopimuksen hyväksynnän ja limiittien määrittelyn jälkeen asiakas voi tehdä hankintoja yhdessä tai useammassa erässä.

Puitesopimuksen lisäksi jokaisesta yksittäisestä vuokrakohteesta tehdään rahoitusleasingsopimus, jonka sopimuskausi voi olla 3–10 vuotta. Sopimuskausi on sidoksissa rahoitettavan kohteen arvioituun käyttöikään.

Meiltä saat rahoitusmallin valinnan tueksi neuvontaa ja laskureita. Lisäksi voimme auttaa rahoituksen kilpailutuksessa.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme sähköpostitse leasing(at)kuntarahoitus.fi

Leasingrahoitus sopii erinomaisesti energiansäästöhankkeisiin kuten led-katuvaloihin tai rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Rahoitusmallissamme investointikulut on mahdollista kattaa energiankulutuksen pienenemisestä syntyvillä kustannussäästöllä.

Energiansäästöhankeen leasingtoteutus pähkinänkuoressa

Asiakas päättää toteuttaa investoinnin energiaa säästävään kohteeseen. Tämän jälkeen räätälöimme asiakkaalle investointia varten leasingpuitesopimuksen.

Investointi rahoitetaan leasingilla ja rahoituksesta maksetaan kuukausivuokraa. Investointi ei kuormita kunnan tasetta eikä lisää käyttötalousmenoja.

Tavoitteena on, että energiansäästön kustannushyöty on vähintään yhtä suuri kuin investoinnin rahoituskustannus. Samalla investointi parantaa asiakkaan palvelujen laatua ja säästää ympäristöä aiheuttamatta lisäkuluja.

Vinkkejä ja hyötyjä leasingin käyttöön ja kilpailutukseen energiansäästöhankkeissa

Hankkeen kannattavuus riippuu energiansäästön määrästä ja energian hinnasta.

 • Rahoituksen sopimusaika ja leasingvuokra pyritään mitoittamaan siten, että vuokrataso vastaa syntynyttä energian säästöä.

Leasingrahoituksella hankkeet saadaan lainarahoitusta nopeammin toteutukseen – ja hyödyt nopeammin käyttöön.

 • Käyttötalousmenot eivät kasva, eikä investointitasoa tarvitse kasvattaa.
 • Kun rahoitus on maksettu takaisin (tyypillisesti 5–7 vuoden aikana), kunta hyötyy täysimääräisesti jäljellä olevasta käytöstä.

Urakka ja rahoitus kannattaa kilpailuttaa erikseen

 • Kunnan omalla riskitasolla hankittu rahoitus on merkittävästi laitetoimittajan yritysriskiä edullisempaa. Kunnan kannattaa kilpailuttaa rahoitus erillisenä varsinaisesta urakasta.
 • Rahoitusleasing ei sulje pois muiden toimijoiden kanssa solmittavia ylläpito- ja palvelusopimuksia. Energiansäästöhankkeisiin on yhdistettävissä varsin joustavasti muun muassa laitevalmistajien palvelumalleja.

Esimerkki energiansäästöhankkeesta: investointi led-katuvaloihin

Kunta investoi 1 000 000 euroa katuvalojen uudistamiseen .

 • Investoinnin tuoma energiansäästö on merkittävä, noin 150 000 euroa vuodessa.
 • Investointi rahoitetaan irtaimen leasingsopimuksilla.
 • 7 vuoden takaisinmaksuajalla ja 1 prosentin jäännösarvolla kohteiden leasingvuokra on noin 147 200 euroa vuodessa.
 • Investointi maksaa itsensä takaisin 7 vuoden aikana eli investoinnin rahoitus saadaan maksettua takaisin energiansäästön ”vuosituotolla”.
 • Sopimuskauden päättyessä kunta lunastaa kohteet itselleen 10 000 eurolla (1 % jäännösarvo). Kunta jatkaa kohteiden käyttöä niiden jäljellä olevan käyttöiän ajan.
 • Leasingkustannus: lähellä taselainan kustannusta. Hinnoittelu euribor + marginaali. Ei muita kuluja.

Katso video Energiansäästöhankkeiden leasingrahoituksesta

Viime vuosina tilaelementtirakentamisesta on tullut yhä suositumpaa. Kunnille menetelmän valtti on jousto: siirrettävä tilaelementtirakennus tarjoaa ratkaisun tilanteeseen, jossa tiloja tarvitaan nyt, muttei välttämättä tulevaisuudessa.

Kuntarahoituksen leasing on paitsi hinnaltaan kilpailukykyinen myös kustannuksiltaan läpinäkyvä ja helposti ymmärrettävä rahoitusratkaisu myös tilaelementtien rahoitukseen.

