Medialle

Kiinnostavatko talouden näkymät, kuntien taloustilanne ja investointitarpeet tai asuntorakentamisen suhdanteet? Viestintämme auttaa mediaa ja muita sidosryhmiä kaikissa tietopyynnöissä.

Mikä Kuntarahoitus?

Kuntarahoitus on Suomen suurimpiin kuuluva luottolaitos, joka turvaa suomalaisen yhteiskunnan toimintakykyä, kehitysmahdollisuuksia ja huoltovarmuutta. Tehtävämme on varmistaa asiakkaidemme edullinen rahoitus kaikissa markkinaolosuhteissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa – myös poikkeusaikoina.

Tarjoamme monipuolisia rahoitus- ja talouden neuvonantopalveluita kuntasektorille ja hyvinvointialueille sekä valtion tukemaan asuntotuotantoon. Rahoitamme ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia kohteita, kuten kouluja ja päiväkoteja, julkista liikennettä, sairaaloita ja terveyskeskuksia sekä kohtuuhintaista asumista.

Keskeisiin omistajiimme kuuluvat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Viestinnän periaatteet

Tarjoamme ajankohtaista ja asiantuntevaa tietoa makrotalouden näkymistä, kuntataloudesta, asuntorakentamisen suhdanteista ja hyvinvointialueiden rahoittamisesta. Tavoitteemme on, että kaikilla markkinaosapuolilla on riittävät ja oikeat tiedot Kuntarahoituksen liiketoiminnasta ja kehitysnäkymistä. Noudatamme viestinnässämme soveltuvaa lainsäädäntöä, viranomaisohjeitä sekä niiden pörssien sääntöjä, joihin joukkovelkakirjalainojamme on listattuna. Viestintämme keskeiset periaatteet ovat avoimuus, vastuullisuus ja asiakaskeskeisyys.

Etsitkö haastateltavaa?

Monipuolinen asiantuntijajoukkomme tarjoaa ajankohtaisimman tiedon kuntataloudesta, kuntien ja yleishyödyllisten asuntotoimijoiden vastuullisuustyöstä sekä investointitarpeista. Viestintämme palvelee kaikissa haastattelupyynnöissä.