Rahoituspalvelut asuntotoimijoille

Kuntarahoitukselta löydät sopivan rahoitusmuodon hankkeeseesi, olipa kyseessä uudisasuntojen rakentaminen, vuokra-asuntojen hankinta tai nykykohteen perusparannus.
Kuvituskuva, jossa on kerrostalo ja vihreitä puita.

Asiantuntevaa rahoituspalvelua asuntotuotantoon

Tutustu tuotteisiimme

Yleishyödyllisellä asuntotuotannolla on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotanto lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ehkäisee alueiden eriytymistä; erityisryhmien asuntotuotanto puolestaan vähentää eriarvoisuutta ja lisää osallisuutta.

Asuntolainaa on mahdollista saada myös vihreän rahoituksen ja yhteiskunnallisen rahoituksen ehdoilla, jos hanke täyttää kriteerit – kysy vastuullisen rahoituksen mahdollisuuksista asiantuntijoiltamme.

Yleishyödyllisellä asuntotuotannolla on tärkeä rooli mahdollisuuksien tarjoamisessa kaikille suomalaisessa yhteiskunnassa. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotanto lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ehkäisee alueiden eriytymistä; erityisryhmien asuntotuotanto puolestaan vähentää eriarvoisuutta ja lisää osallisuutta.

Korkotukilainaa on mahdollista saada myös vihreän rahoituksen ja yhteiskunnallisen rahoituksen ehdoilla, jos hanke täyttää kriteerit – kysy lisää vastuullisen rahoituksen mahdollisuuksista asiantuntijoiltamme.

Kenelle rakentamisen korkotukilaina voidaan myöntää

Kuntarahoitus myöntää pitkää korkotukilainaa vuokra-asuntojen rakentamiseen yleishyödylliseksi nimetyille, Aran hyväksymille asuntotuottajille sekä kuntien vuokrataloyhtiöille. Kuntien vuokrataloyhtiöt eivät tarvitse erillistä hyväksyntää yleishyödyllisyydestä.

Korkotuki, perusomavastuukorko ja lainan vakuudet

Jokaiselle korkotukilainamuodolle on oma perusomavastuukorko. Mikäli lainansaajan perusomavastuukorko ylittyy, valtiokonttori maksaa perusomavastuun ylimenevän osan korkotukena.

Korkotuki hankkeen rakentamisen aikana on 12 kuukautta ensimmäisen lainaerän nostosta 100 %. Tämän jälkeen korkotuki, joka ylittää 2,3 % perusomavastuukoron, laskee vuosittain lainamuodon mukaisesti.

Lisätietoja 1.1.2024 voimaan astuneesta korkotukiasetuksesta löydät täältä.

Asuntosektorin toimijoille myönnettävillä korkotukilainoilla on valtion täytetakaus, joka tulee voimaan suoraan korkotukilain nojalla Aran hyväksyessä lainan korkotukilainaksi.

Valtion täytetakauksen lisäksi edellytämme joko:

 • vakuudeksi kiinnityksen korkotuettavaan kohteeseen (1,3 x lainan määrä), tai
 • kunnan/kuntayhtymän 100 % omavelkaisen takauksen.

Lainan suuruus, laina-aika ja lyhennys

Korkotukilainan laina-aika ja lyhennysohjelma ovat määritelty korkotukilaissa. Korkotukilaina voi olla enintään 95 % (asumisoikeuskohteissa enintään 85 %) hankkeen Aran hyväksymistä kustannuksista.

Laina-aika rakentamisen korkotukilainalle on korkeintaan 41 vuotta. Korkotukilainaa lyhennetään viisivuotiskausittain laissa määritellyn lyhennysohjelman mukaisesti.

Korkotukilainan nostaminen

Asiakas voi nostaa korkotukilainaa, kun

 • Ara on antanut lainasta hyväksymispäätöksen,
 • lainaan liittyvät dokumentit liitteineen on allekirjoitettu ja toimitettu Kuntarahoitukselle, ja
 • asiakas on toimittanut Kuntarahoitukselle tarvittavan vakuuden.