Tilaelementtien leasing pähkinänkuoressa

Kun kunta kilpailuttaa tilaelementtitoimittajan ja rahoituksen erikseen, se saa rahoitetulle kohteelle tiukan kilpailutushinnan ja voi hyödyntää rahoituksessa kuntariskillä määriteltyä markkinahinnoittelua. Rahoitusmalliksi kunta voi valita kustannustehokkaan ja joustavan leasingrahoituksen.

Leasingrahoitteinen tilaelementtirakennus maksetaan usein kokonaan takaisin noin kymmenen vuoden vuokria vastaavalla summalla. Jokainen leasingmaksu pienentää rahoitussopimuksen pääomaa ja on pois kohteen lunastushinnasta.

Tärkeää leasingin käytöstä tilaelementtien hankinnassa

Tilaelementtien rahoitusta ei yleensä kannata kytkeä hankintaan, koska toimittajan järjestämä rahoitus on pääsääntöisesti kalliimpi eikä yhtä joustava kuin kunnan itse järjestämä rahoitus.

Lyhytaikaiset tilatarpeet tulee lähtökohtaisesti kilpailuttaa eri tavoin kuin pitkäaikaiset tilatarpeet, näin varmistetaan, että useampi toimittaja osallistuu kilpailutukseen sekä lopputulokseksi saadaan kustannustehokkaampi kokonaisratkaisu, jossa esim. jäännösarvoriski käyttäytyy toivotulla tavalla.

Toimittajilta on lähtökohtaisesti mahdollista saada takaisinostositoumus (TOS), jolloin kunta pääsee tarvittaessa eroon tiloista esim. 10 vuoden sopimuskauden jälkeen. TOS on kunnalle lähtökohtaisesti ilmainen optio, joka mahdollistaa vuokramallia vastaavaan ratkaisun edullisimmilla rahoituskustannuksilla sekä malli, jossa jokainen maksettu vuokra pienentää kohteen lunastushintaa.

Esimerkkilaskelma: paviljonkipäiväkoti leasing- ja vuokramallilla

Kaupunki tarvitsee 1 200 m² päiväkotitilat kymmenen vuoden määräaikaisella sopimuksella. Laskelmassa ei mukana ylläpitokustannuksia.

Vuokramalli

 • Vuokra-aika 10 vuotta
 • Pääomavuokra 17 €/m²/kk
 • Vuokran indeksointi 6:nnesta vuodesta eteenpäin 2%
 • Pääomavuokra 10 vuodelta yhteensä 2,5 MEUR

Leasingrahoitus

 • Vuokra-aika 10 vuotta
 • Leasingvuokra 16 €/m²/kk
 • Leasingvuokra 10 vuodelta yhteensä 2,3 MEUR
 • Kokonaiskorko 0,4 %
 • Jäännösarvo* (10%)  0,2 MEUR

Leasingvaihtoehdossa 10 vuoden sopimuskauden jälkeen kohde on tilaajan velatonta omaisuutta

Lue myös: Tilaelementtien rahoituksessa on syytä olla valppaana – ”hinta voi yllättää”

Tarjoamme kaikkien leasingasiakkaidemme käyttöön veloituksetta verkkopalvelun, jonka avulla asiakkaat voivat seurata ja ylläpitää omiin leasinghankintoihinsa liittyviä taloudellisia ja teknisiä tietoja. Palvelu mahdollistaa rahoituskohteiden seurannan, jolloin uusimistarve ja kaluston optimointi on yksinkertaista ja kustannustehokasta.

Lisätietoja palvelusta saat asiantuntijoiltamme

Koronvaihtosopimukset ovat hyvä tapa hallita rahoitussalkun korkoriskiä ja parantaa rahoituskustannusten ennakoitavuutta. Koronvaihtosopimuksilla voi muuttaa sekä laina- että leasingrahoituksen korkoprofiilia.

Tyypillinen esimerkki koronvaihtosopimuksesta on vaihtuvan viitekoron muuttaminen kiinteään korkoon. Koronvaihtosopimus on varsinaisesta rahoitussopimuksesta erillinen sopimus, ja siksi se voidaan toteuttaa ilman, että suojattavan rahoituksen ehtoihin tehdään muutoksia.

Koronvaihtosopimusten käyttäminen edellyttää aina johdannaisyleissopimuksen solmimista Kuntarahoituksen ja asiakkaan välille. Kuntien yhtiöiltä edellytämme aina yhtiön hallituksen päätöksen lisäksi myös kunnan tai kuntayhtymän takausta johdannaisyleissopimukselle.

Kuntarahoitus ei ota huomioon sijoituspäätösten mahdollisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin sijoitusneuvonnassaan. Lue lisää täältä.

Mikäli haluat solmia johdannaisyleissopimuksen, olethan yhteydessä asiantuntijoihimme. Kaikkien johdannaisiin liittyvien päätösten tulee olla lainvoimaisia ennen sopimusten allekirjoittamista.

Tutustu johdannaissopimuksiin liittyviin asiakirjoihin lomakepankissamme. Koronvaihtosopimuksiin liittyvät asiakirjat löytyvät myös lomakepankista.

