Reklamaatiot

Asiakkaan tulee ilmoittaa yhteyshenkilölleen Kuntarahoituksen palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan mahdollisimman pian virheen havaittuaan.

Asiakasvalitus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on hyvä liittää mukaan asiaa koskevat asiakirjat. Valituksesta on käytävä ilmi asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisimman tarkka kuvaus valituksen kohteena olevasta virheestä tai tapahtumasta.

Yhtiö käsittelee asiakasvalitukset viivytyksettä ja antaa asiakkaalle kirjallisen vastauksen sähköpostitse tai kirjeitse.