Korkotukilainaa nostetaan etukäteen toimitettavan nostosuunnitelman ja hankkeen työvaiheen mukaisesti. Kuntarahoitus keskittää lainojen nostot tiettyihin nostopäiviin: tarkista ajantasainen tieto nostopäivistä kalenteristamme.

Kuinka haen korkotukilainaa

Jos olet uusi asiakas:  

Aloita prosessi ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme. Kuntarahoitus tukee asiakkaitaan koko lainan elinkaaren ajan, aina tarjouksen kilpailutuksesta rahoituksen hakemiseen, dokumenttien valmisteluun ja lainan nostoon sekä takaisinmaksuun. Toimintamallimme painottaa sujuvaa yhteistyötä ja vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

Jos olet nykyinen asiakas ja prosessi on sinulle jo tuttu:  

Voit hakea korkotukilainaa suoraan digitaalisissa palveluissamme

Kun hyväksyt Kuntarahoituksen lainatarjouksen, tarvittavat laina-asiakirjat määräytyvät organisaatiomuodon ja vakuuden mukaan. Liitevaihtoehdot löydät lomakepankistamme.

Lisätietoa rakentamisen korkotukilainasta löydät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran sivuilta.

Mihin tarkoitukseen lyhyttä korkotukilainaa voi hakea

Kuntarahoitus myöntää lyhyttä korkotukilainaa vuokra-asuntokohteiden rakentamiseen kasvukeskuksissa. Lyhyttä korkotukilainaa on mahdollista saada myös vihreän rahoituksen ja yhteiskunnallisen rahoituksen ehdoilla, jos hanke täyttää kriteerit – kysy lisää vastuullisen rahoituksen mahdollisuuksista asiantuntijoiltamme.

Kenelle lyhyt korkotukilaina voidaan myöntää

Lyhyttä korkotukilainaa voivat hakea osakeyhtiöt, jotka Ara on hyväksynyt korkotukilainan saajiksi.

Lyhyttä korkotukilainaa hakevan toimijan ei ole välttämätöntä olla Aran yleishyödylliseksi nimeämä asuntotuottaja. Rahoitettavan kohteen tulee kuitenkin olla yleishyödyllinen.

Rakennettavalla hankkeella täytyy olla kunnan tai kaupungin puolto.

Lyhyen korkotukilainan laina-aika, ehdot, vakuudet ja lyhennys

Lyhyen korkotukilainan laina-aika on 10 vuotta. Laina-aikaa voidaan jatkaa hakemuksesta 10 vuoden jaksoissa korkeintaan kaksi kertaa. Lyhyen korkotukilainan omavastuukorko on 2,5 %. Tämän ylittävästä osasta korkotukea maksetaan 75 % 10 vuoden ajan.

Lainan suuruus on vähintään 80 % ja korkeintaan 95 % rahoitettavan kohteen hyväksytyistä rakennuskustannuksista.

Lyhyen korkotukilainan vakuutena ovat kohteen kiinnitys lainan vakuudeksi ja valtion täytetakaus. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara hyväksyy lyhyen korkotukilainan ehdot ja vakuuden.

Lyhyen korkotukilainan myöntämistä ohjaa Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta. Lyhyttä korkotukilainaa on lyhennettävä laissa määritellyn lyhennysohjelman mukaisesti.

Lainan nostaminen 

Asiakas voi alkaa nostaa lyhyttä korkotukilainaa, kun

 • Ara on antanut lainasta hyväksymispäätöksen,
 • lainaan liittyvät dokumentit liitteineen on allekirjoitettu ja toimitettu Kuntarahoitukselle, ja
 • asiakas on toimittanut Kuntarahoitukselle tarvittavan vakuuden.

Lyhyttä korkotukilainaa nostetaan etukäteen toimitettavan nostosuunnitelman ja hankkeen työvaiheen mukaisesti. Lainaa voidaan nostaa kerralla enintään työvaihetodistuksessa määritetyn valmiusasteen verran. Kuntarahoitus keskittää lainojen nostot tiettyihin nostopäiviin: tarkista ajantasainen tieto nostopäivistä kalenteristamme.