Siirry lomakepankkiin

Lainojen nostopäivät

Oheiseen taulukkoon on merkitty määräpäivät, johon mennessä kaikki lainan nostoon liittyvät asiakirjat on toimitettava Kuntarahoitukselle, jotta laina voidaan nostaa kyseisenä nostopäivänä.

Toivomme kuitenkin, että asiakirjat toimitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta Rahoituspalveluille jää riittävästi aikaa tarkistaa asiakirjat ja lisäksi asiakkaalle jää riittävästi aikaa tarvittaessa korjata ja täydentää asiakirjoja.

Kuukausi Nostopäivä Päätösten lainvoimaisuus Muut liiteasiakirjat
Kesäkuu 7.6. 19.6. 28.6. 3.6. 13.6. 24.6. 28.5. 7.6. 18.6.
Heinäkuu 15.7. 25.7. 9.7. 19.7. 5.7. 15.7.
Elokuu 5.8. 20.8. 26.8. 30.7. 14.8. 20.8. 26.7. 9.8. 16.8.
Syyskuu 9.9. 17.9. 25.9. 3.9. 11.9. 19.9. 30.8. 6.9. 13.9.
Lokakuu 3.10. 14.10. 22.10. 27.9. 8.10. 16.10. 23.9. 4.10. 11.10.
Marraskuu 5.11. 18.11. 26.11. 30.10. 12.11. 20.11. 25.10. 8.11. 15.11.
Joulukuu 4.12. 17.12. 27.12. 28.11. 11.12. 18.12. 22.11. 5.12. 16.12.

Kuukausi Nostopäivä Päätösten lainvoimaisuus Muut liiteasiakirjat
Tammikuu 13.1. 20.1. 27.1. 7.1. 14.1. 21.1. 2.1. 10.1. 17.1.
Helmikuu 5.2. 17.2. 25.2. 30.1. 11.2. 19.2. 27.1. 7.2. 14.2.
Maaliskuu 6.3. 19.3. 25.3. 28.2. 13.3. 19.3. 24.2. 10.3. 14.3.
Huhtikuu 4.4. 14.4. 29.4. 31.3. 8.4. 23.4. 25.3. 4.4. 16.4.
Toukokuu 7.5. 19.5. 26.5. 30.4. 13.5. 20.5. 25.4. 9.5. 16.5.
Kesäkuu 4.6. 19.6. 27.6. 28.5. 13.6. 23.6. 23.5. 9.6. 16.6.
Heinäkuu 7.7. 18.7. 1.7. 14.7. 27.6. 8.7.
Elokuu 5.8. 12.8. 25.8. 30.7. 6.8. 19.8. 25.7. 1.8. 15.8.
Syyskuu 8.9. 18.9. 25.9. 2.9. 12.9. 19.9. 29.8. 8.9. 15.9.
Lokakuu 8.10. 20.10. 27.10. 2.10. 14.10. 21.10. 29.9. 10.10. 17.10.
Marraskuu 10.11. 17.11. 24.11. 4.11. 11.11. 18.11. 31.10. 7.11. 14.11.
Joulukuu 3.12. 10.12. 22.12. 29.12. 27.11. 4.12. 16.12. 19.12. 24.11. 1.12. 12.12. 17.12.

Lainojen nostopäivät

Oheiseen taulukkoon on merkitty määräpäivät, johon mennessä kaikki lainan nostoon liittyvät asiakirjat on toimitettava Kuntarahoitukselle, jotta laina voidaan nostaa kyseisenä nostopäivänä.

Toivomme kuitenkin, että asiakirjat toimitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta Rahoituspalveluille jää riittävästi aikaa tarkistaa asiakirjat ja lisäksi asiakkaalle jää riittävästi aikaa tarvittaessa korjata ja täydentää asiakirjoja.

Kuvassa ladataan sähköautoa.

Vihreä rahoitus

Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle.

Yhteiskunnallinen rahoitus

Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen rahoituksen hankkeet tuottavat laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä.

Yhteiskunnallinen rahoitus

Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen rahoituksen hankkeet tuottavat laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä.
Kädet tietokoneen näppäimistöllä.

Digitaalinen asiointi

Digitaalisten palvelujemme avulla asiointi on sujuvaa. Mikäli kunnallasi on jo digipalvelusopimus, voit kirjautua suoraan palveluihin omilla tunnuksillasi. Lisätietoa palveluista saat omalta asiakkuustiimiltäsi.

Palveluita käyttöösi

Tutustu toteutuneisiin hankkeisiin Ratkaisupankissa

Ratkaisupankkiimme on koottu asiakkaidemme eri rahoitusmalleilla toteuttamia investointeja. Se tarjoaa vertailutietoa tietopohjaiseen päätöksentekoon ja eri mahdollisuuksien hahmottamiseen.

Ota yhteyttä

Kuntarahoituksen asiantuntijat ovat käytettävissäsi