Kestävyysohjelma

Olemme kestävän hyvinvointiyhteiskunnan mahdollistaja

Kestävyysohjelma asettaa suuntaviivat vuoteen 2035 asti

Strategisten linjaustemme mukaan Kuntarahoituksen vastuullisuudessa keskeistä on olla asiakkaidemme kumppani kestävän yhteiskunnan rakentamisessa ja hallita meille olennaiset ilmasto- ja ympäristöriskit.

Pitkän aikavälin vaikuttavuutemme syntyy asiakkaille tarjottujen tuotteiden ja palveluiden kautta. Vuonna 2023 julkaistussa kestävyysohjelmassa olemme asettaneet tavoitteet ja suunnan vastuullisuustyöllemme vuoteen 2035 saakka.

Kestävyysohjelmassa sitoudumme kasvattamaan kestävän rahoituksen osuutta ja asetamme päästövähennystavoitteen rahoittamillemme kiinteistöille. Olemme myös mukana Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) -yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön yhtenäinen tapa mitata ja raportoida lainoihin ja sijoituksiin liittyviä päästöjä.

Nuori istuu rantakivellä veden äärellä.

Kestävyysohjelman teemat

  1. Hyvinvointiyhteiskunnan tukeminen
    Tuemme kestävän hyvinvointiyhteiskunnan edellytyksiä
  2. Vihreän siirtymän vauhdittaminen
    Edistämme ilmasto- ja ympäristöystävällisiä investointeja

Kestävyysohjelman tavoitteet

  1. Vuonna 2030 vähintään kolmasosa pitkäaikaisesta asiakasrahoituksesta on vihreää ja yhteiskunnallista rahoitusta
  2. Rahoitettujen kiinteistöjen päästövähennystavoite on 8 kgCO₂/m² vuoteen 2035 mennessä

Kestävyysohjelman sisältöä tarkennetaan tarvittaessa

Kuntarahoitus on sitoutunut tarkastelemaan kestävyysohjelmansa tavoitteita kahden vuoden välein. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain osana vuosi- ja vaikutusraportointia, ja tavoitteita voidaan tarpeen mukaan laajentaa tai kiristää.

Ohjelmaa päivitetään tarvittaessa myös liiketoimintaympäristön muutosten myötä, esimerkiksi kun kansallinen tai kansainvälinen lainsäädäntö tai markkinoiden parhaat käytännöt uudistuvat.

Tutustu muihin kestävyyteen liittyviin julkaisuihimme

Lisätietoja kestävyysohjelmaan liittyvistä teemoista saa monista muistakin julkaisuistamme, kuten vuosikertomuksesta sekä vihreästä ja yhteiskunnallisesta vaikutusraportista.

Siirry raportit ja julkaisut -osioon

Ota yhteyttä

Kestävyysohjelman vastuuhenkilöt