Vihreä rahoitus

Kannustamme ilmastonmuutosta hillitseviin investointeihin.

Aurinkopaneeleja päiväkodin punaisella katolla.

Vihreä siirtymä toteutuu hanke kerrallaan

Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle.

Kuntarahoituksen vihreän viitekehyksen mukaan rahoitettavat vihreät hankkeet voivat kuulua rakentamisen, joukkoliikenteen, uusiutuvan energian tai vesi- ja jätevesihuollon alaan.

Vihreän rahoituksen hankkeille myönnetään marginaalialennus. Mitä vihreämpi hanke, sitä edullisempi rahoitus.

Onko sinulla suunnitteilla vihreä investointi?

Selvitä soveltuuko hankkeesi Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen portfolioon.

Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle.

Rahoitettavat hankkeet voivat kuulua johonkin näistä pääkategorioista:

  • rakentaminen
  • joukkoliikenne
  • uusiutuva energia
  • vesi- ja jätevesihuolto

Hankkeet arvioi ja valitsee Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen tiimi. Valinta perustuu vihreän rahoituksen viitekehyksessä (Green Bond Framework) määriteltyihin kriteereihin sekä hakemuksessa annettuihin tietoihin. Tarvittaessa vihreän rahoituksen tiimi voi pyytää hakijalta lisätietoja hankkeen ympäristövaikutuksista.

Vihreää rahoitusta haetaan sähköisen asioinnin kautta samaan tapaan kuin muutakin rahoitusta.

Jos olet kiinnostunut vihreän rahoituksen hankkimisesta, kannattaa ensin olla yhteydessä vihreän rahoituksen yhteyshenkilöihin vihrearahoitus@kuntarahoitus.fi tai omaan asiakkuustiimiisi.

Tutustu tästä vihreän rahoituksen viitekehykseen eli Green Bond Frameworkiin.

Hae vihreää rahoitusta

Vihreä rahoitus on osoitus panostuksista yhteisten ilmasto- ja ympäristötavoitteiden eteen.

Kuntarahoitus julkistaa tiedot kaikista vihreää rahoitusta saaneista hankkeista, ja niiden vaikutuksista raportoidaan vuosittain medialle, kansainvälisille sijoittajille ja muille keskeisille sidosryhmille. Laskemme ja julkaisemme vihreän rahoituksen vaikutusraportissa hankkeiden ansiosta vältetyt tai vähennetyt päästöt.

Vihreän rahoituksen ehdot ovat muutoin samat kuin Kuntarahoituksen muussakin rahoituksessa, mutta vihreä rahoitus on asiakkaalle tavallista lainaa tai leasingia edullisempaa. Mitä vihreämpi hanke, sitä edullisempi rahoitus.

Vihreä rahoitus tuo näkyvyyttä rahoitetuille hankkeille ja ne saavat käyttää vihreän rahoituksen tunnusta osoituksena investoinnin vihreydestä.

Lisätietoa vihreän rahoituksen hakemisesta, hankekategorioista ja kriteereistä

Vihreä vaikutusraportti summaa vihreiden hankkeiden ympäristöhyödyt

Julkaisemme vuosittain vihreän vaikutusraportin, joka kertoo rahoitetuista hankkeista ja niiden yhteenlasketuista vaikutuksista.

Tutustu vuoden 2023 vihreään vaikutusraporttiin

Vihreän rahoituksen viestintä

Myönnettiinkö hankkeellesi vihreää rahoitusta? Tilaa meiltä viestintäohje ja -materiaalit.

Pyydä viestintäaineistot sähköpostitse Avautuu uuteen välilehteen

Ota yhteyttä

Vihreän rahoituksen tiimi