Kuinka haen lyhyttä korkotukilainaa

Jos olet uusi asiakas:   

Aloita prosessi ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme. Kuntarahoitus tukee asiakkaitaan koko lainan elinkaaren ajan, aina tarjouksen kilpailutuksesta rahoituksen hakemiseen, dokumenttien valmisteluun ja lainan nostoon sekä takaisinmaksuun. Toimintamallimme painottaa sujuvaa yhteistyötä ja vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

Jos olet nykyinen asiakas ja prosessi on sinulle jo tuttu:   

Voit hakea lyhyttä korkotukilainaa suoraan digitaalisissa palveluissamme.

Kun hyväksyt Kuntarahoituksen lainatarjouksen, tarvittavat laina-asiakirjat määräytyvät organisaatiomuodon ja vakuuden mukaan. Liitevaihtoehdot löydät lomakepankistamme.

Lisätietoa lyhyestä korkotukilainasta löydät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran sivuilta.

 

 

Takauslaina on Aran hyväksymä laina vuokra-asumisen uudisrakentamista varten. Takauslainaa on mahdollista saada myös vihreän rahoituksen ja yhteiskunnallisen rahoituksen ehdoilla, jos hanke täyttää kriteerit – kysy lisää vastuullisen rahoituksen mahdollisuuksista asiantuntijoiltamme.

Kenelle takauslaina voidaan myöntää

Takauslainan hakijan tulee olla Aran yleishyödylliseksi nimeämä asuntoyhteisö. Lisäksi kunnan tulee puoltaa rahoitettavaa hanketta.

Laina-aika, vakuudet ja lainan lyhennys

Takauslainan laina-aika on 21 vuotta, jonka aikana lainaa tulee lyhentää vähintään 50 % sen pääomasta. Enimmillään laina-ajaksi voidaan myöntää 30 vuotta. Aran tulee hyväksyä laina-aika.

Lainan vakuudeksi vaaditaan joko Aran kohteeseen hyväksymä kiinnitysvakuus, tai kunnan 100 % omavelkainen takaus sekä valtion täytetakaus. Asiakas maksaa lainasta valtiolle takausmaksun (0,5 % myönnetyn lainan pääomasta). Takauslainalle ei makseta korkotukea. Aran tulee hyväksyä takauslainan vakuus ja ehdot.

Kuntarahoitus keskittää lainan lyhennykset ja koronmaksut tietyille päiville: tarkista ajantasainen tieto näistä päivistä kalenteristamme.

Lisätietoa löydät laista vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta.

Lainan nostaminen

Lainan nostamisesta voidaan sopia siinä vaiheessa, kun:

 • Ara on antanut takauslainasta hyväksymispäätöksen,
 • lainaan liittyvät dokumentit liitteineen on allekirjoitettu ja toimitettu Kuntarahoitukselle.

Asiakas voi nostaa takauslainaa, kun asiakas on toimittanut tarvittavan vakuuden.

Rahoitusta nostetaan etukäteen sovittavan nostosuunnitelman sekä hankkeen työvaiheen mukaisesti. Lainaa voi nostaa kerrallaan enintään työvaihetodistuksessa määritetyn valmiusasteen verran. Kuntarahoitus keskittää lainojen nostot tiettyihin nostopäiviin: tarkista ajantasainen tieto nostopäivistä kalenteristamme.

Takauslainan edellyttämät asiakirjat ja liitteet määräytyvät asiakkaan organisaatiomuodon ja lainan vakuuden mukaan. Tarvittavat asiakirjat ja liitteet löydät lomakepankistamme.

