Hämeenlinna haluaa sijoituksistaan ajantasaista raportointia ja helppoa hallittavuutta

Hämeenlinnan kaupunki laajensi alkuvuodesta Kuntarahoituksen digitaalisten palveluiden käyttöä lainojen hallinnasta myös sijoituksiin. Kaupungin vanhan järjestelmän tuki oli päättymässä, joten sijoitussalkkusovelluksen hankinta tuli ajankohtaiseksi.

– Meillä on useita sijoitussalkkuja, joiden hallinnointiin ja raportointiin kaivattiin helpotusta. Kuntarahoituksen tarjoama tuki oli lisäksi iso syy valintaan, kertoo sovelluksen hankinnasta ja käyttöönotosta vastannut laskenta- ja rahoituspäällikkö Jenni Lanki.

Lanki aloitti Hämeenlinnassa 2019, jolloin Kuntarahoituksen palveluiden käytön laajentamisen pohdinta oli jo käynnissä.

– Nykyinen järjestelmä oli tulossa tiensä päähän, ja tuki siihen oli loppumassa. Oli selvää, että uuden palvelun hankkimisesta keskustellaan Kuntarahoituksen kanssa, koska kokemukset lainasalkkusovelluksesta ovat olleet hyviä.

Hämeenlinnan yhdeksän hengen vahvuisesta taloustiimistä sijoitussalkkusovellusta käyttää Lankin lisäksi lainasalkkusovelluksen pääkäyttäjä Anneli Orumets. Kumpikaan ei ole aiemmin juuri työskennellyt sijoitusten parissa, joten samalla käyttöönotto on ollut heille uuden oppimista.

– Olemme molemmat positiivisin mielin uuden äärellä. Monta kertaa jo olemme päässeet iloitsemaan, kun asiat ovat edistyneet, Lanki sanoo.

Helppo käyttöönotto

Sovelluksen hankinta lähti käyntiin palvelun esittelystä, jossa sovittiin samalla käyttöönotosta. Lankin mukaan yhteistyö digitaalisten palveluiden asiantuntijoiden kanssa sujui mutkitta, ja käyttöönotto oli kaupungille helppo.

– On iso plussa, että Kuntarahoitus perustaa salkut sovellukseen. Asiantuntijat ovat ammattitaitoisia ja auttavat ongelmatilanteissa. Tarvittaessa etsitään yhdessä myös vaihtoehtoisia toimintatapoja.

Salkkujen ja historian viennin sovellukseen hoiti Kuntarahoituksen digitaalisten palveluiden asiantuntija Jaakko Suhonen.

– Käytännössä perustin salkut ja vein historiatiedot vuodesta 2018 alkaen sovellukseen. Asiakkaan tehtäväksi jäi pyytää raportit eri varainhoitajilta, joita oli Hämeenlinnan tapauksessa useita. Ainoa haaste oikeastaan oli se, että kaupungin vanhan järjestelmän tiedot olivat puutteellisia, eivätkä varainhoitajien raportit olleet tarpeeksi yksityiskohtaisia arvopapereiden ostojen osalta. Jouduimme siis tekemään pari lisäselvityspyyntöä, Suhonen kertoo.

Suhosen mukaan usein asiakkaiden vanhat järjestelmät eivät pysy salkkujen kehityksen mukana, jolloin ollaan täysin varainhoitajien toimittamien raporttien armoilla.

– Eri varainhoitajien raporttien vertaaminen on hankalaa, kun raportteja ei ole yhteismitallistettu. Sijoitussalkkusovelluksessa langat pysyvät asiakkaan käsissä ja kokonaisuutta voidaan tarkastella helposti. Sijoitussalkkusovelluksen säilyttäessä täsmällisen historiatiedon myös varanhoitajien vaihtaminen on turvallisempaa ja helpommin hallittavissa.

– Juuri tietojen ajantasaisuus sekä niistä raportointi olivat meille tärkeimpiä kriteerejä sovelluksen valinnassa, Lanki lisää.

Käyttöönoton ja historian viennin jälkeen asiakas aloittaa itse ylläpitämään salkkujaan ja tallentaa tulevat tapahtumat. Käyttöönottoon kuuluu myös sijoituskirjanpidon tilien ja kirjauskäytäntöjen määrittäminen.

Sijoitussalkun arvon kehitystä voi seurata sovelluksen analyysi- ja raportointityökaluilla.

Monipuolinen kokonaisuus

Lanki on ollut tyytyväinen Kuntarahoituksen digitaalisten palveluiden monipuolisuuteen ja oman organisaation toiminnan tehostumiseen niiden avulla.

– Palvelut muodostavat hyvän kokonaisuuden. Päällekkäisyyksiä poistuu ja aikaa säästyy, kun kommunikointi helpottuu palvelujen keskittämisellä. Eri osa-alueet täydentävät toisiaan, ja työnkuvia selkeyttää, kun varat ja velat ovat samassa palvelussa.

Lankin mukaan myös vasta aloitetut verkkokoulutukset ovat tervetullut lisä palveluihin.

– Webinaarit ovat olleet hyviä täsmäiskuja, jotka mahtuvat hyvin työpäiviin. Osallistuimme koulutukseen takausten hallinnasta, ja vaikka takausten tallentaminen onkin tuttua, saimme hyviä käytännön vinkkejä, Lanki kertoo.

Seuraavaksi robotteja, antolainoja ja kassaennustamista

Robotiikka on Lankin mukaan Hämeenlinnassa päivän sana. Ensimmäinen taloustiimin robotti tulee työskentelemään arvonlisäverotarkastusten parissa. Muutenkin kehittäminen keskittyy vahvasti nyt prosesseihin.

Seuraavaksi suunnitelmissa on laajentaa lainasalkkusovelluksen käyttöä kaupungin antolainoihin, joiden on määrä olla vietynä palveluun kesän aikana. Syksyllä on mahdollisesti kassaennustamisen kehittämisen vuoro.

– Kuntarahoituslaiset esittelivät meille uutta palvelua, ja se vaikutti oikein toimivalta, Lanki sanoo.

Kuntarahoituksen yhteistyössä Analyste Oy:n kanssa tarjoama kassaennustesovellus on tulossa osaksi digitaalisia palveluita vuoden 2020 aikana. Sovelluksessa asiakas pystyy optimoimaan kassaennustettaan sekä suunnittelemaan maksuvalmiuttaan.

Sijoitussalkkusovellus

  • Sijoitustenhallinta yhdessä tai useammassa salkussa
  • Sijoitusinstrumentit kuten osakkeet, rahastot, ETF:t, bondit, osakeoptiot sekä transaktioiden seuranta
  • Yhtiötapahtumat ja niiden vaikutukset salkkuun
  • Raportointi positioista, transaktioista, arvonkehityksistä, tuotoista ja siirtyvistä koroista
  • Sijoituskirjanpidon tilit ja kirjauskäytännöt määritettävissä asiakaskohtaisesti
  • Hinnoittelu riippuu sijoitussalkun koosta

Teksti: Jenni Heikkilä