Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Huolellisesti valmisteltu takauspäätös varmistaa lainan nostoaikataulun toteutumisen

Kuvituskuvapari, jossa toisessa kuvassa on vanha kunnostettu kivitalo ja toisessa kuvassa on hymyilevä nainen, jolla on muistiinpanovälineet kädessään.

Takauksen tulee kattaa liitännäiskustannukset ja rahoituksen koko elinkaari

Kuntarahoitus edellyttää nostettavalle rahoitukselle kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän 100 prosentin omavelkaista takausta, mikäli Kuntarahoituksen asiakas on:

  • Kuntien tai kuntayhtymien kokonaan omistama tai niiden määräämisvallassa oleva yhteisö
  • Hyvinvointialueiden tai hyvinvointiyhtymien kokonaan omistama tai niiden määräämisvallassa olevat yhteisö

Kuntalain 129 §:ssä säädetään kuntien myöntämiä takauksia koskevista edellytyksistä. Näiden edellytysten toteutumisen arvioinnin lisäksi takauksen antamista koskevaan päätöspöytäkirjaan on suositeltavaa kirjata myös valtuuston päätös liitännäiskustannusten takaamisesta. Liitännäiskustannuksilla tarkoitetaan lainan korkoja, viivästyskorkoja, kuluja ja maksuja.

– Ennen taattavan lainan nostamista tarkistamme aina valtuuston takauspäätöksestä, että takaus on annettu omavelkaisena takauksena koko nostettavaksi tulevalle lainalle ja sen liitännäiskustannuksille, kertoo seniorasiantuntija Susanna Alaviuhkola Kuntarahoituksen Rahoituspalvelut-yksiköstä. 

–  Mikäli lainalle annetusta takauspäätöksestä ei ilmene, että se kattaa täysimääräisesti velkapääoman lisäksi myös velan liitännäiskustannukset, joudumme pyytämään valtuustolta uutta lainvoimaista takauspäätöstä. Haluamme välttää ristiriidat valtuuston tekemän takauspäätöksen ja takaajan allekirjoittaman takaussitoumuksen välillä, kertoo yksikönjohtaja Kirsi Räbinä Kuntarahoituksen Rahoituspalvelut-yksiköstä.

Takauspäätöksen tulee kattaa täysimääräisenä myös taattavan rahoituksen koko elinkaari.

–  Kunnan antaessa takauksen yksilöidystä päävelasta, takauspäätöspöytäkirjaan kirjataan yleensä takaus annetuksi 100 prosentin takauksena yksilöidystä päävelasta ja sen liitännäiskustannuksista. Jos valtuuston takauspäätöksessä olisi lisäksi poikkeuksellisesti rajoitettu takauksen voimassaoloaikaa, käytäntömme on, että määräajan päättymispäivän on tällöin oltava vähintään kuusi kuukautta myöhempi kuin lainan viimeinen takaisinmaksupäivä. Muutoin velkakirjan laina-ajan pituutta joudutaan lyhentämään, Alaviuhkola kertoo.

Nollariskisyys edellytys rahoitukselle

Takausdokumentaation ja -päätösten riittävä kattavuus on tärkeää Kuntarahoitukselle, koska sen asiakasrahoitus perustuu asiakkaiden nollariskisyydelle. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että saatavasta viime kädessä vastuussa olevalla on lainsäädäntöön perustuva oikeus veronkantoon ja että sitä ei voida asettaa konkurssiin ja että takaus täyttää luottolaitossääntelyssä asetetut vaatimukset.

– Luottoriskin näkökulmasta nollariskisyys tarkoittaa sitä, että saatavasta viime kädessä vastuussa oleva vastapuoli pystyy aina täyttämään velvoitteensa eikä käytännössä voi ajautua maksukyvyttömäksi.  Dokumentaation on puolestaan oltava vastapuolta sitovaa, riittävän kattavaa ja realisoitavuuden varmistavaa, kertoo luottolaitossääntelyn vaatimuksista yksikönjohtaja Markku Perälä Kuntarahoituksen Lakiasiat-yksiköstä.