Kuinka haen takauslainaa

Jos olet uusi asiakas:  

Aloita prosessi ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme. Kuntarahoitus tukee asiakkaitaan koko lainan elinkaaren ajan, aina tarjouksen kilpailutuksesta rahoituksen hakemiseen, dokumenttien valmisteluun ja lainan nostoon sekä takaisinmaksuun. Toimintamallimme painottaa sujuvaa yhteistyötä ja vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

Jos olet nykyinen asiakas ja prosessi on sinulle jo tuttu:  

Voit hakea takauslainaa suoraan digitaalisissa palveluissamme.

Kun hyväksyt Kuntarahoituksen lainatarjouksen, tarvittavat laina-asiakirjat määräytyvät organisaatiomuodon ja vakuuden mukaan. Liitevaihtoehdot löydät lomakepankistamme.

Lisätietoa takauslainasta löydät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran sivuilta.

Yleishyödyllisellä asuntotuotannolla on tärkeä rooli mahdollisuuksien tarjoamisessa kaikille suomalaisessa yhteiskunnassa. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotanto lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ehkäisee alueiden eriytymistä; erityisryhmien asuntotuotanto puolestaan vähentää eriarvoisuutta ja lisää osallisuutta.

Korkotukilainaa on mahdollista saada myös vihreän rahoituksen ja yhteiskunnallisen rahoituksen ehdoilla, jos hanke täyttää kriteerit: kysy lisää vastuullisen rahoituksen mahdollisuuksista asiantuntijoiltamme.

Kenelle peruskorjaamisen korkotukilaina voidaan myöntää

Kuntarahoitus myöntää pitkää korkotukilainaa vuokra-asuntojen perusparannukseen yleishyödylliseksi nimetyille, Aran hyväksymille asuntotuottajille, sekä kuntien vuokrataloyhtiöille. Kuntien vuokrataloyhtiöt eivät tarvitse erillistä hyväksyntää yleishyödyllisyydestä.

Korkotuki, perusomavastuukorko ja lainan vakuudet

Jokaiselle korkotukilainamuodolle on oma perusomavastuukorko. Mikäli lainansaajan perusomavastuukorko ylittyy, valtiokonttori maksaa perusomavastuun ylimenevän osan korkotukena.

Korkotuki hankkeen rakentamisen aikana on 12 kuukautta ensimmäisen lainaerän nostosta 100 %. Tämän jälkeen korkotuki, joka ylittää 2,3 % perusomavastuukoron, laskee vuosittain lainamuodon mukaisesti.

Lisätietoja 1.1.2024 voimaan astuneesta korkotukiasetuksesta löydät täältä.

Asuntosektorin toimijoille myönnettävillä korkotukilainoilla on valtion täytetakaus, joka tulee voimaan suoraan korkotukilain nojalla Aran hyväksyessä lainan korkotukilainaksi.

Valtion täytetakauksen lisäksi edellytämme joko:

 • vakuudeksi kiinnityksen korkotuettavaan kohteeseen (1,3 x lainan määrä), tai
 • kunnan/kuntayhtymän 100 % omavelkaisen takauksen.

Lainan suuruus, laina-aika ja lyhennys

Korkotukilainan laina-aika ja lyhennysohjelma ovat määritelty korkotukilaissa. Korkotukilaina voi olla enintään 95 % (asumisoikeuskohteissa enintään 85 %) hankkeen Aran hyväksymistä kustannuksista.

Laina-aika peruskorjauksen korkotukilainalle on korkeintaan 31 vuotta. Korkotukilainaa lyhennetään viisivuotiskausittain laissa määritellyn lyhennysohjelman mukaisesti.

Korkotukilainan nostaminen

Asiakas voi nostaa korkotukilainaa, kun

 • Ara on antanut lainasta hyväksymispäätöksen,
 • lainaan liittyvät dokumentit liitteineen on allekirjoitettu ja toimitettu Kuntarahoitukselle, ja
 • asiakas on toimittanut Kuntarahoitukselle tarvittavan vakuuden.

Korkotukilainaa nostetaan etukäteen toimitettavan nostosuunnitelman ja hankkeen työvaiheen mukaisesti. Kuntarahoitus keskittää lainojen nostot tiettyihin nostopäiviin: tarkista ajantasainen tieto nostopäivistä kalenteristamme.

