Vastuullinen työnantaja

Tavoitteena henkilöstön hyvinvointi

Kuntarahoituksen tavoitteena on edistää henkilöstön hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisön monimuotoisuutta. Meille monimuotoisuus tarkoittaa yhdenvertaisuutta, erilaisuuden arvostamista sekä mahdollisuutta olla osallinen. Emme hyväksy syrjintää ja edistämme tasapuolisia mahdollisuuksia.

Pyrimme tasa-arvoon palkkauksessa ja urakehityksessä. Seuraamme ulkopuolisen toimijan varmistamana koko henkilöstön ja esihenkilöiden sukupuolijakauman kehitystä, sukupuolten välisiä palkkaeroja ja henkilöstön kokemuksia yhdenvertaisuudesta. Tämän lisäksi arvioimme henkilöstön hyvinvointia muun muassa työtyytyväisyyden, koulutuspäivien määrän ja henkilöstön vaihtuvuuden perusteella.

Laaja-alaiset panostukset henkilöstökokemuksen kehittämiseen näkyvät riippumattoman tahon tekemässä henkilöstökokemustutkimuksessa. Henkilöstökokemus on parempi kuin suomalaisissa asiantuntijaorganisaatioissa keskimäärin. Vuosina 2023 ja 2024 saimme Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen osoituksena poikkeuksellisen hyvistä henkilöstötutkimustuloksista. Noudatamme rahoitusalan työehtosopimusta yleissitovana ja tarjoamme henkilöllemme monipuolisia henkilöstöetuja, kuten laajaa työterveyshuoltoa ja kattavia vakuutuksia myös vapaa-ajalle.

Kuntarahoitus on YK:n Global Compact -aloitteen Signatory-jäsen ja sitoutunut noudattamaan aloitteen velvoitteita työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyen. Noudatamme YK:n Kansainvälisen työjärjestö ILOn yleissopimuksen ja suositusten linjauksia, jotka on sisällytetty Suomen lainsäädäntöön.

Arvot ja yhteiskunnallinen tehtävä yhdistävät

Kuntarahoituksen arvoja ovat asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja avoimuus. Kuntarahoituslaisia yhdistävät myös työn merkityksellisyys ja yhteinen kulttuuri. Henkilöstön määrittelemät kulttuurimme kulmakivet ovat yhteisöllisyys ja yhteishenki, avoimuus ja luottamus sekä vastuullisuus ja merkitys yhteiskunnassa.

Tutustu Kuntarahoituksen kulttuurikirjaan

Lue lisää henkilöstöstämme ja henkilöstökäytännöistämme

Eettiset periaatteet ja vastuullisuuspolitiikka varmistavat vastuullista toimintatapaa koko Kuntarahoitus-konsernissa.

Vuosikertomuksesta saat laajan yleiskuvan koko toiminnastamme.

Töihin Kuntarahoitukseen?

Lue lisää meillä työskentelystä sekä panostuksistamme koulutukseen, palkkaukseen ja monimuotoisuuden kehittämiseen – ja löydä avoimet työpaikkamme!

Töihin meille

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja meillä työskentelystä?