Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Asiakkaiden luja luottamus Kuntarahoitukseen jatkuu

Piirretty koristekuva, jossa on kättelevät kädet violetilla taustalla

Kuntarahoituksen asiakkaat ovat kyselyn mukaan erittäin tyytyväisiä yhtiöön. Luottamus Kuntarahoitukseen koronatilanteen hoidossa muihin toimijoihin verrattuna oli 6,3 asteikolla 1-7 ja 80% vastaajista koki luotettavuuden Kuntarahoituksen vahvuudeksi. Perinteistä suositteluhalukkuutta mittaavalla NPS-mittarilla (Net Promoter Score) arvioituna Kuntarahoitus saa poikkeuksellisen korkeita tuloksia muuhun rahoitusalaan verrattuna.

Kilpailukykyinen hinta ja asioinnin helppous ovat rahoittajan tärkeimmät ominaisuudet

Tutkimuksessa kartoitettiin myös niitä ominaisuuksia, joita asiakkaat eniten arvostavat rahoituskumppanissaan. Kärkeen sijoittuivat kilpailukykyinen hinta, asioinnin helppous, asiakkaiden tarpeisiin sopivat rahoitusratkaisut sekä vastuullisuus. Hintatason koki Kuntarahoituksen vahvuudeksi 86% vastaajista.

Asiakaspalvelun nosti Kuntarahoituksen vahvuudeksi 71% vastaajista. Erityistä kiitosta tutkimuksessa saivat yhteyshenkilömme, joiden asiakaspalvelun taso, asiantuntijuus ja sitoutuminen saivat huiman arvosanan 6,5 asteikolla 1-7. Lisäksi koettiin, että Kuntarahoitus on muutakin kuin rahoittaja – asiakkaamme mieltävät vahvuudeksemme palvelutarjontamme talouden suunnittelussa ja rahoituksen hallinnassa.

Digitaalisia palveluja arvostetaan

Asiakkaamme arvostavat sekä digitaalisten palveluiden helppoutta että niiden tuomaa laajempaa näkymää kunnan tai yrityksen kokonaistalouteen. Kyselyymme vastanneista 54 % näki digitaaliset palvelut Kuntarahoituksen vahvuudeksi. Neutraaleiksi eli alan tasoa vastaaviksi digitaaliset palvelumme näki 43 % vastaajista.

Asiakkaidemme vastaukset ovat meille tärkeitä ja kyselyjen tulokset ohjaavat vahvasti Kuntarahoituksen palvelujen ja tuotteiden kehittämistä edelleen.

Kuntarahoituksen asiakaskokemuskysely toteutettiin 1.12.-22.12.2020 välisenä aikana sähköpostikyselynä ja puhelinhaastatteluina, ja siihen vastasi reilut 200 kuntien ja yleishyödyllisten asuntoyhtiöiden taloudesta ja rahoituksesta vastaavaa henkilöä. Tutkimuksen toteutti EPSI Rating Group.