Kuinka haen korkotukilainaa

Jos olet uusi asiakas:  

Aloita prosessi ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme. Kuntarahoitus tukee asiakkaitaan koko lainan elinkaaren ajan, aina tarjouksen kilpailutuksesta rahoituksen hakemiseen, dokumenttien valmisteluun ja lainan nostoon sekä takaisinmaksuun. Toimintamallimme painottaa sujuvaa yhteistyötä ja vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

Jos olet nykyinen asiakas ja prosessi on sinulle jo tuttu:  

Voit hakea korkotukilainaa suoraan digitaalisissa palveluissamme

Kun hyväksyt Kuntarahoituksen lainatarjouksen, tarvittavat laina-asiakirjat määräytyvät organisaatiomuodon ja vakuuden mukaan. Liitevaihtoehdot löydät lomakepankistamme.

Lisätietoa peruskorjauksen korkotukilainasta löydät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran sivuilta.

Kuntarahoitus myöntää vapaarahoitteisia asuntolainoja rakentamiseen, peruskorjaukseen ja asuinkiinteistön hankintaan.

Vapaarahoitteinen asuntolaina voi olla myös vastuullista rahoitusta, jos hanke täyttää tietyt kriteerit. Lue lisää vihreän rahoituksen ja yhteiskunnallisen rahoituksen ehdoista.

Kenelle vapaarahoitteinen asuntolaina voidaan myöntää

Vapaarahoitteinen asuntolaina on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevien asuntoyhtiöiden tarpeisiin.

Kuntarahoituksen toimintaan vaikuttaa luottolaitoslainsäädännön lisäksi laki Kuntien takauskeskuksesta. Tämän lain mukaan Kuntarahoitus voi rahoittaa edullisin ehdoin Euroopan yhteisöjen valtiontukisääntöjen mukaisesti kuntien määräysvallassa olevia yhtiöitä, jos tietyt lain asettamat kriteerit täyttyvät:

 • Rahoitus voidaan myöntää toimijalle, joka harjoittaa kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia palvelutehtäviä tai näitä välittömästi palvelevia toimintoja, tai muita kansalaisten kannalta välttämättömiä palveluita.
 • Viimeksi mainittujen palveluiden järjestäminen on paikallisten tai alueellisten olosuhteiden vuoksi tarpeen niiden saatavuuden tai tehokkaan tuottamisen turvaamiseksi.

Valtiontukisääntelyn vuoksi takausta koskevan valtuuston päätöksen kirjallisissa perusteluissa kunnan tulee ottaa kantaa takauksen ja sen kohteen kuulumiseen kunnan toimialaan ja siihen, että taattavan yhtiön toiminta tai rahoitettava investointi ei saa vääristää kilpailua.

Vapaarahoitteisen asuntolainan vakuudet, laina-aika ja lainan lyhennys

Vapaarahoitteisen asuntolainan edellytys on kunnan tai kuntayhtymän 100 % omavelkainen takaus. Ehdot on avattu tarkemmin Kuntarahoituksen takauspäätöksiä koskevassa ohjeistuksessa

Laina-aika voidaan määritellä tapauskohtaisesti hankkeen laajuudesta riippuen. Pisin mahdollinen laina-aika on 30 vuotta.

Lainan lyhennysohjelma on pääsääntöisesti tasalyhenteinen. Myös muunlainen, esimerkiksi porrastetusti lyhenevä ohjelma, voidaan neuvotella yhteistyössä asiakkaan ja Kuntarahoituksen kesken.

Lainan nostaminen

Asiakas voi nostaa lainaa, kun

 • valtuuston myöntämä omavelkainen takauspäätös on lainvoimainen, ja
 • lainaan liittyvät dokumentit liitteineen sekä Takaajalta edellytettävät tiedot -lomake on toimitettu, allekirjoitettu ja Kuntarahoituksen toimesta hyväksytty.

Lainaa voi nostaa yhdessä tai useammassa erässä. Jos laina nostetaan useammassa erässä, ainoa mahdollinen viitekorko on 6 kk euribor.

