Tutustu Kuntarahoitukseen

Tältä sivulta voit lukea Kuntarahoituksen toiminnasta ja sen vaikutuksista.
Henkilö istuu tietokoneen ääressä.

Toimintamme lukuina

32,0

mrd. €

Pitkäaikainen asiakasrahoitus 31.12.2023

10,1

mrd. €

Uusi varainhankinta vuonna 2023

7,0

mrd. €

Kestävän rahoituksen määrä taseessa 31.12.2023

6,53

Asiakkaiden suositteluhalukkuus 2023 (asteikolla 1–7)

Työmme vaikutukset näkyvät suomalaisten elämässä päivittäin

Meitä kuntarahoituslaisia yhdistää ylpeys yhteiskunnallisesti merkittävästä tehtävästämme ja työmme vaikuttavuudesta. Rahoitamme ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia kohteita, kuten kouluja ja päiväkoteja, julkista liikennettä, sairaaloita ja terveyskeskuksia sekä valtion tukemaa asuntotuotantoa.

Perustehtävämme on varmistaa asiakkaidemme rahoituksen saatavuus ja edullisuus kaikissa markkinaolosuhteissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa, myös erilaisina kriisiaikoina.

Rahoitamme ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia kohteita, kuten kouluja ja päiväkoteja, julkista liikennettä, sairaaloita ja terveyskeskuksia sekä valtion tukemaa asuntotuotantoa. Toiminnallamme turvaamme suomalaisen yhteiskunnan toimintakykyä ja vahvistamme kestävää kehitystä.

Kuntarahoitus perustettiin turvaamaan suomalaisen kuntasektorin rahoituksen saatavuus ja edullisuus. Vuosien myötä tehtävämme on laajentunut myös valtion tukeman asuntotuotannon ja hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Asiakkaitamme ovat Manner-Suomen kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät sekä näiden määräysvallassa olevat yhteisöt ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran yleishyödyllisiksi määrittelemät yhteisöt ja kohteet.

Haluamme edistää kestävien investointien yleistymistä, ja siksi tarjoamme erityisen vaikuttaville hankkeille kestävää rahoitusta, joka on tavallista lainaa tai leasingia edullisempaa. Näistä vihreää rahoitusta myönnämme positiivisia ilmastovaikutuksia tuottaville hankkeille. Yhteiskunnallista rahoitusta voi saada laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä tuottaville hankkeille.

Kuntarahoituksen luotonanto eli asiakkaidemme rahoitus perustuu normaaleihin velkakirjalainoihin, joiden ehdot eivät olennaisesti poikkea muiden pankkien rahoituksesta. Pystymme kuitenkin tarjoamaan rahoitusta usein muita pankkeja pidemmille lainamaturiteeteille.

Hankimme asiakkaidemme rahoittamisen tarvittavat varat lainaamalla rahaa kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta pääasiallisesti laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja.

Varainhankintamme takaa Kuntien takauskeskus. Kuntarahoituksen ja Kuntien takauskeskuksen luottoluokitus on sama kuin Suomen valtiolla. Tämä yhdessä yhtiön matalan riskiprofiilin, tehokkaasti hajautetun ja aktiivisen varainhankinnan sekä erinomaisten sijoittajasuhteiden kanssa tekee varainhankinnastamme erittäin kustannustehokasta.

Kuntarahoituksen omistajia ovat kunnat ja hyvinvointialueet (53 %), Keva (31 %) ja Suomen valtio (16 %).

Kuntarahoitus on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin luottolaitos, ja taseen koon vuoksi yhtiön toimintaa valvoo Euroopan keskuspankin pankkivalvonta yhdessä Finanssivalvonnan kanssa. Kuntarahoitus on myös luottolaitoksista annetun lain mukainen muu systeemisesti merkittävä luottolaitos (O-SII).

Kuntarahoituksen omistajat ovat edustettuina Kuntarahoituksen hallituksessa.

Kuntarahoitus hankkii lainaamansa varat laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjoja kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Kuntarahoituksen varainhankinnan takaa Kuntien takauskeskus, jonka jäseniä ovat kaikki Manner-Suomen kunnat. Kunnat eivät takaa toistensa lainoja, eivätkä ne siten ota yhteisen varainhankintajärjestelmän kautta luottoriskiä toisten kuntien rahoitusjärjestelyistä.

Olemme onnistuneet varainhankinnassamme myös kriisiaikoina. Alun perin kuntien tarpeeseen perustetusta rahoituspalvelusta on tämän lisäksi rakentunut tehokas kansallinen varainhankintajärjestelmä valtion tukeman asuntotuotannon ja uusien hyvinvointialueiden rahoittamiseen. Järjestelmällä on siksi tärkeä rooli suomalaisen yhteiskunnan kehityksen, jatkuvuuden ja huoltovarmuuden turvaamisessa.  

Kuntarahoituksen hyvinvointialueille myöntämän rahoituksen määrää on kuitenkin toistaiseksi rajattu Kuntien takauskeskuksen vuosittain myöntämällä limiitillä.

Työmme vaikutukset näkyvät suomalaisten elämässä päivittäin

Meitä kuntarahoituslaisia yhdistää ylpeys yhteiskunnallisesti merkittävästä tehtävästämme ja työmme vaikuttavuudesta. Rahoitamme ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia kohteita, kuten kouluja ja päiväkoteja, julkista liikennettä, sairaaloita ja terveyskeskuksia sekä valtion tukemaa asuntotuotantoa.

Nuori kalastaa luonnon keskellä.

Vastuullisuus

Edistämme vastuullisia investointeja

Vastuullisuus on strategiamme ydintä. Tuotamme rahoituksellamme ja palveluillamme pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia asiakkaillemme ja suomalaiselle yhteiskunnalle. Lue lisää vastuullisuustyöstämme ja rahoituksemme vaikutuksista.

Raportit ja julkaisut

Tutustu ajankohtaisiin raportteihimme

Haluatko lukea lisää toimintamme vaikutuksista? Lisätietoa saat vuosikertomuksesta, kestävän rahoituksen raporteista ja muista julkaisuistamme.
Henkilö pitää kädessään tablettia ja hymyilee.

Raportit ja julkaisut

Tutustu ajankohtaisiin raportteihimme

Haluatko lukea lisää toimintamme vaikutuksista? Lisätietoa saat vuosikertomuksesta, kestävän rahoituksen raporteista ja muista julkaisuistamme.
Kuvituskuva, jossa kolme henkilöä seisoo juttelemassa keskenään.

Meille töihin

Liity huomisen tekijöiden kasvavaan joukkoon!

Haluatko työskennellä laaja-alaisissa rahoitusalan tehtävissä yrityksessä, jolla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli?