Kestävä rahoitus edistää vastuullisempia investointeja

Kuntarahoitus tuottaa rahoituksellaan ja palveluillaan pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia asiakkailleen ja suomalaiselle yhteiskunnalle.
Nuori kalastaa luonnon keskellä.

Kuntarahoitus on kestävän rahoituksen pioneeri Suomessa

Kestävyysohjelmamme mukaisesti tuemme hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuutta kannustamalla asiakkaitamme ilmasto- ja ympäristöystävällisiin ja laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä tuottaviin investointeihin.

Toimme ensimmäisenä suomalaisena luottolaitoksena markkinoille kestävän rahoituksen tuotteet, vihreän ja yhteiskunnallisen rahoituksen. Tavoitteenamme on jatkossakin edistää parhaiden markkinakäytäntöjen tuomista suomalaisille markkinoille.

4,8

mrd €

Vihreän rahoituksen määrä

2,2

mrd €

Yhteiskunnallisen rahoituksen määrä

81 366

tCO₂

Vuosittaiset vältetyt/vähennetyt hiilidioksidipäästöt

7,0

13./1051

Kuntarahoituksen vastuullisuusrating (Sustainalytics)

Seuraamme toimintamme vaikutuksia yhteiskuntaan

Kuntarahoitus on Suomen ainoa rahoituslaitos, joka on keskittynyt rahoittamaan kuntasektoria ja yleishyödyllistä asuntotuotantoa. Olemme näiden asiakasryhmien suurin rahoittaja Suomessa, ja asiakkaitamme ovat myös hyvinvointialueet. Työmme vaikuttaa laajalti koko suomalaiseen yhteiskuntaan.

Raportoimme työmme vaikutuksia ja toimintaamme liittyviä riskejä vuosittain julkaistavissa vihreässä ja yhteiskunnallisessa vaikutusraportissa, vuosikertomuksessa ja riski- ja vakavaraisuusraportissa (Pilari III).
Kaupunkikuvaa Helsingin Pasilasta.

Seuraamme toimintamme vaikutuksia yhteiskuntaan

Kuntarahoitus on Suomen ainoa rahoituslaitos, joka on keskittynyt rahoittamaan kuntasektoria ja yleishyödyllistä asuntotuotantoa. Olemme näiden asiakasryhmien suurin rahoittaja Suomessa, ja asiakkaitamme ovat myös hyvinvointialueet. Työmme vaikuttaa laajalti koko suomalaiseen yhteiskuntaan.

Raportoimme työmme vaikutuksia ja toimintaamme liittyviä riskejä vuosittain julkaistavissa vihreässä ja yhteiskunnallisessa vaikutusraportissa, vuosikertomuksessa ja riski- ja vakavaraisuusraportissa (Pilari III).
Tuulimyllyjä suomalaisessa järvimaisemassa.

Oman toiminnan ympäristövaikutukset

Kuntarahoituksen toiminnan suurimmat ympäristövaikutukset tulevat rahoitettujen hankkeiden kautta. Olemme silti sitoutuneet jatkuvasti vähentämään myös oman toimintamme kielteisiä ympäristövaikutuksia. Raportoimme toimintamme ympäristövaikutuksista ja tavoitteiden toteutumisesta vuosittain.

Noudatamme ympäristöä koskevia lakeja ja määräyksiä. Meillä on WWF:n auditoima Green Office -sertifikaatti, joka edellyttää ympäristönäkökulmien laaja-alaista huomioimista toimitilojen hoidossa, päätöksenteossa ja jokapäiväisessä toiminnassa. Green Office -työpaikat sitoutuvat koko ajan parantamaan toimintansa ympäristövastuullisuutta.

Kuntarahoituksen toimitiloissa käytetään sataprosenttisesti uusiutuvaa tuulisähköä. Lisäksi kompensoimme matkustamisesta aiheutuvat lentopäästöt sekä asiakastilaisuuksien hiilidioksidipäästöt.

Ota yhteyttä

Tutustu vastuullisuustiimiimme