Kuinka haen vapaarahoitteista asuntolainaa

Jos olet uusi asiakas: 

Aloita prosessi ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme. Kuntarahoitus tukee asiakkaitaan koko lainan elinkaaren ajan, aina tarjouksen kilpailutuksesta rahoituksen hakemiseen, dokumenttien valmisteluun ja lainan nostoon sekä takaisinmaksuun. Toimintamallimme painottaa sujuvaa yhteistyötä ja vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

Jos olet nykyinen asiakas ja prosessi on sinulle jo tuttu:   

Voit hakea vapaarahoitteista asuntolainaa suoraan digitaalisissa palveluissamme

Kun hyväksyt Kuntarahoituksen lainatarjouksen, tarvittavat laina-asiakirjat määräytyvät organisaatiomuodon ja vakuuden mukaan. Tarvittavat dokumentit sekä liitteet löydät lomakepankistamme.

Koronvaihtosopimukset ovat hyvä tapa hallita rahoitussalkun korkoriskiä ja parantaa rahoituskustannusten ennakoitavuutta. Koronvaihtosopimuksilla voi muuttaa sekä laina- että leasingrahoituksen korkoprofiilia.

Tyypillinen esimerkki koronvaihtosopimuksesta on vaihtuvan viitekoron muuttaminen kiinteään korkoon. Koronvaihtosopimus on varsinaisesta rahoitussopimuksesta erillinen sopimus, ja siksi se voidaan toteuttaa ilman, että suojattavan rahoituksen ehtoihin tehdään muutoksia.

Koronvaihtosopimusten käyttäminen edellyttää aina johdannaisyleissopimuksen solmimista Kuntarahoituksen ja asiakkaan välille. Kuntien yhtiöiltä edellytämme aina yhtiön hallituksen päätöksen lisäksi myös kunnan tai kuntayhtymän takausta johdannaisyleissopimukselle.

Mikäli haluat solmia johdannaisyleissopimuksen, olethan yhteydessä asiantuntijoihimme. Kaikkien johdannaisiin liittyvien päätösten tulee olla lainvoimaisia ennen sopimusten allekirjoittamista.

Kuvassa ladataan sähköautoa.

Vihreä rahoitus

Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle.

Yhteiskunnallinen rahoitus

Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen rahoituksen hankkeet tuottavat laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä.

Yhteiskunnallinen rahoitus

Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen rahoituksen hankkeet tuottavat laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä.

Digitaalinen asiointi

Digitaalisten palvelujemme avulla asiointi on sujuvaa. Mikäli organisaatiollasi on jo digipalvelusopimus, voit kirjautua suoraan palveluihin omilla tunnuksillasi. Lisätietoa palveluista saat omalta asiakkuustiimiltäsi.

Kädet tietokoneen näppäimistöllä.

Digitaalinen asiointi

Digitaalisten palvelujemme avulla asiointi on sujuvaa. Mikäli organisaatiollasi on jo digipalvelusopimus, voit kirjautua suoraan palveluihin omilla tunnuksillasi. Lisätietoa palveluista saat omalta asiakkuustiimiltäsi.

Lainojen nostopäivät

Oheiseen taulukkoon on merkitty määräpäivät, johon mennessä kaikki lainan nostoon liittyvät asiakirjat on toimitettava Kuntarahoitukselle, jotta laina voidaan nostaa kyseisenä nostopäivänä.

Toivomme kuitenkin, että asiakirjat toimitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta Rahoituspalveluille jää riittävästi aikaa tarkistaa asiakirjat ja lisäksi asiakkaalle jää riittävästi aikaa tarvittaessa korjata ja täydentää asiakirjoja.

