Töihin meille

Tule mukaan rentoon ja osaavaan yhteisöömme: meillä työskentelet jatkuvasti kehittyvässä luottolaitoksessa, jolla on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä.
Kuvituskuva, jossa kolme henkilöä seisoo juttelemassa keskenään.

Haluatko tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä?

Kuntarahoitus on yksi Suomen suurimmista luottolaitoksista, mutta organisaatiomme on silti ketterä ja tehokas. Työtehtävämme ovat monipuolisia ja vaativat kehittymishalua ja vastuun ottamista. Tarjoamme erinomaiset mahdollisuudet uralla kehittymiseen kouluttautumalla.

Kuntarahoituslaiset pitävät työpaikan ilmapiiristä ja ovat ylpeitä työnsä tuloksista. Myös finanssialan joustavin etätyökäytäntö tarjoaa tasapainoa kuntarahoituslaisten työ- ja arkielämään.

Asiakaskuntamme on suomalainen, mutta toimintaympäristömme globaali. Monet työtehtävistämme ovat hyvin kansainvälisiä.

Kuntarahoituksen arvoja ovat asiakaskeskeisyys, avoimuus ja vastuullisuus. Meillä on matala hierarkia ja rohkaisemme yhteisöämme keskusteluun, palautteenantoon ja ideointiin.

Kuntarahoituksen työntekijät juttelemassa.

Kuntarahoitus on yksi Suomen innostavimmista työpaikoista

Vuonna 2023 saimme henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella toisen kerran peräkkäin Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen, joka myönnetään parhaisiin tuloksiin Eezy Flown toteuttamassa People Power -henkilöstötutkimuksessa yltäneille organisaatioille.

Avoimet työpaikat

Etsimme joukkoomme asiakaslähtöisiä, uusiutumiskykyisiä ja yhteistyöhaluisia osaajia, jotka ovat innostuneita antamaan oman panoksensa Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen tehtävän edistämiseen.


Jos sinulle sopivia avoimia tehtäviä ei juuri nyt ole avoinna, voit jättää meille avoimen hakemuksen alla olevasta linkistä.

Avoin hakemus Avautuu uuteen välilehteen
”Kuntarahoitus on ketterä ja kokoaan suurempi asiantuntijatalo, jossa vedetään yhtä köyttä ja annetaan työntekijöille vapautta ja vastuuta työskennellä hänelle parhaalla tavalla. Asiat on järjestetty hyvin, työkavereihin luotetaan ja kaikki otetaan mukaan.”
Avoin palaute vuoden 2023 henkilöstötutkimuksessa

Tarjoamme työntekijöillemme kilpailukykyiset henkilöstöedut

Tarjoamme työntekijöillemme laajan työterveyshuollon – johon kuuluu esimerkiksi rajoitettu hammashoito ja Auntien matalan kynnyksen keskustelupalvelu – sekä kattavat vakuutukset myös vapaa-ajalle, muun muassa erikoislääkärien käytön sisältävän työkykyvakuutuksen. Henkilöstöllämme on käytössään matkapuhelinetu, lounas- ja virike-edut sekä työmatkalippuetu.

Rekrytointikriteerimme perustuvat henkilön soveltuvuuteen sekä koulutuksen, työkokemuksen että muiden tehtävässä vaadittavien ominaisuuksien osalta. Käytämme prosessin osana ulkopuolista kumppania henkilöarvioinnin toteuttamisessa. Emme hyväksy rekrytoinneissamme minkäänlaista syrjintää esimerkiksi hakijan iän, sukupuolen, uskonnon tai kansallisuuden perusteella ja toteutammekin osan rekrytoinneistamme anonyymia rekrytointia hyödyntäen.

Palkkauksemme perustuu tehtävän vaativuusluokitukseen. Kullekin tehtävälle on määritelty ulkopuolisen toimijan arvioimana vaativuusluokka, jonka perusteella tehtävään valitun henkilön palkkauksen raami määräytyy. Vaativuusluokka määrittää palkan sukupuoliriippumattomasti. Seuraamme alan palkkatasojen kehittymistä säännöllisesti osallistumalla palkkatutkimuksiin. Vuosittain seuraamme myös miesten ja naisten palkkojen toteutumista vaativuusluokittain ja raportoimme asiasta vuosikertomuksessamme.

Kannustamme henkilöstöämme jatkuvasti kehittämään osaamistaan. Jokaiselle yksiköllemme on määritelty vuosittainen koulutusbudjetti, jonka puitteissa yksikön henkilöstö voi kouluttautua ja ylläpitää ja kehittää osaamistaan. Tarjoamme myös omassa verkkokoulutusympäristössämme koulutuksia koko henkilöstölle. Vuodesta 2023 lähtien olemme lisänneet koulutustarjontaamme koulutusta monimuotoisuudesta ja edellytämme henkilöstöltämme monimuotoisuuskoulutuksen suoritusta. Tarjoamme lisäksi henkilökunnallemme kieltenopetusta Kuntarahoituksen omasta henkilökunnasta koostuvissa ryhmissä. Koulutustarpeet käydään läpi esihenkilön ja työntekijän välillä vähintään kerran vuodessa tavoite- ja kehityskeskustelun yhteydessä. Lisäksi henkilöstö voi ehdottaa koulutustoiveita sisäisesti toteutettavaksi läpinäkyvästi intraamme tehdyn sivuston avulla. Tavoitteenamme on vähintään 5 koulutuspäivää/henkilö vuodessa.

Henkilöstön osaamista tuetaan vuosittaisilla tavoite- ja kehityskeskusteluilla, joissa määritellään tavoitteet tulevalle vuodelle ja keskustellaan kehittymisen tarpeista ja sovitaan toimenpiteistä. Seuraamme tavoite- ja kehityskeskustelujen toteutumista , vuonna 2023 kaikki työntekijämme (93 %) olivat käyneet tavoite- ja kehityskeskustelun, pois lukien hiljattain tehtävässään aloittaneet henkilöt.

Täällä voit tutustua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteisiimme. 
Olemme myös yritysvastuuverkosto FIBS:n jäsen.

Kuntarahoituksella on käytössä liukuva työaika, joka mahdollistaa työn ja vapaa-ajan tasapainon. Ydintyöaikamme on arkipäivisin klo 10–14 välillä, minkä ansiosta työntekijämme voivat yhdistää perhe-elämän ja harrastukset joustavasti työhön.

Tarjoamme työntekijöillemme kilpailukykyiset henkilöstöedut

Tarjoamme työntekijöillemme laajan työterveyshuollon – johon kuuluu esimerkiksi rajoitettu hammashoito ja Auntien matalan kynnyksen keskustelupalvelu – sekä kattavat vakuutukset myös vapaa-ajalle, muun muassa erikoislääkärien käytön sisältävän työkykyvakuutuksen. Henkilöstöllämme on käytössään matkapuhelinetu, lounas- ja virike-edut sekä työmatkalippuetu.

7

vuotta

Kuntarahoituslaisten keskimääräinen työsuhteen kesto

0

%

Palkkaero sukupuolten välillä vastaavissa tehtävissä vuonna 2024

185

Työntekijöiden määrä Kuntarahoitus-konsernissa joulukuussa 2023

36

%

30–39-vuotiaiden osuus kuntarahoituslaisista (suurin ikäryhmä)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää meillä työskentelystä? Vastaamme mielellämme kysymyksiisi: tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta hr@kuntarahoitus.fi.

Huomioithan, että GDPR-syistä emme voi huomioida sähköpostitse lähetettyjä työhakemuksia. Avoimen hakemuksen voit lähettää hakulomakkeemme kautta.

Avoin hakemus