Kuukausi Nostopäivä Päätösten lainvoimaisuus Muut liiteasiakirjat
Tammikuu 15.1. 25.1. 9.1. 19.1. 5.1. 15.1.
Helmikuu 5.2. 15.2. 26.2. 30.1. 9.2. 20.2. 26.1. 5.2. 16.2.
Maaliskuu 4.3. 18.3. 28.3. 27.2. 12.3. 22.3. 23.2. 8.3. 18.3.
Huhtikuu 9.4. 15.4. 22.4. 3.4. 9.4. 16.4. 27.3. 5.4. 12.4.
Toukokuu 6.5. 15.5. 27.5. 29.4. 8.5. 21.5. 25.4. 3.5. 17.5.
Kesäkuu 7.6. 19.6. 28.6. 3.6. 13.6. 24.6. 28.5. 7.6. 18.6.
Heinäkuu 15.7. 25.7. 9.7. 19.7. 5.7. 15.7.
Elokuu 5.8. 20.8. 26.8. 30.7. 14.8. 20.8. 26.7. 9.8. 16.8.
Syyskuu 9.9. 17.9. 25.9. 3.9. 11.9. 19.9. 30.8. 6.9. 13.9.
Lokakuu 3.10. 14.10. 22.10. 27.9. 8.10. 16.10. 23.9. 4.10. 11.10.
Marraskuu 5.11. 18.11. 26.11. 30.10. 12.11. 20.11. 25.10. 8.11. 15.11.
Joulukuu 4.12. 17.12. 27.12. 28.11. 11.12. 18.12. 22.11. 5.12. 16.12.

Kuukausi Nostopäivä Päätösten lainvoimaisuus Muut liiteasiakirjat
Tammikuu 13.1. 20.1. 27.1. 7.1. 14.1. 21.1. 2.1. 10.1. 17.1.
Helmikuu 5.2. 17.2. 25.2. 30.1. 11.2. 19.2. 27.1. 7.2. 14.2.
Maaliskuu 6.3. 19.3. 25.3. 28.2. 13.3. 19.3. 24.2. 10.3. 14.3.
Huhtikuu 4.4. 14.4. 29.4. 31.3. 8.4. 23.4. 25.3. 4.4. 16.4.
Toukokuu 7.5. 19.5. 26.5. 30.4. 13.5. 20.5. 25.4. 9.5. 16.5.
Kesäkuu 4.6. 19.6. 27.6. 28.5. 13.6. 23.6. 23.5. 9.6. 16.6.
Heinäkuu 7.7. 18.7. 1.7. 14.7. 27.6. 8.7.
Elokuu 5.8. 12.8. 25.8. 30.7. 6.8. 19.8. 25.7. 1.8. 15.8.
Syyskuu 8.9. 18.9. 25.9. 2.9. 12.9. 19.9. 29.8. 8.9. 15.9.
Lokakuu 8.10. 20.10. 27.10. 2.10. 14.10. 21.10. 29.9. 10.10. 17.10.
Marraskuu 10.11. 17.11. 24.11. 4.11. 11.11. 18.11. 31.10. 7.11. 14.11.
Joulukuu 3.12. 10.12. 22.12. 29.12. 27.11. 4.12. 16.12. 19.12. 24.11. 1.12. 12.12. 17.12.

Lainojen nostopäivät

Oheiseen taulukkoon on merkitty määräpäivät, johon mennessä kaikki lainan nostoon liittyvät asiakirjat on toimitettava Kuntarahoitukselle, jotta laina voidaan nostaa kyseisenä nostopäivänä.

Toivomme kuitenkin, että asiakirjat toimitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta Rahoituspalveluille jää riittävästi aikaa tarkistaa asiakirjat ja lisäksi asiakkaalle jää riittävästi aikaa tarvittaessa korjata ja täydentää asiakirjoja.

Palveluita käyttöösi

Tutustu toteutuneisiin hankkeisiin Ratkaisupankissa

Ratkaisupankkiimme on koottu asiakkaidemme eri rahoitusmalleilla toteuttamia investointeja. Se tarjoaa vertailutietoa tietopohjaiseen päätöksentekoon ja eri mahdollisuuksien hahmottamiseen.

Ota yhteyttä

Autamme mielellämme kaikissa asuntorahoitukseen liittyvissä kysymyksissä